Insamling och användning av information

Vi ber dig läsa igenom våra användarvillkor och vår integritetspolicy innan du skapar ett konto eller använder tjänsten.

Vi samlar in och använder dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla tjänsten. Sådan användning av dina personuppgifter sker i enlighet med den integritetspolicy som du finner nedan.

I korthet används de uppgifter som du uppger för att:

  • Upprätta ett personligt användarkonto.
  • Veterinär eller specialist ska kunna hjälpa dig och ditt djur på bästa sätt.
  • Föra journal i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:31).
  • Förskriva eventuellt recept.
  • Kontrollera aktiva djurförsäkringar hos försäkringsbolag.

Personuppgifter och information om mötesbokningar behandlas under sekretess i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi lagrar inte några personuppgifter längre än nödvändigt.

Videosamtal med veterinär eller specialist spelas in och bevaras i 72 timmar för journalföringssyften och för kundsupport. Endast personal på FirstVet har åtkomst till videosamtalet och inspelning raderas automatiskt efter 72 timmar.