Kastrering av tispe

Estimert lesetid 4 minutter
Kastrering av tispe

I Norge er rutinemessig kastrering av hunder ikke tillatt etter den norske dyrevelferdsloven. Unntaket fra regelen er når det er nødvendig ut fra hensynet til den enkelte hundens helse eller velferd, eller hvis andre særlige grunner gjør det nødvendig. Ved kastrering fjernes enten både eggstokker, eggledere og livmor, såkalt ovarhysterektomi/OHE, eller kun eggstokker og da kalles det ovarektomi/OE. Her kan du lese videre om både operasjon og etterbehandling! 

Møt en veterinær online
  • Inkludert i de fleste dyreforsikringer
  • Få råd, behandling eller henvisning
  • Åpent 7-24, alle dager i året

Mange er kjent med begrepet sterilisering, men dette gjøres sjelden i Norge da det kun bryter forbindelsen mellom eggstokker og livmor, men lar selve eggstokkene og livmor være igjen.

Når er kastrering aktuelt?

Kastrering er lov når det gjøres på grunnlag av hensyn til dyrets helse og dyrevelferd eller av annen særlig grunn, og det er enkelte tilstander som vil kunne være årsak for å gjennomføre en kastrering av en tispe.

Enkelte tisper kan være svært plaget av innbilt drektighet i en periode etter løpetid, både mentalt i form av blant annet depresjon og økt aggresjon, men også fysisk med eventuelle plager relatert til jur og melkeproduksjon. Kastrering kan være aktuelt når dette vurderes å kunne øke dyrets helse og velferd ved å hindre videre tilfeller av innbilt drektighet.

Tisper kan få livmorbetennelse, spesielt godt voksne hunder i en periode på opptil 4 måneder etter endt synlig løpetid. Livmorbetennelse kan være en livstruende tilstand hvor kirurgi innen kort tid er den beste behandlingen, det vil alltid være aktuelt å kastrere i disse tilfeller.

Også tisper med diabetes eller omfattende hudproblem kan kastrering være anbefalt for å holde symptomer under kontroll.

Førerhunder og andre bestemte tjenestehunder er tillatt å kastrere av andre særlige grunner, nemlig for at hunden skal kunne fungere best mulig på jobb med sin fører.

Ulemper ved kastrering

Kirurgiske inngrep og narkoser vil alltid innebære en viss risiko for skader, død og infeksjonsfare, men risikoen er relativt liten hos friske individer.

Stoffskiftet vil reduseres med ca 30% etter en kastrering, det vil si at det totale inntaket energi også må reduseres for å hindre overvekt. Dette kan gjøres ved å øke aktivitetsnivået, gå ned på mengden fôr eller gi et spesialfôr tilpasset kastrerte hunder. Overvekt øker risikoen for andre sykdommer og helserelaterte problemer, og det er derfor viktig å unngå vektoppgang.

Enkelte tisper kan bli urininkontinente, det vil si at de lekker urin. Det er oftest forekommende blant større hunder, men lar seg vanligvis medisinere med gode resultater.

Pelsforandringer kan forekomme i form av at pelsen blir mer ullete og stri, eventuelt også lengre hos enkelte raser.

Hvordan utføres en kastrering?

I Norge kastreres de fleste tisper gjennom et midtlinjesnitt under buken hvor veterinæren går inn og knyter av blodkar ved eggstokker og livmorhals for å kunne fjerne livmor med eggstokker i sin helhet. Operasjonssåret lukkes og syes i flere lag for å sikre god holdfasthet og heling.

Det er enkelte dyresykehus som tilbyr kastrering gjennom kikkhullskirurgi. Veterinæren lager små hull på siden av buken og fører inn videokamera med operasjonsutstyr gjennom disse, og dermed kan videre arbeid følges og utføres over skjerm. Oftest fjernes kun eggstokker, nemlig en såkalt ovarektomi/OE. Denne metoden er ikke gunstig for alle, så det skal gjøres en vurdering av hvert enkelt individ for å velge riktig operasjonsmetode.

Tiden etter operasjon

Vanligvis kan tispen reise hjem noen timer etter operasjonen, men ved eventuelle komplikasjoner kan videre innleggelse og observering være nødvendig. Vel hjemme er det viktig å hindre slikking på operasjonssåret ved å bruke en halskrage eller en body, uavhengig synlig eller ikke synlig sting. I tillegg skrives det ut en resept på smertelindrende medisiner som tispen får over noen dager.

Ofte ønsker veterinæren en kontroll av operasjonssåret etter et par dager for å bekrefte normal heling. Synlig sting fjernes etter ca 10-12 dager.

For å sikre god heling skal tispen være mest mulig i ro første to uker etter operasjon. Det vil si kun gå korte turer i bånd og unngå hopping og lek med andre hunder, så sakte, men sikker økning tilbake til full normal aktivitet en måned etter operasjon.

Rekonvalesenstiden er kortere om kastrering er utført med kikkhullskirurgi. Etter enhver operasjon får dyreeier oftest med seg et informasjonsskriv som beskriver hvordan eier skal ivareta dyret på en god måte videre. Er du usikker eller bekymret, skal veterinær alltid kontaktes.

Når bør tispen kastreres?

Tenker du at kastrering av din tispe kan være aktuelt, skal veterinær oppsøkes for en konsultasjon om kastrering kan gjennomføres og eventuelt når. Kastrering av en frisk tispe bør utføres i hvileperioden mellom to løpetider ettersom det da er minst risiko for komplikasjoner, men ved akutt sykdom opereres det så raskt som mulig uavhengig tidspunkt.

Når bør man kontakte veterinær

Har du spørsmål eller er du bekymret for ditt kjæledyr, ta kontakt med en veterinær. Her kan du bestille videokonsultasjon hos oss på FirstVet for en første vurdering med videre rådføring, behandling eller henvisning!


Publisert: 5.10.2020

FirstVet er en digital veterinærklinikk som tilbyr videokonsultasjoner med veterinærer, direkte fra din smarttelefon, nettbrett eller PC.

FirstVet NUF

Fridtjof Nansens Plass 4

0160

Oslo