Article 25 20170504042834

Frågor och svar kring hur man förebygger fästingbett

Det finns en mängd olika tips på hur man kan förebygga fästingbett hos hund och katt. Den här artikeln ger svar på vanliga frågor och funderingar om fästingmedel.

Träffa veterinär i mobilen.


✓ Besöken ingår i de flesta djurförsäkringar
✓ Råd, behandling eller remiss
✓ Öppet alla dagar 06.00 - 02.00


Inledning

När är det läge att använda sig av fästingprofylax (fästingförebyggande behandling), vad är skillnad mellan läkemedel och t ex kosttillskott, vilka biverkningar kan fästingmedel ge och hur fungerar fästingförebyggande läkemedel? Allt detta och lite till besvarar vi i denna artikel.

Måste jag behandla min hund eller katt med fästingförebyggande medel?

Nej. Du väljer själv hur du vill göra. Det finns dock några saker som kan påverka om man bestämmer sig för att använda sig av fästingprofylax (fästingförebyggande medel) eller inte:

Tillfällen när det kan vara klokt att överväga fästingprofylax:

  • Om hunden/katten vistas utomhus i områden där det finns mycket fästingar
  • Om man vet att fästingarna i området ofta bär på sjukdomar som kan göra människor eller djur sjuka (hunden eller katten kan, förutom att själva bli sjuka, även riskera att dra in fästingar som kan göra människorna i hushållet sjuka)

Tillfällen när det vanligen är onödigt att behandla sitt djur med fästingprofylax:

  • Om hunden/katten bor i stan och aldrig vistas i områden där det finns mycket fästingar
  • Innekatter som endast är inomhus och inte går ut (lösa eller i koppel) i områden med mycket fästingar
  • Om djuret tidigare reagerat på flera olika typer av fästingmedel och blivit sjuk av det

Hur vet man vilket fästingmedel man ska välja?

Det finns många olika typer av fästingförebyggande medel. Det finns läkemedel, kosttillskott och olika huskurer. Här nedan tas olika vanliga frågor om olika typer av fästingförebyggande behandling upp.

Är kosttillskott säkrare än läkemedel?

Det är väldigt svårt att veta, eftersom det inte finns krav på att kosttillskott genomgått några undersökningar. För att registreras som läkemedel krävs att det är gjort undersökningar för att se vilka biverkningar som kan uppkomma. Kosttillskott har inga sådana krav. Som sammanfattning kan man alltså säga att för läkemedel så vet man vilka biverkningar man kan förvänta sig, för kosttillskott vet man inte lika säkert vilka biverkningar som kan förekomma.

Är kosttillskott lika effektivt som läkemedel som förebyggande mot fästingar?

Tyvärr är det för det mesta väldigt svårt att veta, eftersom det inte finns krav på att man gjort några studier/undersökningar för kosttillskott. Det innebär att det troligen finns kosttillskott som har effekt mot fästingar men även sådana som inte har någon effekt (eller dålig effekt), det är dock svårt att veta med säkerhet.

Är medel som bara innehåller naturliga ämnen ofarliga?

Det är tyvärr inte någon garanti att något som är naturligt är ofarligt. Det finns ämnen från naturen som är väldigt giftiga, klassiska exempel på detta är växten Belladonna samt växten fingerborgsblomma som båda är mycket giftiga.

Fungerar vitlök och jäst som förebyggande mot fästingar?

Det verkar som att vitlök kan ha viss förebyggande effekt mot fästingar, men eftersom det också finns en risk att hunden/katten blir sjuk om man ger tillskott med vitlök så avråder veterinärer generellt ifrån att ge tillskott med vitlök. Vitlök verkar inte heller alls förebygga fästingar lika bra som de läkemedel som finns på marknaden. När det gäller jäst/B-vitamin så verkar det inte ha någon eller möjligen väldigt liten förebyggande effekt mot fästingbett.

Kort information om vitlök: När det gäller vitlök så finns det alltså en risk att hunden eller katten blir sjuk av tillskott med vitlök. Vitlök är mer giftigt för hundar och katter än vad vanlig gul lök är. För hundar brukar man ange att det finns risk för förgiftning om hunden äter mer än ca 5 gram färsk vitlök per kg kroppsvikt, katter är ännu lite känsligare (ca 1 gram per kg kroppsvikt och dag kan räcka för att ge förgiftning), om man ger vitlökspulver kan det vara mer koncentrerat, dvs det behövs mindre mängd för att riskera förgiftningssymptom. Vitlök skadar de röda blodkroppar, vilket innebär att om djuret får i sig så stor mängd att tillräckligt många röda blodkroppar skadas så får det symptom på blodbrist. Det är också större risk för förgiftning om djuret får vitlök dagligen jämfört med om det bara får det någon enstaka gång. De flesta veterinärer avråder därför mot att ge tillskott med vitlök.

Är läkemedel mot fästingar giftiga?

De flesta läkemedel mot fästingar fungerar genom att påverka fästingens nervsystem, dvs det är giftigt för fästingen. Det finns hundar och katter som får biverkningar av läkemedel mot fästingbett, isåfall handlar det vanligen om till exempel kräkning, diarré, att djuret dreglar mer ovanligt är att det kan bli vingligt och nedstämt och få muskeldarrningar. Vanligen visar sig eventuella biverkningar inom några dagar. Vilka biverkningar som kan förekomma och hur vanliga det är framgår av läkemedlets bipacksedel.

Om du misstänker att ditt djur drabbats av någon biverkan så är det mycket viktigt att du rapporterar det, antingen direkt till veterinären som skrivit ut läkemedlet (om det är receptbelagt), veterinären rapporterar sedan vidare till läkemedelsverket, eller så kan du höra av dig direkt till det läkemedelsföretag som har ansvar för läkemedlet (information brukar finnas både på förpackningen och bipacksedeln). Anledningen till att det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar är för att se att biverkningarna håller sig på den nivå som det är förväntat, och att det plötsligt inte dyker upp nya biverkningar.

Mitt djur blev dålig av ett fästingförebyggande läkemedel, kommer hon/han bli dålig av alla fästingförebyggande läkemedel?

Ofta fungerar det att välja ett läkemedel som inte är släkt med det som hunden/katten reagerat på. Be om råd på apoteket eller när du är hos veterinären. Om din hund/katt har reagerat på flera olika läkemedel så är det klokt att låta bli att använda fästingförebyggande medel och istället gå igenom katten/hunden noga varje dag för att försöka hitta eventuella fästingar.

Hur fungerar fästingförebyggande läkemedel?

De flesta läkemedel mot fästingar fungerar genom att påverka fästingens nervsystem så att fästingen dör (fästingen kan t ex bli förlamad eller få kramper). Det finns fästingmedel som verkar repellerande (frånstötande) vilket innebär att fästingen förhindras från att bita överhuvudtaget, och det finns läkemedel som verkar genom att fästingen behöver bita hunden/katten för att komma i kontakt med läkemedlet. En del fästingförebyggande medel sprids i fettfilmen på djurets hud, andra medel tas upp i hundens/kattens kropp och fästingen kommer i kontakt med det när den biter djuret. Titta i bipacksedeln på läkemedlet eller fråga på apoteket så hittar du informationen.

Läs mer om olika typer av fästingförebyggande läkemedel i denna artikel.

Skillnad mellan läkemedel och kosttillskott

För att något ska få kallas läkemedel så behöver det genomgå en mängd olika studier/undersökningar. Det måste vara känt vilken effekt (hur bra läkemedlet fungerar), hur säkert det är (vilka biverkningar det kan ha) och läkemedlet måste också hålla en hög kvalitet. Det är Läkemedelsverket som godkänner och registrerar läkemedel i Sverige.

Läkemedel används alltså för att behandla eller förebygga sjukdomar. Förutom konventionella (”vanliga”) läkemedel så finns det också t ex växtbaserade läkemedel, naturläkemedel, växtbaserade traditionella läkemedel. De här olika läkemedlen omges av lite olika bestämmelser, men gemensamt är att de registreras och godkänns av Läkemedelsverket för att kunna kallas läkemedel. Konventionella läkemedel och växtbaserade läkemedel har högst krav på att det måste finnas vetenskapliga studier för att bevisa effekt och för att veta vilka biverkningar som kan förekomma innan de godkänns. Naturläkemedel och växtbaserade traditionella läkemedel har lite lägre krav än ”vanliga” läkemedel, det kan t ex räcka med att medlet ”traditionellt” använts under lång tid istället för att effekt ska bevisas vid vetenskapliga studier. Framställning och produktion av alla typer av läkemedel måste ske på ett kontrollerat sätt med god hygien och det måste finnas samma mängd av det verksamma ämnet i varje tablett.

Kosttillskott omfattas av samma lagstiftning som livsmedel, och det finns inga krav för godkännande eller registrering. Kosttillskott är alltså ett livsmedel som är avsett att vara ett komplement till vanliga kosten. Det innebär att kosttillskott inte får marknadsföras med medicinska påståenden, t ex ”detta kosttillskott hjälper mot sjukdomen …. ” eller ”detta kosttillskott kan förebygga sjukdomen…”. För att kunna använda sådana påståenden så behöver produkten vara ett läkemedel eller naturläkemedel, och då måste det först undersökas och godkännas för att kunna registreras.

Boka ett fästingsamtal

Vi erbjuder tjänsten fästingskydd där du tillsammans med en av våra veterinärer tar reda på vilket skydd som är bäst för just dig och ditt husdjur. Boka tid för att hitta rätt fästingmedel här!

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal i mobilen.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Råd, behandling eller lokal remiss.

Fler artiklar om Hund

Träffa veterinär i mobilen