Trubbnossyndrom (BOAS) hos hund och katt

Trubbnossyndrom hund

Många trubbnosiga hund- och kattraser är bland de mest populära raserna och ofta har de en fantastisk mentalitet. Men tyvärr lider många av dem av andningsproblem. Här kan du läsa mer om symptom, diagnos och behandling av trubbnossyndrom (BOAS) hos hund och katt!

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

 • Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
 • Råd, behandling eller lokal remiss

När vi avlat fram trubbiga nosar på våra husdjur har vi inte bara ändrat deras utseende och gett dem ”tilltryckta nosar” utan också påverkat utformningen och utrymmet i mun, svalg och luftvägar. Det har även påverkat ögonens placering, de har fått hudveck över nosen och det kan även förekomma anatomiska problem på resten av kroppen. Alla trubbnosar utvecklar inte luftvägsproblem men ju kortare nos desto större risk.

Symptom hos trubbnosiga raser ses framför allt hos hundraserna Fransk och Engelsk bulldog, Mops, Shih-tzu och Pekingese. Hos katter ses symptom framför allt hos Perser men även hos Himalaya och Burma.

Vad är trubbnossyndrom (BOAS)?

Brachycephalic Obstruction Airway Syndrome (BOAS) utgörs av en uppsättning specifika förändringar och varje enskilt djur kan ha en, flera eller alla avvikelser. När skallens skelett förkortats blir det mindre utrymme i käken för tänder och mjukvävnader. Mjukdelarna har inte förminskats i samma utsträckning som skelettet och djuren har lika många tänder i munnen som djur med lång nos.

Nosborrarna blir ofta mer eller mindre ”knipta” (ihoptryckta), det blir mindre utrymme inne i nosen, den mjuka gommen (den bakersta mjuka delen av gomtaket i munhålan) kan vara för lång i förhållande till munnens längd och luftstrupen kan ha smalare diameter. Allt detta sammantaget leder till ökat lufttryck i andningsvägarna med inflammation, svullnad och förändringar som resulterar i ytterligare förträngning i svalg och luftstrupe, vilket kan försvåra både in- och utandning.

Symptom på trubbnossyndrom hos hund och katt

 • Hos friska djur ska andningen vara helt tyst. Djur med BOAS kan ha flera olika ljud från luftvägarna när de andas t.ex. snarkningar, snorklingar från nos/svalg eller väsande/pipande ljud.
 • Djuret kan andas med öppen mun, sträckt hals och ibland med bukandning där den tar i med magen för att andas. De kan hässja för att öka syremängden och för att svalka sig. Om det är mycket svårt att få luft kan det se ut som om djuret ler, de hässjar med uppdragna mungipor och är mycket stressade av att inte kunna få luft.
 • Hundar med BOAS kan få svårt att sova eftersom luftvägarna blir trängre när de slappnar av. Ibland hittar djuret andra sovställningar, de kan t.ex. sitta och sova, andas med öppen mun eller hålla leksaker/ben i munnen för att hålla luftvägarna lite mer öppna.
 • Känslighet för värme ökar eftersom det kan vara svårt att svalka kroppen genom hässjning, vilket nästan är det enda sättet en hund eller katt kan reglera kroppstemperaturen på eftersom de inte kan svettas annat än via tassarna.
 • Om kroppen inte kan syresätta sig orkar inte hunden eller katten aktivera sig och kan bli lugn, trött och klarar inte av normal rörelse och motion.
 • Vissa djur med BOAS får svårt att äta eftersom de behöver andas genom munnen i stället för nosen och har trångt i svalget.
 • Mag-tarmsymptom som illamående, kräkningar, gaser p.g.a. att hunden eller katten sväljer luft när andningen är påverkad.
 • Hudproblem med inflammationer/infektioner i hudvecken i ansiktet.
 • Ögoninflammation/infektion och skador på hornhinnan, då ögonens position gör dem mer utsatta för väder, vind och föremål men även då det är vanligt med viss nedsatt funktion i ögats eget skyddsystem så som tårvätska och blinkreflexer. Ibland kan pälsen på hudvecket vid nosen ligga och skava mot ögat och orsaka att djuret får kroniskt rinnande ögon.

Diagnos av trubbnossyndrom

Vid en klinisk undersökning kan man bedöma nosborrarnas utseende, andningsmönster, hur ögonen ser ut och djurets rörelser.

På ett samarbetsvilligt djur kan man bedöma främre delen av munhålan och i viss mån mjuka gommen. För att utvärdera luftvägarna vidare behöver djuret sövas för endoskopi och om man misstänker påverkan på ryggraden utförs röntgenundersökning och en klinisk neurologisk undersökning.

Ibland kan man behöva gå vidare med skiktröntgen för bedömning av noshålan och svalget. Ibland utförs funktionstester där djuret motioneras och sedan bedöms på nytt.

Behandling av trubbnossyndrom hos hund och katt

På lång sikt är avelsarbete det enda sättet att motverka BOAS och många uppfödare har börjat avla mot längre nosar och sundare hundar.

Beroende på hur mycket besvär djuret har krävs ibland operativa ingrepp, man kan bl.a. öppna upp nosborrarna och korta av mjuka gommen. Ibland blir djuren relativt symptomfria efter ingrepp men tyvärr lever många trubbnosar sina liv med mer eller mindre symptom. Man vill helst utföra kirurgiska ingrepp innan det blir kroniska förträngningar i luftvägarna, vilka brukar komma över tid.

Kan man förebygga trubbnossyndrom hos hund och katt?

Köp en valp eller kattunge som inte har väldigt kort nos. Be din veterinär bedöma hur just din hund eller katt ser ut och om man behöver gå vidare med undersökningar och åtgärder. Ju tidigare man åtgärdar avvikelser desto mindre sekundära problem och kroniska förändringar uppstår.

 • Se till att din hund eller katt inte blir överviktig, fettet lägger sig runt luftvägarna och bidrar till ökat tryck på luftstrupen. Här kan du läsa om hur du bedömer hull på din hund och katt: Övervikt hos hund & Övervikt hos katt.
 • Lämna aldrig ditt djur i bilen på sommaren och om ditt djur har besvär av värmen, låt den ha det svalt inomhus. Det finns också kyldynor/västar. Här kan du läsa mer om värmeslag: Värmeslag hos hund.
 • Borsta tänderna och kontrollera så att det inte uppstår inflammation i tandköttet eller lösa tänder. Här kan du läsa mer om hur du borstar tänderna på din hund eller katt samt varför det är så viktigt: Borsta tänderna på din hund och katt.
 • Sköt om eventuella hudveck på nosryggen och i ansiktet generellt, det finns olika hudprodukter att använda beroende på hur det ser ut och hur mycket problem där finns. I allvarliga fall kan man även behöva operera hudveck som bildats i ansiktet för att få bukt med problemen.

När bör man kontakta veterinär?

Om du upplever att ditt djur har problem att andas bör du kontakta en fysisk veterinär akut. Om din hund eller katt har trånga nosborrar, andningsmissljud som exempelvis snarkningar/snorklingar, antingen i vila, vid aktivitet eller både och, är det bra med en bedömning av veterinär.

Här kan du boka ett videosamtal med en veterinär på FirstVet för att få hjälp med en första bedömning av ditt djur!

Fler artiklar om hund

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
 • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
 • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss