Handla i vår butik

Coronavirus hos hundar, katter och hästar

Coronavirus hos svenska djur

Det nya coronaviruset, benämnt SARS-CoV-2, kopplas till en djur- och livsmedelsmarknad i den kinesiska staden Wuhan och sprider sig nu runt om i världen. Frågorna är många och oron stor, även bland djurägare. Kan mitt husdjur få coronavirus? Och kan i så fall viruset sprida sig vidare till oss människor?

Kan mitt hund, katt eller häst få coronavirus?

Coronavirus förekommer i en mängd olika varianter världen över. Och några av dessa drabbar även våra svenska husdjur. Dock finns det i dagsläget inga misstankar om att husdjur kan sprida smitta eller bli sjuka av det nya coronaviruset, Covid-19 (SARS-CoV-2).

Coronavirus hos hundar

Hundens Coronavirus (CCV) är orsak till sporadiska utbrott av tarminfektion hos hundar. Infektionen påvisades första gången 1971 och har sedan dess konstaterats i Europa, USA, Asien och Australien.

Coronavirus hos katter

Många katter blir smittade av coronavirus och oftast läker infektionen ut av sig själv. Ibland helt symtomlöst eller med symtom från mag-tarmkanalen i form av lindrig diarré. Men ibland händer det ett viruset utvecklas till FIP (felin infektiös peritonit) och oftast är det katter med nedsatt immunförsvar som drabbas.

Coronavirus hos hästar

Ekvint coronavirus är ett virus hos hästar som kan orsaka trötthet, nedsatt aptit, feber och även kolik och diarré. Det är inte känt hur vanligt förekommande viruset idag är bland hästar i Sverige.Det är först på senare år som det har funnits möjlighet att analysera för viruset. Men de utbrott som har konstaterats har främst förekommit under vinterhalvåret. Oftast läker infektionen av sig själv efter en till sju dagar.

Läs mer: Kan jag få coronavirus från mitt husdjur?

Smittar coronavirus mellan husdjur och människor?

Enligt SVA finns det i dagsläget inget som tyder på att Coronaviruset (Covid-19) varken kan spridas från husdjur till människa eller tvärtom. De skriver ändå att en smittad person bör undvika nära kontakt med husdjur, precis på samma sätt som mot andra människor.

Hur kan jag motverka smittspridning på bästa sätt?

Grundläggande åtgärder för att motverka smittspridning beskrivs på Folkhälsomyndighetens webbplats.

När bör man kontakta veterinär?

Är du orolig för ditt husdjur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du boka ett videosamtal hos oss på FirstVet för att få en första bedömning av ditt djur.