Agria Djurförsäkring

Alltid kostnadsfria samtal för djur försäkrade hos Agria

Kostnadsfria samtal gäller vid symptom/skada/sjukdom som annars omfattas av din försäkring. Konsultationer som avser rådgivning gällande symptom/skada/sjukdom som inte omfattas av din försäkring faktureras kunden i efterhand. Exempel på icke kostnadsfria samtal är beteenderådgivning, kostrådgivning eller utskrift av recept för preventiv vård.

Kom igång
FirstVet
Registrera ditt djur