FirstVet lanserar Nordens första digitala veterinärklinik

Det är bland annat grundarna till nätbutiken VetZoo och Victor & Victor som nu satsar på att starta Nordens första veterinärklinik på nätet. Utöver finansiering från ägarna så har FirstVet säkrat kapital från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova. FirstVet smyglanseras under juli med en bredare lansering planerad till slutet av sommaren. Tjänsten kommer finnas tillgänglig både på webben och i mobilen.

Den svenska veterinärbranschen omsätter miljarder varje år och växer snabbt, men ligger efter vad gäller digitalisering, trots uppenbara fördelar för så väl husdjursägare som veterinärer. Detta kan jämföras med humanvården, där det idag finns flera aktörer som arbetar med att digitalisera mötet mellan patienter och läkare.

- Priserna för veterinärvård har de senaste åren ökat och marknaden är kraftigt fragmenterad, å ena sidan har vi de stora klinikkedjorna och djursjukhusen å andra sidan finns många småkliniker som är geografiskt utspridda. För djurägare innebär det tidskrävande resor till veterinärkliniker. Dessutom är specialistkompetensen så pass utspridd över landet att djurägaren ofta behöver remitteras vidare efter ett förstabesök, säger David Prien, VD och delägare i FirstVet.

- Med FirstVet kan vi spara djurägare både tid och pengar samt se till att deras husdjur får rätt vård snabbt, oavsett var i Sverige de befinner sig. En stor andel av besöken på veterinärkliniker består i dagsläget av rådgivning snarare än behandling. Via videomöte på webben eller i mobilen får de tillgång till prisvärd digital rådgivning och enklare undersökning av några av Sveriges bästa veterinärer, fortsätter David Prien.

FirstVet har rekryterat ett antal erfarna veterinärer, bland annat Marianne Tornvall som blev årets veterinär 2014. FirstVet skapar nu en pool av veterinärer som är anslutna till tjänsten, dels genom att internt rekrytera och dels genom att bygga upp ett konsultnätverk som täcker hela marknaden. Dessutom äger FirstVet sedan tidigare flera av Sveriges största djurrelaterade sajter, bland annat Veterinären.nu. Sajterna har i dagsläget totalt 300 000 unika besökare per månad, näst intill samtliga är husdjursägare som har frågor eller funderingar kring sina djur. Detta skapar goda förutsättningar för att på ett kostnadseffektivt sätt attrahera kunder från den dag tjänsten lanseras.

Samarbete med försäkringsbolag

FirstVet har slutit ett samarbetsavtal med försäkringsbolaget Svedea, som kommer att erbjuda tjänsten till sina kunder med husdjursförsäkringar.

- Som djurägare kan det vara svårt att på egen hand avgöra när man behöver uppsöka veterinär. FirstVet fyller ett viktigt behov och vi ser stora möjligheter med en ökad tillgänglighet till kvalificerad rådgivning i hela landet. För djurägarna kommer tjänsten att spara både tid och pengar och ta rådgivningen in i den digitala världen. Videomötet tillför en helt ny dimension jämfört med telefon. Vi på Svedea drivs av utmaningen att förändra försäkringsbranschen och FirstVet är därför en satsning som vi självklart vill vara en del av säger Odd Einar Bruem, chef för djurförsäkringar på Svedea.

Husdjursägare kan redan nu anmäla sitt intresse för att testa tjänsten inför smyglanseringen här: firstvet.com

Om FirstVet

FirstVet förenklar livet för landets husdjursägare genom att erbjuda videomöten med veterinärer. På så vis slipper djurägaren resan till en fysisk klinik vid rådgivning, icke-akuta sjukdomar och skador samt viss receptförskrivning. Skulle djuret behöva behandling så säkerställer FirstVets veterinär att djurägaren får remiss till rätt veterinärklinik som har den specialistkunskap som behövs i det aktuella ärendet.

För mer information

David Prien, VD FirstVet
Mobil: 073 440 73 11
E-post: david@firstvet.com