Last updated: 2019-04-30

1. Johdanto

Näitä käyttöehtoja sovelletaan asiakkaisiin, jotka käyttävät FirstVet-palvelua, www.firstvet.fi:a tai FirstVet-sovellusta (jäljempänä ”Sovellus”), ja jonka tarjoaa FirstVet AB, filial i Finland. FirstVet AB, filial i Finland (jäljempänä ”FirstVet AB”) on Suomeen rekisteröity osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 2905514-4. Rekisteröitymällä Sovelluksen tarjoamien palveluiden käyttäjäksi solmit sitovan asiakassopimuksen FirstVet AB:n kanssa.

Sovellus on sähköinen eläinlääkäripalvelu, joka tarjoaa palveluita Sovelluksen käyttäjäksi rekisteröityneille asiakkaille. Sovelluksen kautta voit varata videotapaamisena ajan eläinlääkärille ja saada tietoa eläinten käyttäytymisestä ja eläinsairauksista sekä sairauksien oireista ja hoidosta. Ennen videotapaamisen alkua voit tehdä kirjallisen kuvauksen eläimen oireista ja/tai lähettää käyttäjätilisi kautta kuvia. Videotapaamisen alussa voit kertoa Eläinlääkärille eläimen tilasta ja/tai käyttäytymisestä, jonka jälkeen Eläinlääkäri voi ehdottaa tarpeellisia hoitotoimenpiteitä.

FirstVet AB ei ole klinikkapalveluiden tarjoaja, vaan se ainoastaan välittää Eläinlääkärin antaman neuvonannon ja suositukset. FirstVet AB ei miltään osin vastaa tutkimuksista tai muista lääketieteellisistä palveluista, joita toteutetaan tapaamisen yhteydessä tai muutoin tarjotaan tai suositellaan Sovelluksen kautta.

Rekisteröidessäsi käyttäjätilin sinun tulee hyväksyä nämä käyttöehdot Sovelluksessa olevien kulloistenkin ohjeiden mukaisesti. Käyttäjätilin rekisteröidessäsi sitoudut siis noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Vastaat siitä, että rekisteröitymisen yhteydessä antamasi tiedot ovat oikein. Sinun on lisäksi huolehdittava siitä, että tiedot ovat päivitetyt ja ajantasaiset. Sinun on annettava sähköpostiosoite ja puhelinnumero, joilla FirstVet AB voi kulloinkin olla sinuun yhteydessä.

Nämä käyttöehdot sekä mahdolliset muut ohjeet ja tiedot palvelusta ovat saatavilla Sovelluksessa.

2. Ehtojen muuttaminen

FirstVet AB voi oman vapaan harkintansa mukaan tehdä muutoksia Sovelluksen toimintaan. Näitä muutoksia voivat olla esimerkiksi muutokset ulkoasuun, sisältöön tai toiminnallisuuksiin ja ne voivat vaikuttaa näihin käyttöehtoihin. Muutoksista tiedotetaan Sovelluksessa ja/tai sähköpostitse. Jatkamalla Sovelluksen käyttöä käyttöehtojen muuttamisen jälkeen sitoudut noudattamaan muutettuja käyttöehtoja. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat saatavilla Sovelluksessa. Jos FirstVet ABn toteuttamat Sovelluksen tai käyttöehtojen muutokset aiheuttavat sinulle olennaista haittaa, sinulla on oikeus vaatia, että FirstVet AB poistaa käyttäjätilisi ja tällöin sinulla on oikeus saada mahdollisesta ennakkoon maksetusta ja käyttämättä jääneestä videotapaamisesta jo tehdyn maksun määrää vastaava rahapalautus.

3. Yleistä tilistä ja Sovelluksesta

Käyttääksesi Sovelluksen palveluja sinun on oltava vähintään 18-vuotias.

Rekisteröidessäsi käyttäjätilin hyväksyt ja annat suostumuksesi sille, että FirstVet AB voi olla sinuun yhteydessä lähettämällä sähköposteja tai muita viestejä sisältäen tiedotteita ja tarjouksia. Sinulla on nimenomainen oikeus kieltää nämä yhteydenotot, jolloin FirstVet AB viivytyksettä poistaa käyttäjätilisi.

Käyttäjätili on henkilökohtainen. Vain sinulla on oikeus käyttää tiliäsi, ja sen luovuttaminen toiselle tai antaminen toisen käyttöön on kiellettyä. Vastaat kaikesta käyttäjätilisi käyttöön liittyvästä toiminnasta. FirstVet AB ei vastaa käyttäjätiliin kohdistuvista ulkopuolisten tekemistä väärinkäytöksistä eikä niistä johtuvista seurauksista tai mahdollisista vahingoista.

Vastaat siitä, että käyttäjätiliäsi käytetään käyttöehtojen, muiden Sovelluksen ehtojen ja kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti. Jos julkaiset tietoa Sovelluksessa, olet yksin vastuussa sen sisällöstä.

Sovellus ja sen palvelut täydentävät perinteisiä eläinlääkäripalveluita. Sovelluksen kautta annettu neuvonanto ei korvaa eläinklinikalla tehtyjä tutkimuksia, diagnoosia tai hoitoa.

4. Käytettävyys ja tietoturva

FirstVet AB tekee kohtuulliset toimenpiteet sen mahdollistamiseksi, että Sovellus on käytettävissä, mutta ei miltään osiin takaa Sovelluksen toimintavarmuutta. FirstVet ABn tavoite on, että käyttäjätilisi on käytettävissä ja voit varata tapaamisen Eläinlääkärin kanssa vuorokauden ympäri. On kuitenkin mahdollista, että teknisten häiriöiden tai suunnitellun ja Sovelluksessa ilmoitetun huollon vuoksi Sovellus on ajoittain poissa käytöstä.

FirstVet AB pyrkii tarjoamaan Sovelluksen laadukasta tietoturvan tasoa noudattaen. Ymmärrät ja hyväksyt kuitenkin, ettei internet ole täysin tietoturvallinen. Sinulla ei ole oikeuttaa käyttää mitään Sovelluksen toimintaa häiritseviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat Sovelluksen rakennetta merkittävästi, tai häiritä tai käsitellä Sovelluksen ohjelmistoja tai toimintoja.

5. Vastuu ja vastuunrajoitukset

FirstVet AB ei anna Sovelluksesta, sen toiminnasta tai sen kautta tarjotuista palveluista minkäänlaisia sitoumuksia tai takuita. Sovellus ja sen sisältö tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat”. FirstVet AB vastaa vain Sovelluksen ylläpidosta, johon sisältyy sinun ja Eläinlääkärin välisten videotapaamisten mahdollistaminen ja siihen liitännäiset palvelut, kuten tietojen tallettaminen sekä Sovelluksen sisältö, jonka FirstVet AB itse on Sovellukseen tuottanut. FirstVet AB ei vastaa Eläinlääkärin videotapaamisessa tai muuten kirjallisesti Sovelluksessa antamasta hoidosta, tiedoista tai suosituksista. FirstVet AB ei vastaa virheellisestä hoidosta, vaan vastuu hoidosta määräytyy sinun ja Eläinlääkärin välillä. FirstVet AB ei vastaa sisällöstä verkkosivulla, jolla on linkki Sovellukseen tai johon on linkki Sovelluksessa.

FirstVet ABn vastuu on kaikissa tapauksissa rajattu kattamaan vain toteen näytetyt, välittömät vahingot tuhannen (1000) euron rajaan saakka. FirstVet AB ei vastaa välillisistä vahingoista kuten saamatta jääneestä voitosta tai säästöstä ja/tai muista epäsuorista ja vaikeasti ennakoitavista vahingoista.

FirstVet AB ei ole apteekki eikä se siten välitä reseptivapaita lääkkeitä, saati reseptilääkkeitä.

Jos sinulle ilmenee Sovellukseen tai sen tarjoamiin palveluihin liittyviä ongelmia tai olet niihin tyytymätön, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen support@firstvet.fi ja/tai lopettaa Sovelluksen käytön. Jos katsot Eläinlääkärin antaneen virheellistä hoitoa, voit olla yhteydessä Ruokavirastoon (ent. Evira) tai toimivaltaiseen aluehallintovirastoon (AVI), jotka valvovat eläinlääkäreiden toimintaa.

6. Immateriaalioikeudet

FirstVet ABllä (tai tapauksesta riippuen FirstVet ABn lisenssinantajalla) on kaikki oikeudet FirstVet ABn tavaramerkkiin, toiminimeen ja Sovellukseen sekä kaikkiin FirstVet ABn Sovelluksessag käyttämiin ja/tai tarjolla oleviin asiakirjoihin, kuten muun muassa näihin käyttöehtoihin. FirstVet ABllä on yksinoikeus käyttää edellä mainittua materiaalia ja tietoa. Kaikki FirstVet ABn materiaalin ja tiedon kopioiminen, muuttaminen, luovuttaminen ja/tai muu käyttö, jota ei nimenomaisesti ole sallittu näissä käyttöehdoissa tai FirstVet ABn kulloinkin voimassa olevissa muissa ohjeistuksissa, on kielletty. Hyväksymällä nämä käyttöehdot vahvistat ymmärtäväsi ja hyväksyväsi, että FirstVet ABn immateriaalioikeuksien luvaton käyttö voi käyttöehtojen rikkomisen lisäksi olla rikollista toimintaa. FirstVet ABllä on oikeus ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin FirstVet ABn immateriaalioikeuksien luvattoman käytön johdosta.

Oikeudet kuviin ja videomateriaaliin, jotka sinä tuotat, kuuluvat sinulle. FirstVet ABlla ja Eläinlääkärillä on kuitenkin oikeus käyttää kuvia ja videomateriaalia palveluiden tarjoamisen mahdollistamiseksi. Tämä tarkoittaa muun muassa, että FirstVet ABlla ja/tai Eläinlääkärillä on oikeus tallentaa ja kopioida sekä luovuttaa kuvia ja videomateriaalia toiselle palveluntarjoajalle esimerkiksi lausunnon saamiseksi. FirstVet AB ei käytä kuviasi ja videomateriaalia muuhun tarkoitukseen kuin palvelujen tarjoamiseen sinulle. FirstVet ABllä on kuitenkin oikeus nauhoittaa ja käyttää videotapaamisia laaduntarkkailu- ja koulutustarkoituksessa.

7. Luvaton käyttö ja tieto

Jos käyttäjätiliä tai Sovellusta on käytetty luvattomasti, FirstVet AB voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten ilman erillistä varoitusta ja ilman vastuuta seuraamuksista sulkea käyttäjätilisi, poistaa tietoa Sovelluksesta tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin turvatakseen Sovelluksen maineen ja luotettavuuden.

Jos rikot näitä käyttöehtoja tai voimassa olevaa lakia taikka käytät Sovellusta laittomalla tai kielletyllä tavalla, on sinulla velvollisuus korvata ja hyvittää FirstVet ABlle kaikki FirstVet ABn kärsimät vahingot.

8. Videotapaamisen peruuttaminen

Sinulla on oikeus maksutta peruuttaa varattu videotapaaminen viimeistään 60 minuuttia ennen videotapaamisen alkamisajankohtaa. Sinulla on tällöin oikeus saada takaisin videotapaamisesta ennakkoon maksamasi maksu. Teknisten syiden vuoksi maksun palautuminen voi kestää 14 päivää.

Sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta saada takaisin ennakkoon maksamaasi maksua, jos peruutat ilman ajanvarausta tehdyn videotapaamisen tai jos peruutat videotapaamisen myöhemmin kuin 60 minuuttia ennen videotapaamisen alkamisajankohtaa.

9. Rekisteristä poistuminen ja tilin sulkeminen

Käyttöehdot ovat voimassa niin kauan kuin sinulla on rekisteröity käyttäjätili FirstVet ABn palvelussa. Jos et halua olla sidottu käyttöehtoihin, sinun täytyy sulkea käyttäjätilisi. Suljettaessa käyttäjätili FirstVet AB poistaa viivytyksettä kaikki sinua koskevat tiedot, lukuun ottamatta tiedot, jotka FirstVet AB on lain mukaan velvollinen säilyttämään. Jos rikot näitä käyttöehtoja tai muita toimintaperiaatteita, FirstVet ABlla on oikeus välittömästi sulkea käyttäjätilisi. Sinua koskevat tiedot poistetaan myös tällöin viivytyksettä. Jos käyttäjätilisi on suljettu edellä mainitulla perusteella, sinulla ei ole oikeutta ilman FirstVet ABn nimenomaista lupaa uudelleenrekisteröityä tai rekisteröidä uutta käyttäjätiliä.

10. Hinnat ja maksaminen

Eläinlääkärin videotapaamiseen sovellettavat hinnat ja maksut, sekä mahdolliset muut sovellettavat hinnat, on ilmoitettu Sovelluksessa.

Videotapaaminen on maksettava ennakkoon ennen tapaamisen alkamista. Et voi aloittaa videotapaamista Eläinlääkärin kanssa ennen kuin maksu on suoritettu.

11. Henkilötietojen käsittely

FirstVet AB käsittelee henkilötietojasi FirstVet ABn rekisteriselosteen sekä voimassaolevien lakien mukaisesti. Sovelluksessa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeistä ja muista tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä saat lisätietoa osoitteesta www.firstvet.fi.

FirstVet AB käsittelee henkilötietojasi alempana ilmenevin tavoin. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite, sekä henkilötiedot, jotka annat sinun ja Eläinlääkärin välisessä tapaamisessa. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on FirstVet ABn ja sinun välinen asiakassuhde ja -sopimus sekä niiden toteuttaminen. FirstVet AB käsittelee henkilötietojasi tarjotakseen sinulle valitsemasi Sovelluksen palvelut. FirstVet AB voi käsitellä henkilötietoja myös toimintojensa hallinnoinnin ja sen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen yhteydessä ja myös tämän käsittelyn peruste on FirstVet ABn ja sinun välinen asiakassuhde ja -sopimus sekä niiden toteuttaminen. FirstVet AB voi lisäksi nimenomaisen suostumuksesi perusteella käsitellä henkilötietoja myös muihin suostumuksessa erikseen määriteltyihin tarkoituksiin. FirstVet AB voi luovuttaa henkilötietojasi mainitussa tarkoituksessa Eläinlääkärille tai ilmoittamallesi vakuutusyhtiölle. Muilta osin FirstVet AB ei luovuta henkilötietojasi kolmansille, ellei pakottava lainsäädäntö niin edellytä.

FirstVet AB on FirstVet AB antamiesi henkilötietojen rekisterinpitäjä. Tietosuojaa koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä FirstVet ABhen sähköpostiosoitteessa support@firstvet.fi tai puhelinnumerossa +358 40 655 5464, muun muassa saadaksesi tiedon siitä, mitä henkilötietoja käsitellään, korjataksesi virheelliset tiedot, vaatiaksesi kirjallisesti, ettei tietoja saa käyttää suoramarkkinointitarkoituksessa sekä kieltääksesi FirstVet ABta käsittelemästä henkilötietoja. FirstVet AB säilyttää henkilötietojasi ainoastaan asiakassuhteesi voimassaolon aikana, lukuun ottamatta sellaista tietoa, jonka FirstVet AB on lain mukaan velvollinen säilyttämään. FirstVet AB ei luovuta henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Niiden henkilötietojen osalta, jotka FirstVet AB saa Eläinlääkäriltä tai tämän käyttäjätililtä tai videotapaamisista, on FirstVet AB henkilötietojen käsittelijä. FirstVet AB sitoutuu käsittelemään näitä henkilötietoja soveltuvan lain ja Eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti sekä ryhtymään niihin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin suojellakseen henkilötietoja oikeudettomalta käytöltä, tuhoutumiselta ja muuttamiselta. Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille kääntymällä tietosuojavaltuutetun puoleen sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@om.fi tai puhelimitse numeroon 029 56 66700.

12. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Erimielisyydet, joista ei päästä sovintoon, ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

13. Ota meihin yhteyttä

Jos haluat ottaa yhteyttä FirstVet ABhen, voit lähettää viestin asiakaspalveluumme osoitteeseen support@firstvet.fi tai soittaa numeroon +358 40 655 5464 (klo 9.00-17.00 arkipäivisin lukuun ottamatta suomalaisia pyhäpäiviä). Yhteystiedot löytyvät myös Sovelluksesta.


Privacy Policy

1. Personal Data Responsibility and Reason for Treatment

1.1.

This Privacy Policy applies when FirstVet AB ("FirstVet", "we", "our", "us"), organization number 559047-9894, Strandvägen 47 5TR, 114 56 Stockholm, carries out the processing of personal data relating to persons using FirstVet services (“you", "your").

FirstVet processing of personal data complies with the Universal Data Protection Regulation (EU) 2016/679 ("Data Protection Regulation").

1.2.

Processing of personal data when using FirstVet services is based on an agreement with you, the registered person. Treatment also takes place to comply with legal obligations under law and authority decisions.

2. Purpose of treatment

2.1.

FirstVet processes your personal information when it is necessary to perform in agreement with you. FirstVet has to process personal data in order to deliver the services and products that FirstVet offers and therefore you can not be a customer at FirstVet without processing your personal information.

2.2.

Your personal information is used for billing, information and delivery of products, performance of services and contact with you as a customer. Personal data is also used to make your animal's records available to you.

2.3.

FirstVet processes your personal information in the manner required to comply with obligations that concern FirstVet according to government decisions and laws, such as, for example, Law. (2009: 302) on animal health activities and the Bookkeeping Act (1999: 1078).

2.4.

FirstVet will also process your personal information to post you with relevant information about your account and about services we can offer, as well as other useful information for you as a pet owner.

3. Personal data being processed

3.1.

A personal data is all information that can be linked to a living person. FirstVet collects and processes various types of personal data in the course of its business, depending on how you claim our service and the insurance company to which you are affiliated.

3.2.

The following personal information will FirstVet collect from you when you use FirstVet services:

a) Information about your identity – first name, last name, social security number.

b) Your contact details – address, e-mail address, telephone number.

c) Payment Information – Information to make payments to FirstVet, or to submit invoice.

d) Information about service – information about what you purchased or ordered.

e) IT-data – In order for you to communicate with FirstVet, we need to process information about the device you are using (ie your computer, smart phone, or the like), such as the device's IP address.

f) Journal data – information about you that is relevant to the diagnosis of your animal and the veterinarian therefore writes in the animal's journal.

g) Pictures – If you upload images before a veterinary meeting, FirstVet can not control what is in the picture. There may, therefore, be personal information about you or others in these images, although the purpose of the images is to enable diagnosis of the animal.

h) Video – If you participate in a video call with a veterinarian, the call will be recorded and stored for 72 hours, to allow the veterinarian to check afterwards that the records get the correct content. FirstVet can not control what you target the camera to and there may therefore be personal information that is not relevant for the diagnosis of the animal.

3.3.

If you contact FirstVet Customer Service for assistance with a case or for refund, the case will require FirstVet to process your personal information. Personal data processed in the context of customer service may include:

a) Identity information – such as first name, last name and social security number. If you also provide information about other people's identity, FirstVet will not save that information unless it is required for the case or for investigating fraud or similar purposes.

b) Appointment Description – At your contact and description of the support case, FirstVet can not control what information you provide. Your case description may therefore include personal information that FirstVet is not required to process. Such personal information will not be FirstVet to save.

c) Repayment – If the customer service case is in force or leads to a refund, FirstVet will need to process the bank account for the payment, as well as the price and other details of the purchase to which the refund relates.

3.4.

FirstVet may also collect certain personal data from sources other than yourself:

a) Insurance information - information from your insurance company, for example, how many veterinary visits you are entitled to and if you are entitled to coverage from your insurance.

b) Identify information – If you choose to verify your account with Facebook or Google, FirstVet will collect your name and email address.

4. Recipient of personal data

4.1.

FirstVet's service is technically complicated and requires that we cooperate with and interact with other actors and that we take the help of developers and suppliers. FirstVet will therefore help others to process your personal information when it is necessary to (i) comply with the agreement with you, (ii) comply with law, constitution or decision. The following types of recipients may be relevant:

a) Veterinary clinics and animal hospitals – FirstVet cooperates with various clinics and animal hospitals. When FirstVet is referring to your animal, some personal information will be provided about you who are the keeper and / or the owner of the farm.

b) Insurance companies - FirstVet offers a service that is free for those who have animal insurance. We can do that thanks to cooperation with most Swedish insurance companies offering animal insurance. FirstVet acts as a personal information counsel to insurance companies when FirstVet corrects whether you are entitled to cover your insurance or not.

c) Hired veterinarians – Sometimes our own veterinarians are not enough. FirstVet therefore collaborates with selected veterinarians who help in making appointments and diagnoses.

d) Authorities – FirstVet may need to provide information to authorities if we are required to do so by law or if you requested that we do so. In some cases, FirstVet may be prevented by law from telling you that your personal information has been requested by authority.

e) Video Service – FirstVet uses a video service provided by TokBox Inc., which is certified under the Privacy Shield privacy cooperation. Video call with veterinarians is sent over TokBox Inc. servers in the United States. All video calls are automatically deleted after 72 hours and during the retention period they are stored on a server in Frankfurt.

f) Notification Services – FirstVet uses services to communicate automatically to you, eg. with confirmations or reminders. These companies only get access to your contact information and are committed to not sharing your personal information beyond what is necessary to perform the service.

g) Developer and Consultants – FirstVet may assist developers and consultants from other companies to build FirstVet IT infrastructure and further develop the service. Such developers may need to have access to easier personal information about you when needed for development or troubleshooting. They have always been under confidentiality agreements.

4.2.

FirstVet treats as much of its data as possible within the EU / EEA. If data is transferred to be processed by a supplier or subcontractor outside the EU / EEA and / or countries with a decision of the EU Commission on adequate protection, the recipient has always entered into contractual terms that ensure that the recipient maintains a level of protection comparable to the EU / EEA. FirstVets personal information services in the United States are certified according to the Privacy Shield partnership.

5. Preservation of personal data

5.1.

Personal data is retained for as long as necessary to fulfill the purposes described above. This means that most personal information about you will be deleted automatically after a statutory filing period has expired or your account with FirstVet has been disabled.

5.2.

FirstVet maintains data contained in records for five years from the last assignment entered into the journal.

5.3.

FirstVet is required by the Bookkeeping Act (1999: 1078) to keep certain personal data, eg. those appearing in invoices and similar accounting documents for seven years. Personal data retained for accounting purposes will only be used for that purpose.

5.4.

Information about you linked to your user account on FirstVet.com will be retained as long as your account is open. You can choose to close your account and FirstVet will delete your information when they do not need to be retained for other purposes, as described above.

6. Disposal of personal data

6.1.

Personal data is erased or personalized when the data no longer needs to be retained. Individuals mean that the information can no longer be used to identify a person.

6.2.

Before the data is used as a basis for statistics and product development, they are personalized and aggregated, meaning they can no longer be linked to you, either by FirstVet or by anyone else. The information no longer contains personal information.

6.3.

When FirstVet performs a burst of personal data, this can not be revoked / restored and when the thinning has been carried out, no person can be associated with the remaining information.

7. Information security

7.1.

FirstVet takes the appropriate technical and organizational measures to protect the personal data processed in accordance with Section 2 of the Data Protection Regulation as a person responsible for personal data. FirstVet has specific internal guidelines and processes to address information security issues and to prevent and detect leaks.

7.2.

If your personal information is covered by an incidental security incident (so-called "personal data incident"), FirstVet will contact you in accordance with the Data Protection Ordinance.

8. Cookies

8.1.

The FirstVet website uses cookies. Cookies are small text files stored on the visitor's computer and which allow you to follow what the visitor does on the website.

8.2.

There are two types of cookies:

A permanent cookie that is left on the visitor's computer for a certain amount of time.

A session cookie stored temporarily in the computer's memory while a visitor is on a website. Session cookies disappear when you close your browser.

8.3.

FirstVet uses cookies for firstvet.com to work, for statistics and for the purpose of enabling advertising. firstvet.com contains cookies that note your visit to the website to implement advertising on other websites.

8.4.

No identification information, such as email or name, is saved about visitors through cookies.

8.5.

The visitor may choose not to accept cookies by turning off cookies in their own browser's security settings.

8.6.

The visitor can also set the browser so that he or she receives a question each time the site tries to place a cookie on the visitor's computer. Through the browser, previously stored cookies can also be deleted. See the browser's help pages for more information.

8.7.

The National Post and Telecom Agency, which is the supervisory authority in this area, provides further information about cookies on its website (http://www.pts.se/).

9. Your journal

9.1.

FirstVet users have the opportunity to read and access their animal records. In your user account you can log in, see your visits and the veterinarian's conclusions, diagnoses and possible referrals.

10. Your rights

10.1.

You are entitled to withdraw consent for a particular treatment without charge without prejudice to the legality of the treatment before withdrawal. For example, you may have chosen to agree that FirstVet will contact you with newsletters and other mailings. You can then choose to unsubscribe by following a link in these messages.

10.2.

You are entitled to request that treatment be restricted to storage and object to treatment.

10.3.

You may also request a registry extract, in electronic format or on paper. FirstVet will compile information about how your personal information is processed and send it to you, usually within a month.

10.4.

You are entitled to request that FirstVet correct personal information that you consider incorrect and to provide additional personal information (in specific cases) if you believe that the personal information FirstVet has treated has given you an incorrect picture.

10.5.

You have the right to request that FirstVet delete your personal information. FirstVet will then delete personal information that FirstVet does not have to preserve to fulfill legal obligations. FirstVet will continue to process personal data in some other cases, including when personal data must be processed to fulfill an agreement with you. FirstVet will always respond to you and explain his views on what personal information FirstVet is entitled to continue processing.

10.6.

You always have the right to file a complaint with the Authority, the Data Inspectorate (under name change to the Privacy Authority).

10.7.

If you wish to request a registry excerpt, revoke a consent, or correct / delete an assignment, please turn to: info@firstvet.com

Pricacy policy updated: 2018-05-21