SVA

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA är Sveriges enda heltäckande veterinärmedicinska laboratorium med forskning och diagnostisk kompetens inom områdena antibiotikaresistens, bakteriologi, foder, kemi, parasitologi, patologi och virologi. SVA utför varje år över 400 000 analyser och har ca 100 veterinärer anställda. Alla analysresultat granskas av veterinärer som disputerat inom parasitologi.