Varför gör du på detta viset?

Varför gör du på detta viset?

Problematiska beteenden, beteendeproblem eller kanske problemhund?! Det sista klingar illa. För sällan är det hunden som statiskt är problemet och därför bör etiketteras. Oftare är det en rådande konflikt två arter emellan eller en känsla, ett behov som kommit i kläm och sporrar ett beteende som blivit oönskat. Oavsett så kan man behöva hjälp för att få bukt med det. Det finns ingen skam i det, det är snarare hedervärt att göra hunden den tjänsten. Så vi tillsammans kan hjälpa jycken ur psykisk ohälsa eller få stopp på en negativ spiral av stress.

Det beror på

Ibland är det enkelt. Ibland svårt. Det beror på - På orsaken som är motivationskraften bakom handlingen. Ett och samma beteende kan vara orsakat av flera olika anledningar. Låt oss ta aggression som exempel; Pluto har börjat göra utfall i kopplet på promenaderna. Han morrar, hugger i luften, kastar sig fram så fort han ser en hund. Utfallen är ett symptom, en tecken på att något inte står rätt till. Av någon anledning triggas motivationssystemet för ilska, rädsla och försvar igång i Pluto när han ser andra hundar. Alla hundar med problem ska utredas, alla fall ska hanteras olika. För alla är unika och orsakerna varierar. Pluto kan ha en nerv i kläm och ha ont, Pluto kan ha blivit attackerad av en annan hund och blivit rädd, Pluto kan vara understimulerad och gå med alltför mycket energi, Pluto kan ha fått lära sig att hårda tag är kommunikationsmedel, Pluto kan ha fått tillökning i familjen han vill vakta, Pluto kan ha… and so it goes. Ibland är orsakerna flera samtidigt. Att befria en hund från sina försvar kan vara som att skala en lök. Man jobbar sig igenom lager för lager. Ibland krävs några tårar. Ibland inte.

Varför?

Det är viktigt att besvara frågan varför hunden gör som han gör. Och det är vad vi hundpsykologer är skolade till. Vi är som detektiver, vi ser symptom, samband mellan beteenden och motivationssystem, vi hittar känslan som driver fram det problematiska och vi lägger upp strategier på hur vi vänder på smeten. För allas skull. För det ska vara ljuvligt att ha hund. Och det ska vara ljuvligt att vara hund.

Orsaksorienterade lösningar

När man väl vet varför är inte saken klar, långt ifrån. Nu ska orsakerna lösas. Och det i en utvecklande kronologisk ordning, där varje steg gynnar det nästkommande. Så resultaten blir hållbara. Vi bör inte jobba symptomatiskt. Som att börja justera och ändra på Plutos utfall utan att bry oss om orsaken. Att exempelvis försöka korrigera utfallen, kasta vatten eller kedjor efter honom när han skäller. Det ger som sämst en försämring, som bäst en tillsynes temporär lösning som inte kommer hålla. Finns motivationen kvar kommer ett annat utlopp tas. Tryckkokareffekt råder. Vi måste istället ge oss på orsakerna och förhållningssättet och träningstänket kan skilja sig vitt beroende på just orsak.

En resa

Det är en resa det där med att hjälpa en hund tillrätta igen. Inte bara för oss praktiker i hundars tjänst, utan för dig som hundägare. För det är du som via oss får redskapen, som du sedan sätter i verklig kontext. Det är du som gör jobbet. Det är i samspel med dig lösningen ska komma. Det är viktigt, för hållbarheten!

Har du en hund med bekymmersamma förhållningssätt i livet. Boka gärna en beteenderådgivning så hjälper vi dig att hjälpa din hund.

Carro Alupo, mars 2017

Hos oss får du gratis råd, behandling eller remiss med djurförsäkring.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Kom igång
  • Gratis för alla med djurförsäkring.
  • Råd, behandling eller lokal remiss.

Fler artiklar om hund