Corona husdjur

Kan jag få coronavirus från mitt husdjur?

Efter coronautbrottet i Kina sprider sig nu viruset i världen. Frågorna är många och oron stor, även bland djurägare. Kan mitt husdjur få coronavirus? Och kan i så fall viruset sprida sig vidare till oss människor?

Träffa veterinär i mobilen.


✓ Gratis för alla med djurförsäkring
✓ Råd, behandling eller remiss
✓ Öppet alla dagar, dygnet runt


Corona hos svenska djur

Coronavirus förekommer i en mängd olika varianter världen över. Och några av dessa drabbar även våra svenska husdjur. Dock finns det i dagsläget inga misstankar om att husdjur kan sprida smitta eller bli sjuka av det nya coronaviruset, Covid-19 (SARS-CoV-2) som spridits från Kina enligt SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Ska jag undvika kontakt med djur om jag är smittad med Covid-19?

Onsdagen den 18/3-2020 reviderade SVA sin tidigare rekommendationen om att djurägare som är smittade, eller misstänks vara smittade, med SARS-CoV-2 ska undvika kontakter med sina husdjur. Orsaken är att SARS-CoV-2 nu är spritt i samhället och att SVA:s tidigare rekommendation därför inte är motiverad eftersom den, som åtgärd för att begränsa smittspridningen, inte bedöms ha någon effekt.

Det har heller inte tillkommit någon ytterligare information som tyder på att husdjur bidrar till smitta eller själva bli sjuka av viruset. Vid kontakt med djur, inkluderande produktionsdjur och till exempel hästar rekommenderas att man följer sina normala hygienrutiner.

Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten
Handtvätt med tvål och vatten innan kontakt med djur är en bra grund och extra viktigt om man är sjuk. Fler åtgärder för att motverka smittspridning med SARS-CoV-2 beskrivs på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Coronavirus hos hund

Hundens Coronavirus (CCV) är orsak till sporadiska utbrott av tarminfektion hos hundar. Infektionen påvisades första gången 1971 och har sedan dess konstaterats i Europa, USA, Asien och Australien.

Symptom som kräkningar och diarré är vanligt och varar oftast några dagar upp till en vecka. Dödligheten är låg, men dödsfall har rapporterats och drabbar primärt valpar som har ett svagare immunförsvar. Oftast läker infektionen ut av sig själv.

Coronavirus hos katt

Många katter blir smittade av coronavirus och oftast läker infektionen ut av sig själv. Ibland helt symtomlöst eller med symtom från mag-tarmkanalen i form av lindrig diarré. Men ibland händer det ett viruset utvecklas till FIP (felin infektiös peritonit) och oftast är det katter med nedsatt immunförsvar som drabbas.

FIP är en obotlig sjukdom som leder till döden. Sjukdomen finns i en ”torr” och en ”våt” form, och blandformer av dessa två är vanliga. Beroende på vilken form det rör sig om och vilket organ som drabbas kan symtomen variera, men gemensamt för insjuknade katter är ofta att de magrar av/växer dåligt, får nedsatt allmäntillstånd och febertoppar.

När bör man kontakta veterinär?

Är du orolig för ditt husdjur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du boka ett videosamtal hos oss på FirstVet för att få en första bedömning av ditt djur.


Hos oss får du gratis råd, behandling eller remiss med djurförsäkring.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Kom igång
  • Gratis för alla med djurförsäkring.
  • Råd, behandling eller lokal remiss.

Fler artiklar om Hund

Kom igång