FirstVet- eläinlääkärit

Eläinlääkärimme ovat Suomessa laillistettuja ja heillä on pitkällinen kokemus kliinisestä työstä lemmikkieläinten parissa. He jatkokouluttautuvat säännöllisesti ja heillä on laaja eläinlääketieteellinen tausta. On kunnia-asiamme varmistaa, että tapaat aina henkilön, jolta saat parhaan mahdollisen avun ja neuvot juuri sinulle ja lemmikillesi.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

24-26.12 Asiakaspalvelu suljettu
31.12 Asiakaspalvelu suljettu
6.1 Asiakaspalvelu suljettu

Email: support@firstvet.fi

Ajan peruuttaminen

Voit peruuttaa varatun ajan viimeistään 60 minuuttia ennen käynnin alkua. Peruutuksen voit tehdä itse kohdasta "Omat ajanvaraukset". Valitse ajanvaraus, jonka haluat peruuttaa, mene sivun alareunaan ja valitse "Peruuta". Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme support@firstvet.fi halutessasi peruuttaa tai muuttaa ajanvaraustasi. Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin klo 10-19.

Voinko saada eläimelleni lääkereseptin?

Me FirstVetissä pyrimme tarjoamaan eläimellesi parasta mahdollista hoitoa. Kannamme myös vastuumme siitä, että antibiootit ja loislääkkeet säilyttäisivät tehonsa ja niiden avulla voitaisiin pelastaa vakavasti sairaiden eläinten ja ihmisten henkiä mahdollisimman pitkään.

Tiettyjen lääkeaineiden (esim. antibiootit) määrääminen edellyttää potilaan kliinistä tutkimista ja usein näytteenottoa. Näin ollen FirstVetin eläinlääkärit eivät määrää antibiootteja sisältäviä lääkeaineita.

Me FirstVetissä emme myöskään määrää rauhoittavia lääkevalmisteita, koska näiden määrääminen edellyttää niinikään eläimen kliinistä tutkimista. Rauhoittavilla lääkevalmisteilla on vaikutuksia hengitys- ja verenkiertoelimistöön joten on äärimmäisen tärkeää, että eläinlääkäri on kuunnellut eläimen sydämen ja keuhkot stetoskoopilla ennen lääkkeiden määräämistä.

Mikäli eläinlääkäri videopuhelun perusteella päätyy suosittelemaan jatkotutkimuksia ja/tai -hoitoa, kirjoitamme halutessasi lähetteen sopivalle eläinlääkärille. Näin varmistamme, että eläimesi saa parasta mahdollista hoitoa sekä minimoimme tarpeettomat lääkekuurit ja niiden mukanaan tuomat mahdolliset haittavaikutukset.

Jos haluat tietää lisää, tutustu verkkosivullamme olevaan artikkeliin antibioottiresistenssistä. Tietoa vastuullisesta antibioottien käytöstä on saatavilla lisäksi Elintarviketurvallisuusviraston verkkosivuilta (www.evira.fi). Antibioottiresistenssi ja sen ehkäiseminen on eräs niistä syistä, miksi lääkehoitoa ei koskaan tulisi aloittaa omin päin ylijääneillä lääkkeillä ilman eläinlääkärin kirjoittamaa lääkereseptiä.

Noudatamme Maa- ja Metsätalousministeriön asetusta lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä (MMMa 17/14). Eläinlääkärimme noudattavat Elintarviketurvallisuusviraston antamia suosituksia mikrobilääkkeiden käytöstä. Lopullisen päätöksen lääkereseptin kirjoittamisesta tekee eläinlääkäri videopuhelun avulla saamiensa tietojen perusteella.

Reseptilääkkeiden määrääminen

Eläinlääkärin on lääkkeitä luovuttaessaan tai määrätessään noudatettava lainsäädännön vaatimuksia. Voimassaoleva lainsäädäntö ei salli lääkkeiden määräämistä tai luovuttamista pelkästään videon, valokuvien tai puhelinkeskustelun perusteella, vaan eläinlääkärin on joko tutkittava itse eläin tai tunnettava se hyvin.

Tutkiminen lääkityksen edellytys

Eläinlääkäri saa määrätä lääkkeitä ja lääkerehuja eläimen omistajalle tai haltijalle vain tutkittuaan itse eläimen tai eläimet. Tästä pääsäännöstä voi poiketa vain tietyin edellytyksin kahdessa tapauksessa:

  1. Eläinlääkäri tuntee entuudestaan hyvin eläimen terveydentilan tai kyseisen eläinten pitoyksikön. Tällöin eläinlääkäri voi määrätä lääkkeitä ilman, että on itse tutkinut eläimiä tai eläinryhmää. Lähtökohtaisesti edellytyksenä on voimassaoleva hoitosuhde eläimeen tai eläimiin.
  2. Eläinlääkäri tuntee hyvin eläimen terveydentilasta ja eläintenpitoyksiköstä tehtyjen tutkimusten tulokset. Myös näissä tapauksissa eläimen tai eläintenpitoyksikön on oltava eläinlääkärille entuudestaan tuttu ja tutkimustulosten on koskettava sitä sairautta, johon lääkkeitä määrättäisiin tai luovutettaisiin.

Lääkkeiden luovuttamista koskevat vastaavanlaiset ehdot kuin lääkkeiden määräämistä.

Mikrobilääkkeiden käyttöä on säädelty erikseen. Vähimmäisvaatimuksena mikrobilääkkeiden käytölle on kliininen tai mikrobiologinen diagnoosi.

Entä etälääkinnässä?

Tutkimuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa eläinlääkäri ja eläin ovat fyysisesti samassa tilassa ja jossa eläinlääkäri selvittää eläimen tilaa tekemällä havaintoja monipuolisesti eri aistein. Eläinlääkäri ei voi määrätä tai luovuttaa lääkkeitä vain etäyhteydellä todettujen seikkojen perusteella. Eläinlääkäri voi luovuttaa tai määrätä lääkkeitä tutkimatta eläintä vain, kun hän tuntee eläimen terveydentilan hyvin. Tämä tarkoittaa eläinlääkärin tekemiä aikaisempia kliinisiä tutkimuksia kyseisestä vaivasta.

Etäeläinlääkinnässä eläimen terveydentilaa voidaan arvioida ja antaa esim. kotihoito-ohjeita tai ohjata käymään eläinlääkärin vastaanotolla. Suomessa on jo joitakin etäeläinlääkinnän tarjoajia ja etäeläinlääkintä tulee todennäköisesti yleistymään.

EU:ssa valmistellaan parhaillaan uutta EU:n eläinlääkeasetusta (KOM (2014) 558). Kun se aikanaan tulee voimaan, uudistetaan myös kansallista lainsäädäntöä. Tällöin pohdittavaksi tulee myös etäeläinlääkinnän tuomat haasteet lääkkeiden määräämiseen tai luovuttamiseen.