Personvernerklæring FirstVet AB

1. Personopplysningsansvar og grunn for behandling

1.1.

Denne personvernerklæringen gjelder når FirstVet ("FirstVet", "vi", "vår", "oss"), organisasjonsnummer 922 244 243, Strandvägen 47 5TR, 114 56 Stockholm, utfører behandling av personopplysninger som gjelder personer som bruker FirstVets tjenester ("du", "deg", "dine").

FirstVets behandling av personopplysninger skjer i henhold til den personopplysningsloven og personopplysningsforordningen (EU) 2016/679 slik den er implementert i norsk rett, ("Personopplysningsloven").

1.2.

Behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av FirstVets tjenester skjer med grunnlag i en avtale med deg, den registrerte. Behandlingen skjer også for å følge en rettslig forpliktelse i henhold til lov og vedtak av offentlige myndigheter. I tillegg vil vi kunne behandle opplysninger om deg basert på ditt samtykke, f.eks. dersom du abonnerer på vårt nyhetsbrev.

2. Formålet med behandlingen

2.1.

FirstVet behandler dine personopplysninger når det er nødvendig for å levere i henhold til avtalen med deg. FirstVet må behandle personopplysninger for å kunne levere de tjenester og produkter som FirstVet tilbyr og du kan derfor ikke være kunde hos FirstVet uten at vi behandler dine personopplysninger.

2.2.

Dine personopplysninger behandles blant annet for fakturering, informasjon og leveranse av produkter, utførelse av tjenester og kontakt med deg som kunde. Personopplysningene brukes også for å kunne gjøre ditt dyrs journal tilgjengelig for deg.

2.3.

FirstVet behandler dine personopplysninger på de måter som kreves for å etterleve forpliktelser som følger av lov og vedtak fra offentlig myndighet, slik som f.eks. LOV-2015-06-19-65 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og LOV-2004-11-19-73 om bokføring, med forskrifter.

2.4.

FirstVet kommer også til å behandle dine personopplysninger for å sende deg meddelelser med relevant informasjon om din konto og tjenester vi kan tilby, samt annen nyttig informasjon til deg som er dyreeier.

3. Personopplysninger som behandles

3.1.

En personopplysning er all informasjon som kan knyttes til en levende person. FirstVet samler inn og behandler ulike typer personopplysninger innen rammen for sin virksomhet, avhengig av hvordan du tar i bruk våre tjenester og hvilket forsikringsselskap du har.

3.2.

Følgende personopplysninger kommer FirstVet til å samle inn fra deg når du bruker våre tjenester:

3.3.

Hvis du kontakter FirstVet kundeservice for å få hjelp med en sak eller en tilbakebetaling, vil henvendelsen kreve at FirstVet behandler dine personopplysninger. Personopplysninger behandlet innenfor rammen av kundeservice kan for eksempel være:

3.4.

FirstVet kan også samle inn personopplysninger fra andre kilder enn deg:

4. Mottakere av personopplysninger

4.1.

FirstVets tjeneste er teknisk komplisert og krever at vi samarbeider med og samhandler med andre aktører, og at vi mottar tjenester fra utviklere og leverandører. FirstVet vil derfor motta bistand fra andre til å behandle dine personopplysninger når det er nødvendig å (i) oppfylle avtalen med deg, (ii) overholde lov eller offentlig vedtak. Følgende typer mottakere kan være relevante:

4.2.

FirstVet behandler så mye av opplysningene vi behandler som mulig innen EU/EØS. Hvis opplysningene overføres for å bli behandlet av en leverandør eller underleverandør utenfor EU/EØS og/eller land med en beslutning fra EU-kommisjonen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, har mottakeren alltid inngått kontraktsbetingelser som sikrer at mottakeren opprettholder et beskyttelsesnivå som kan sammenlignes med EU/EØS. FirstVets databehandler i USA er sertifisert i henhold til samarbeidet Privacy Shield.

5. Lagring av personopplysninger

5.1.

Personopplysninger beholdes så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formål som er beskrevet ovenfor. Dette betyr at de fleste av dine personopplysninger vil bli slettet automatisk etter at en lovbestemt arkiveringsperiode er utløpt eller din FirstVet-konto er deaktivert.

5.2.

FirstVet bevarer opplysninger som fremkommer i journaler i ti år og etter det så lenge pasienten/dyret må antas å være i live.

5.3.

FirstVet plikter i henhold til bokføringsforskriften å lagre visse personopplysinger i f.eks. det som fremkommer i faktura og lignende bokføringsunderlag, i minimum fem år. Personopplysninger som lagres for bokføringsformål vil bare behandles for dette formålet.

5.4.

Opplysninger om deg som er knyttet til din brukerkonto på FirstVet.com vil bli lagret så lenge som din konto er i bruk. Du kan velge å stenge din brukerkonto, FirstVet vil da slette dine opplysninger nå de ikke lenger er nødvendige til bruk for andre formål, jf. beskrivelsen over.

6. Sletting og anonymisering av personopplysninger

6.1.

Personopplysninger slettes eller anonymiseres når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare opplysingene. Med anonymisering menes at opplysningene ikke lengre kan benhyttes for å identifisere en person.

6.2.

Før opplysningene anvendes som underlag for statistikk og produktutvikling anonymiseres de og aggregeres, hvilket betyr at de ikke lenger kan kobles til deg, enten det er av FirstVet eller av noen annen. Informasjonen inneholder da ikke lenger personopplysninger.

6.3.

När FirstVet sletter personopplysninger kan disse ikke lenger gjenskapes og når slettingen er utført kan ingen person lengre assosieres med den informasjonen som gjenstår.

7. Informasjonssikkerhet

7.1.

Som behandlingsansvarlig gjør FirstVet egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte de personopplysninger som behandles i henhold til artikkel 32 i EUs Personvernsforordning (2016/679, GDPR). FirstVet har spesielle interne retningslinjer og prosesser for å håndtere spørsmål om informasjonssikkerhet og å forebygge og avdekke lekkasjer. Personopplysninger slettes eller anonymiseres når det ikke lengre er behov for å beholde opplysningene. Med anonymisering menes at opplysningene ikke lengre kan benyttes for å identifisere en person.

7.2.

Om dine personopplysninger omfattes av et brudd på personopplysningssikkerheten (omtalt som "personopplysningshendelse") kommer FirstVet til å varsle deg i tråd med kravene i Personopplysningsloven.

8. Cookies

8.1.

På FirstVet hjemmeside benyttes det cookies. Cookies er små tekstfiler som lagres på brukerens datamaskin og som gjør det mulig å følge hva brukeren gjør på hjemmesiden.

8.2.

Det finnes to typer cookies:

  1. En permanent cookie som ligger igjen på brukerens datamaskin i en bestemt tid.
  2. En sesjonscookie som lagres tilfeldig i datamaskin minne mens en bruker er inne på en hjemmeside. Sesjonscookies forsvinner når du lukker nettleseren.

8.3.

FirstVet anvender cookies for at firstvet.com skal fungere, for statistikk og med det formål å muliggjøre annonsering. firstvet.com inneholder cookies som noterer ditt besøk på hjemmesiden for å gjennomføre annonsering på andra hjemmesider.

8.4.

Det beholdes ingen identifikasjonsopplysninger, som e-post eller navn, om brukeren gjennom cookies.

8.5.

Brukeren kan velge ikke å akseptere cookies ved å slå av cookies i sin egen nettlesers sikkerhetsinnstillinger.

8.6.

Brukeren kan også innstille nettleseren slik at han eller hun får et spørsmål hver gang nettstedet forsøker å plassere en cookie på brukerens datamaskin. Gjennom nettleseren kan også tidigere lagrede cookies slettes. Se nettleserens hjelpsider for mer informasjon om dette. Se også veiledning om hvordan du endrer innstillinger for cookies på http://www.youronlinechoices.e... kommuikasjonsmyndighet (Nkom), som er tilsynsmyndighet på området, har ytterligere informasjon om cookies på sin nettside (http://www.nkom.no).

9.... journal

9.1.

FirstVets brukere har mulighet til selv å lese og ta del i sine dyrs journaler. På din brukerkonto kan du selv se dine besøk og veterinærens konklusjoner, diagnoser og eventuelle henvisninger.

10. Dine rettigheter

10.1.

Du kan fritt og uten kostnad tilbakekalle ditt samtykke til vår behandling av personopplysninger uten at det påvirker lovligheten av behandlingen før tilbakekallelsen. Du kan for eksempel ha valgt å samtykke til at FirstVet kontakter deg med nyhetsbrev og andre meddelelser. Du kan da velge å avregistrere deg gjennom å følge en lenke i disse meddellelsene.

10.2.

Du har rett til å begjære at behandlingen begrenses til lagring og å rette en insigelse mot behandlingen.

10.3.

Du ha rett til å begjære utlevert personopplysningene vi behandler om deg, i et elektronisk format eller på papir. FirstVet kommer til å samle informasjon om hvordan personopplysningene om deg behandles, og sende dette til deg, normalt innen en måned.

10.4.

Du har rett til å be om at FirstVet korrigerer dine personopplysninger som du anser uriktige, samt komme med tilleggsopplysninger i særskilte tilfeller dersom du anser at personopplysningene FirstVet har behandlet har gitt et feilaktig bilde av deg.

10.5.

Du har rett til å be om at FirstVet sletter dine personopplysninger. FirstVet kommer da til å slette opplysingene, med mindre FirstVet må bevare dem for å oppfylle rettslige forpliktelser. FirstVet kommer også til å fortsette behandlingen i visse andre tilfeller, blant annet når personopplysningene må behandles for å oppfylle en avtale med deg. FirstVet kommer alltid til å besvare din henvendelse og forklare sitt syn på hvilke personopplysninger som FirstVet har rett til å fortsette å behandle.

10.6.

Du har alltid en rett til å klage til tilsynsmyndigheten - Datatilsynet.

10.7.

Om du ønsker innsyn eller utlevering av dine personopplysninger, trekke tilbake samtykke eller korrigere en opplysninger eller har andre spørsmål ber vi deg rette henvendelsen til:support@firstvet.com

Integritetspolicy senest oppdatert: 2018-05-21