Lökförgiftning hos hund och katt

Lokforgiftning hos hund katt

Lök och vitlök kan orsaka allvarlig förgiftning hos både hund och katt. All form av lök är farlig, både rå och tillagad. Här kan du läsa mer om symtom och behandling vid lökförgiftning hos hund och katt!

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
  • Råd, behandling eller lokal remiss

Varför är lök farligt för hundar och katter?

Lök innehåller ett ämne som skadar de röda blodkropparna vilket kan orsaka blodbrist (anemi) hos hundar och katter. Tillagning av lök påverkar inte hur giftig den är.

Symtom på lökförgiftning

Symtom ses vanligtvis från 12 timmar upp till 5 dagar efter intag. De första symtomen som upptäcks är mag- och tarmbesvär. Djuret kan kräkas, få diarré, nedsatt aptit, ökad salivering och magsmärta. Det tar några dagar innan ditt djur uppvisar symtom kopplade till blodbrist såsom bleka slemhinnor, ökad andningsfrekvens, ökad puls och slöhet. Ibland kan djuret även få kramper och i värsta fall kan lökförgiftningen orsaka dödsfall. Förgiftning kan även ske vid intag av mindre mängd lök under en längre tid.

Vad är en farlig mängd lök för hund och katt?

Risken för förgiftning påverkas av flera faktorer som exempelvis djurets vikt, mängden intagen produkt och mängden lök i produkten. Risken beror även på vilken typ av lök som intagits samt att det förekommer individuella skillnader. Vitlök kan vara upp till 5 gånger giftigare än vanlig lök!

Katter har visat sig vara mer känsliga än hundar.

Behandling av lökförgiftning hos hund och katt

Om det inte gått så lång tid sedan djuret fick i sig löken brukar man försöka framkalla kräkning. Försök inte framkalla kräkning hemma med salt eller andra preparat eftersom det kan orsaka livshotande förgiftning. Ditt djur kan även behöva dropp och aktivt kol för att förhindra att kroppen tar upp de giftiga ämnena. Det finns inget motgift mot lök, när ditt djur har utvecklat symtom är behandlingen symtomatisk. Vid allvarlig förgiftning kan djuret behöva syrgas och blodtransfusion.

Med tidigt insatt behandling är prognosen god men det kan ta flera veckor innan blodvärdena är normala igen. Utan behandling kan lökförgiftning ha dödlig utgång.

Hur kan jag bäst förebygga att mitt djur drabbas av av lökförgiftning?

Undvik att ge ditt djur all mat som innehåller lök, vitlök eller lökpulver. Tänk också på att många halvfabrikat som du kan köpa i butik innehåller lök i olika former så som köttbullar och olika sorters korvar.

När bör man kontakta veterinär?

Om ditt djur ätit lök eller något som innehåller lök bör veterinär kontaktas så snabbt som möjligt för rådgivning.

Via ett videosamtal med veterinär hos Firstvet kan du få hjälp att räkna ut hur mycket lök ditt djur fått i sig och vid behov få en akut remiss till närmaste klinik. Vid bokningen är det viktigt att du anger så noggrann information som möjligt kring vad ditt djur kan ha fått i sig, hur stor mängd det kan ha rört sig om samt vad ditt djur väger. Detta för att veterinären ska kunna göra en snabb bedömning.

Om du misstänker att ditt djur blivit förgiftat och det är mer än 20 min väntetid: Boka gärna ett videosamtal till oss men under väntetiden bör du försöka kontakta närmaste öppna veterinärklinik för rådgivning!

Fler artiklar om hund

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
  • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss