LES DISSE VILKÅRENE NØYE

1. Introduksjon

Disse bruksvilkårene gjelder for kunder som bruker Tjenester levert av FirstVet NUF, organisasjonsnummer 922 244 243 (vi, oss eller FirstVet): Nettstedet ww.firstvet.com, mobilapplikasjonsprogramvaren FirstVet og eventuelle data, oppdateringer og dokumentasjon relatert til det (sammen referert til som Nettstedet) og Tjenesten du kobler til gjennom Nettstedet og innholdet og Tjenestene som tilbys gjennom det (Tjenesten).

Ved å registrere en konto hos oss eller bruke Nettstedet, godtar og godtar du disse vilkårene og betingelsene som er bindende. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke registrere en konto hos oss. Måtene du kan bruke Nettstedet på, kan også påvirkes av reglene og retningslinjene for den relevante appbutikken der du lastet ned Nettstedet.

Du er ansvarlig for nøyaktigheten av informasjonen som oppgis når du registrerer kontoen din, og for å sikre at de registrerte kontoopplysningene dine holdes oppdatert (inkludert, men ikke begrenset til, kontakt- og faktureringsinformasjonen din). Informasjonen bør inneholde e-postadressen og telefonnummeret vi kan bruke til å kontakte deg.

Disse vilkårene og andre instruksjoner og informasjon om Tjenesten er også tilgjengelig på Nettstedet.

2. Tjenesten

Tjenesten er en internettbasert e-Veterinærtjeneste for registrerte brukere der du kan bestille time via chat, tale eller videosamtale (Møte) med en lisensiert Veterinær, Veterinærsykepleier, fôrrådgiver, atferdsrådgiver eller annen kvalifisert person avhengig av hva saken din handler om (heretter kalt Veterinær) og få informasjon om kjæledyrets oppførsel, sykdommer og / eller symptomer. Før Møtet kan du gi en skriftlig beskrivelse av kjæledyrets oppførsel, sykdommer og/eller symptomer, samt laste opp bilder og/eller video. Når Møtet begynner, vil du også kunne beskrive kjæledyrets medisinske tilstand og / eller oppførsel til Veterinæren, som deretter kan foreslå behandlingstiltak. Gjennom Tjenesten kan du også få generelle råd, både generelle omsorgsråd og tips samt mer spesifikke råd, samt råd om flåttbeskyttelse, der registrerte brukere får råd og resepter for kryssavstøtende for hunden eller katten. Noen av våre partnere tilbyr sine forsikringstakere proaktive råd fra oss med årlige undersøkelser med forebyggende omsorg, råd og veiledning for å redusere risikoen for mer alvorlige helseproblemer.

FirstVet er ikke en omsorgsperson fordi vi ikke kan utføre en fysisk undersøkelse av kjæledyret ditt, men bare formidle rådene og behandlingstiltakene gitt av Veterinæren til deg. FirstVet har overhodet ikke noe ansvar for undersøkelsene eller andre medisinske Tjenester som utføres innenfor rammen av et Møte.

Vær oppmerksom på at Nettstedet og Tjenesten ikke erstatter tradisjonell Veterinærpleie, men er et supplement til Veterinærpleie i en fysisk klinikk. Dette betyr at basert på informasjonen du har gitt og symptomene du har beskrevet, anbefaler Veterinæren hva de anbefaler som neste trinn for kjæledyrets omsorg. Uten å ha fullført en fysisk undersøkelse, kan ingen Veterinær gi en definitiv diagnose. Hvis du føler at kjæledyret ditt forverres, hvis ytterligere symptomer eller lignende oppstår, eller hvis ny relevant informasjon kommer frem, kan du bestille en ny avtale i Tjenesten, eller kontakte en fysisk Veterinær.

Vi deler bare medisinske journaler via henvisninger til fysiske klinikker, som vist i tidsskriftet. Vi kan også dele medisinske journaler med forsikringsselskapet ditt for å sikre at du har dekning av forsikringen din eller på annen måte hvis forsikringsselskapet ber om det.

3. Endringer i Tjenesten eller disse bruksvilkårene

Fra tid til annen kan vi automatisk oppdatere Nettstedet og endre Tjenesten for å forbedre ytelsen, funksjonaliteten, gjenspeile endringer i operativsystemet eller løse sikkerhetsproblemer. Alternativt kan vi be deg om å oppdatere Nettstedet av disse grunnene. Hvis du velger ikke å installere slike oppdateringer, eller hvis du velger bort automatiske oppdateringer, kan det hende at du ikke kan fortsette å bruke Nettstedet og Tjenestene.

Vi må kanskje endre disse vilkårene for å gjenspeile oppdateringer beskrevet ovenfor, lovendringer, endringer i markedsstandarder eller for å administrere tilleggsfunksjoner som vi introduserer. Vi vil gi deg informasjon om materiale eller betydelige endringer ved å sende deg et varsel på Nettstedet, en e-post med informasjon om endringen eller varsle deg om en endring når du neste gang starter Nettstedet. Hvis du ikke godtar de annonserte endringene, kan det hende du ikke fortsetter å bruke Nettstedet og Tjenesten. Ved å fortsette å bruke Nettstedet eller Tjenesten, godtar du å være bundet av de endrede vilkårene.

Hvis disse vilkårene, Nettstedet og/eller Tjenestene vesentlig endres til skade for deg, har du rett til å kreve at FirstVet melder deg av kontoen din, der du har rett til refusjon for eventuelle forhåndsbetalte beløp med hensyn til Tjenester du har betalt for, men ikke utøvet.

4. Generelt når det gjelder kontoer og Nettstedet

Du må være 18 år eller eldre for å godta disse vilkårene og bruke Nettstedet.

Vi gir deg personlig rett til å bruke Nettstedet og Tjenesten i henhold til disse vilkårene. Du kan ikke overføre Nettstedet til noen andre, og du kan ikke tillate andre å bruke din registrerte konto. Dette betyr at du er ansvarlig for alle handlinger som er utført med din registrerte konto. Du er også ansvarlig for å holde kontopåloggings- og passordinformasjonen konfidensiell. FirstVet er ikke ansvarlig for tredjeparters bruk av kontoen din eller for konsekvensene og eventuelle skader derav.

Du er ansvarlig for all informasjon du laster opp til Nettstedet eller oppgir under bruken av Tjenesten. Hvis du laster ned eller strømmer Nettstedet til en telefon eller en annen enhet som ikke eies av deg, må du ha eierens tillatelse til å gjøre det. Du vil være ansvarlig for å overholde disse vilkårene og betingelsene, enten du eier telefonen eller en annen enhet eller ikke.

Du kan ikke bruke Nettstedet eller Tjenesten på noen ulovlig måte, for ulovlige formål eller på noen måte uforenlig med disse vilkårene, eller handle uredelig eller ondsinnet, eller bruke Nettstedet eller noen Tjeneste på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller kompromittere våre systemer eller sikkerhet eller forstyrre andre brukere.

Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen organisasjon. Vi vil alltid varsle deg skriftlig hvis dette skjer. Du kan bare overføre dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen person hvis vi samtykker skriftlig.

5. Tilgjengelighet

Vi bestreber oss på å sikre at Nettstedet alltid er brukbart, men tekniske problemer eller vedlikehold av Nettstedet fra tid til annen kan begrense tilgangen til Nettstedet og / eller kontoen din. Vi bestreber oss på å varsle deg på forhånd om slike problemer.

6. Ansvar og begrensninger

Nettstedet og Tjenesten leveres som de er og som tilgjengelige, og vi gir ingen representasjoner eller garantier, verken uttrykt eller underforståtte, av noe slag. FirstVet er ansvarlig for driften av Nettstedet som en del av leveringen av et Møte mellom deg og Veterinæren, og vi er ikke ansvarlige for Veterinærens omsorg, informasjon eller anbefaling, enten gitt under Møtet eller skriftlig gjennom Nettstedet. FirstVet er ikke ansvarlig for feilbehandling i et enkelt tilfelle, behandlingsansvaret ligger mellom Veterinæren og deg. Hvis du mener at Veterinæren har gjort en feilbehandling, bør du henvende deg til Mattilsynet eller Den norske veterinærforeningen, avhengig av hva saken gjelder. Du kan lese mer om dette på Mattilsynets nettsider og Den norske veterinærforeningens nettsider.

Nettstedet og Tjenestene er ikke utviklet for å oppfylle dine individuelle krav og er ment for privat bruk. Sørg for at funksjonene på Nettstedet og Tjenesten (som beskrevet på appbutikkens Nettsted og annen relevant dokumentasjon) oppfyller dine forventninger og krav. Hvis du bruker Nettstedet til kommersielle, forretningsmessige eller videresalgsformål, har vi ikke noe ansvar overfor deg for tap av forTjeneste, tap av virksomhet, avbrudd i virksomheten eller tap av muligheter.

Nettstedet krever at visse operativsystemversjoner brukes på forskjellige enheter som er varslet på Nettstedet eller der du laster ned appen. Vi er ikke ansvarlige for skade på eiendommen din eller for skade du kunne ha unngått ved å følge våre råd om å bruke en oppdatering som tilbys deg gratis eller for skade forårsaket av ikke å følge installasjonsinstruksjonene eller ha minimumskravene vi har anbefalt.

All informasjon og materiale som er tilgjengelig på Nettstedet er - med mindre annet er uttrykkelig angitt - kun ment for generelle informasjonsformål og utgjør ikke råd eller anbefalinger. Informasjonen kan være ikke-uttømmende eller utdatert og også gjenstand for typografiske feil eller tekniske unøyaktigheter. Du må selv vurdere hensiktsmessigheten av å bruke informasjonen på Nettstedet.

Nettstedet eller en Tjeneste kan inneholde lenker til andre uavhengige Nettsteder som ikke leveres av oss. Slike uavhengige Nettsteder er ikke under vår kontroll, og vi er ikke ansvarlige for og har ikke bekreftet og godkjent innholdet eller deres personvernerklæring (hvis noen). Du må gjøre din egen vurdering om du skal bruke slike uavhengige Nettsteder, inkludert om du skal kjøpe produkter eller Tjenester som tilbys av dem.

Hvis vi ikke overholder disse vilkårene, er vi bare ansvarlige for direkte tap eller skade du lider, noe som er et overskuelig resultat av at vi bryter disse vilkårene eller ikke bruker rimelig omsorg og dyktighet. Vi er derfor ikke ansvarlige for indirekte skader eller følgeskader. FirstVets maksimale ansvar er i alle fall begrenset til NOK 10.000.

Vi utelukker eller begrenser ikke på noen måte vårt ansvar overfor deg der det ville være ulovlig å gjøre det. Dette inkluderer ansvar for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller uaktsomhet av våre ansatte, agenter eller underleverandører eller for svindel.

Vi er ikke ansvarlige for hendelser utenfor vår kontroll. Hvis vår levering av Tjenestene eller støtten til Nettstedet eller Tjenestene er forsinket av en hendelse utenfor vår kontroll, vil vi varsle deg så snart som mulig, og vi vil iverksette tiltak for å minimere virkningen av forsinkelsen. Forutsatt at vi gjør dette, er vi ikke ansvarlige for forsinkelser forårsaket av hendelsen, men hvis det er fare for betydelige forsinkelser, kan du kontakte oss for å stenge kontoen din hos oss og motta refusjon for alle Tjenester du har betalt for, men ikke mottatt.

7. Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter i våre varemerker, Nettstedet og Tjenesten over hele verden tilhører oss (eller våre lisensgivere der det er aktuelt) med en eksklusiv rettighet. Du har ingen immaterielle rettigheter i, eller til, Nettstedet eller Tjenesten annet enn retten til å bruke dem i samsvar med disse vilkårene. FirstVet forbeholder seg derfor enerett til å bruke ovennevnte materialer og rettigheter. Enhver kopiering, modifikasjon, overføring, dekompilering, omvendt utvikling og/eller annen bruk av, eller på annen måte tilgjengeliggjøre, FirstVets materialer eller immaterielle rettigheter som ikke uttrykkelig er tillatt i henhold til disse vilkårene eller FirstVets instruksjoner fra tid til annen, er forbudt. Du erkjenner og godtar at enhver uautorisert bruk av FirstVets materialer eller immaterielle rettigheter, annet enn å være et brudd på vilkårene, kan være kriminell. FirstVet forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt i tilfelle slik uautorisert bruk av FirstVets immaterielle rettigheter.

Alle immaterielle rettigheter i bildene og videomaterialet du laster opp tilhører deg, men vi og Veterinæren har rett til å bruke slike bilder og videomateriale for å levere Tjenestene til deg. Dette betyr at FirstVet og/eller Veterinæren har rett til å lagre og kopiere disse, og kan gi bilder og videomateriale til andre helsepersonell (for eksempel for å lette henvisning til fysiske Veterinærklinikker) og også til forsikringsselskapet ditt. Vi har også rett til å registrere Møte for kvalitet og opplæringsformål.

8. Uautorisert bruk av Nettstedet

FirstVet kan iverksette tiltak mot uautorisert bruk av kontoer og Nettstedet (inkludert misbruk av Tjenesten eller generelt upassende oppførsel, vurdert etter FirstVets fulle skjønn), inkludert ved å suspendere kontoen din når som helst og uten varsel, fjerne informasjon fra Nettstedet eller ta andre skritt for å beskytte omdømmet og påliteligheten til Nettstedet, uten ansvar for eventuelle konsekvenser.

Hvis du bryter disse bruksvilkårene eller gjeldende lov, eller bruker Nettstedet på en ulovlig eller uautorisert måte, skal du holde FirstVet skadesløs fra eventuelle skader som oppstår av FirstVet som et resultat.

9. Gebyrer for Tjenesten og kansellering av Møte

Våre priser og avgifter for et Møte er oppført på Nettstedet og oppdatert fra tid til annen. Betaling for Møtet via Nettstedet skjer tidlig før Møtet begynner. Du kan ikke starte Møtet før betalingen er foretatt.

Inntil 60 minutter før et planlagt Møte etter planen skal finne sted, kan du avlyse Møtet gratis. Du har da rett til refusjon av beløpet som allerede er betalt for Møtet. På grunn av tekniske løsninger kan det ta opptil 14 dager før du har fått pengene refundert.

Du har ikke rett til refusjon av beløpet som allerede er betalt for drop-in Møte avlyst eller planlagt Møte avlyst senere enn 60 minutter før Møtet skal finne sted.

10. Avregistrering og nedleggelse

Disse vilkårene gjelder så lenge du har en registrert konto hos oss. Hvis du ikke lenger ønsker å være bundet av disse vilkårene, eller hvis du ønsker å slutte å bruke Nettstedet og Tjenesten, må du slette kontoen din, og vi vil umiddelbart slette all lagret informasjon vi har om deg, bortsett fra informasjon som vi er pålagt å beholde i henhold til gjeldende lov.

Hvis du bryter disse bruksvilkårene eller andre retningslinjer, har FirstVet rett til umiddelbart å suspendere kontoen din. Lagret informasjon bør også fjernes omgående.

Hvis kontoen din er suspendert i samsvar med dette avsnittet, kan du ikke registrere deg på nytt eller registrere en ny konto hos oss uten spesiell tillatelse.

11. Personopplysninger

Når du registrerer en konto hos oss og/eller bruker Nettstedet og/eller Tjenesten, vil vi bruke og behandle personopplysningene dine. Vi bruker bare personopplysninger som vi samler inn gjennom din bruk av Nettstedet og Tjenesten på måtene som er angitt i våre retningslinjer for personvern fra tid til annen. Ved å opprette en konto, i tillegg til å godta disse vilkårene, erkjenner du at du har lest og forstått vår personvernerklæring.

Vær oppmerksom på at internettoverføringer aldri er helt private eller sikre, og at meldinger eller informasjon du sender gjennom Nettstedet og Tjenesten kan leses eller avskjæres av andre, selv om det er en bestemt melding om at en bestemt overføring er kryptert.

Ved å bruke Nettstedet eller noen av Tjenestene, godtar du at vi samler inn og bruker teknisk informasjon om enhetene du bruker Nettstedet på og relatert programvare, maskinvare og eksterne enheter for å forbedre produktene våre og levere Tjenesten til deg.

12. Forskriftsrett og tvisteløsning

Disse vilkårene er underlagt norsk rett, og tvister mellom partene skal avgjøres av norske domstoler med Oslo tingretts som verneting.

13. Kommunikasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med FirstVet, kan du sende en e-post til vår kundeservice på support@firstvet.no. Kontaktinformasjon finner du også på Nettstedet.

Hvis vi trenger å kontakte deg, vil vi gjøre det via kommunikasjon via Nettstedet, via e-post eller telefon ved hjelp av kontaktinformasjonen du har gitt oss. Vi kan kontakte deg fra tid til annen angående ulike informasjons- og kampanjetilbud. Hvis du ikke vil at vi skal kontakte deg angående slik informasjon og tilbud, kan du varsle oss, og vi vil slutte å gjøre det med umiddelbar virkning.