Innhenting og bruk av informasjon.

Vennligst les vilkårene for denne tjenesten og våre personvernregler før opprettelse av konto og bruk av tjenesten. Vi innhenter og benytter din personlige informasjon kun til bruk av denne tjenesten. Slik anvendelse av personlig informasjon er i samsvar med Personvernreglene som du finner nedenfor:

Informasjonen du oppgir brukes til:

  • Å opprette en personlig konto for denne tjenesten
  • Å tilrettelegge for at veterinæren eller spesialisten skal kunne hjelpe deg og ditt dyr på best mulig måte
  • Å lagre journaler i samsvar med gjeldende lovverk.
  • Å kontrollere at dyreforsikringen er gyldig hos forsikringsselskapet.

Personlige data og informasjon om bestilte samtaler behandles i samsvar med Personvernforordningen (GDPR). Vi lagrer ikke personlige data lengre enn nødvendig.

Videosamtale med veterinær eller spesialist tas opp og opptaket lagres i 72 timer for eventuell rapportering og kundeservice. Det er kun Firstvets personell som har tilgang til opptaket, og opptaket slettes automatisk etter 72 timer.