Få hjälp av våra veterinärer Nästa lediga tid .

Hjälp, hunddagiset har fått rävskabb och noskvalster!

Hej! Jag har fått veta att det går rävskabb och noskvalster på mitt hunddagis. Dagiset har rekommenderat att alla hundar ska behandlas mot detta. Hur smittar rävskabb och noskvalster? Behöver jag sanera hemma? Hur vet jag att de sanerat tillräckligt på mitt hunddagis? Kan ni skriva ut behandling mot det här?

FirstVet svarar

Frågan är besvarad av veterinär på FirstVet - hos oss träffar du kostnadsfritt veterinär i din mobil eller dator. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept. Du kan även skicka in din egna textfråga och få svar från våra veterinärer.

Hej och tack för din fråga! 

Rävskabb

När det gäller rävskabb så brukar det vara klokt att börja med att höra med hunddagiset om man vet hur veterinären har ställt diagnosen rävskabb.  Det finns ofta tre olika sätt som veterinären kan ha ställt diagnos: 

1. Veterinären har hittat rävskabbskvalster i ett utstryk - om man har hittat rävskabbskvalster i ett utstryk så är man ju helt säker på att hunden har rävskabb eftersom man har sett själva kvalstren.

2. Veterinären har tagit ett blodprov som visar utslag för antikroppar mot rävskabb. Om hunden samtidigt har klåda och visar symptom på rävskabb så är det en ganska säker diagnos. Ganska säker eftersom det kan vara så att hunden har kvar antikroppar från om den någon gång tidigare i sitt liv haft rävskabb (vanligen inom ca 6 månader från det att provet togs , dvs om en hund har antikroppar mot rävskabb så talar det om att hunden någon gång har haft rävskabb, men det är inte säkert att det är just nu som den är infekterad med rävskabb).

3. Ibland behandlar veterinären hunden mot rävskabb när hunden kliar sig kraftigt utan att ha hittat rävskabb i utstryk eller blodprov. Ibland kan det också vara så att veterinären behandlar en hund med klåda mot rävskabb som en del i en klådutredning, detta för att säkert kunna utesluta rävskabb som orsak till klådan. 

Om det t ex visar sig att hunden ifråga behandlas mot rävskabb som en del i en klådutredning, så är det förmodligen inte lika stor risk att hunden verkligen har rävskabb, och man kan då vara lite mindre orolig över smitta. 

Smitta

När det gäller smittöverföring med rävskabb så kan smittan komma ifrån en räv med kraftig rävskabbsinfektion, och då brukar räven fullständigt drälla av parasiter. Då kan det räcka med att hunden rullar sig där en räv vilat, eller kliar sig mot samma träd som räven har kliat sig emot. 

När det gäller smitta mellan hundar så brukar inte risken vara lika stor, som tumregel brukar man säga att man bör behandla de hundar som har delat liggplats med den hund som har konstaterats ha rävskabb.  När det gäller dagis så brukar det i praktiken innebära att de hundar som t ex delar box eller bor i samma rum och använder samma soffor och filtar är lämpliga att behandla. Rävskabb brukar inte smitta genom att hundar hälsar nos mot nos, och det är också ovanligt att katter får rävskabb. 

Rävskabbs-kvalster är känsliga mot höga och låga (minusgrader) temperaturer och mot torr luft. Kvalstrena dör därför vanligen inom några dygn i inomhusmiljö, så man brukar sällan behöva göra någon större sanering av området där hunden vistats (det rekommenderas dock att tvätta textilier).

Mer information om rävskabb finns på den här länken: Rävskabb (Sarcoptes scaebei) hos hund (SVA)

Behandling

När det gäller behandling med läkemedel mot parasiter så har det generellt få biverkningar, men alla läkemedel kan ha biverkningar, och överdrivet användande av parasitmedel kan också leda till ökad risk för resistens. Det gäller därför att man använder parasitmedel när det behövs, men att man inte använder det i onödan. Om det är flera hundar på ett hunddagis som man tror behöver behandlas så är det vanligen klokt att försöka samordna så att alla hundarna går till samma veterinär, detta för att veterinären ska kunna göra en gemensam behandlingsstrategi och hjälpa till med vilka hundar som bör behandlas och hur de ska behandlas (ibland kan det bästa vara att veterinären kommer ut till hunddagiset om det är stora problem eller många hundar). Risken är annars att det blir rörigt med behandlingen och att man t ex får göra om behandlingen, och det kan bli onödigt krångligt och kostsamt. Vi på Firstvet har därför inte möjlighet att skriva ut behandling till hundgrupper på hunddagis. 

Om det visar sig att situationen på hunddagiset är väldigt komplex, och det t ex är svårt att veta om det behövs sanering inomhus eller i rastgårdar, eller om det är någon speciell omständighet som gör att det är svårt för veterinären att bedöma hur man ska lägga upp behandlingen, så brukar SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt, www.sva.se) kunna vara till hjälp för veterinären. 

Noskvalster

Symptom på noskvalster kan till exempel vara så kallade bakåtvända nysningar, vanliga nysningar och fnysningar samt försämrat luktsinne. Det finns i nuläget tyvärr inget säkert sätt att ställa diagnos när det gäller noskvalster, dvs det finns inget prov man kan ta eller någon undersökning som man kan göra som säkert fastställer eller utesluter att hunden har noskvalster. Tyvärr finns det också många tillstånd, förutom nosvkalster, som kan leda till nysningar, fnysningar och irritation från luftvägarna, så om hunden har bakåtvända nysningar betyder inte med säkerhet att den har problem av noskvalster. 

När det gäller smittspridning så finns det i nuläget (2018) också väldigt sparsamt med information. Förmodligen smittar kvalstret vid direktkontakt (vilket innebär att hundarna behöver träffa varandra) men eventuellt kan kvalstret också smitta vid så kallad indirekt kontakt (det innebär att kvalstret kan finnas kvar i omgivningen där en smittad hund vistats, och att hundarna inte behöver träffas "på riktigt"). Det man vet är att noskvalstret brukar dö i torr miljö inom något dygn (och vanligen är det en ganska torr miljö inomhus). Utomhus eller inomhus i fuktig miljö kan noskvalster överleva i ett par veckor. Mer information om noskvalster finns på SVAs hemsida: Noskvalster (Pneumonyssoides caninum) hos hund (SVA).

När det gäller behandling  mot noskvalster, så brukar man därför behandla hundar som har typiska symptom på noskvalster, och när det gäller misstänkt noskvalstersmitta på hunddagis så behöver man ta hjälp av veterinär för att bedöma vilka hundar som bör behandlas. Det bästa brukar därför vara att kontakta en lokal veterinär som kan hjälpa till  med att göra en behandlingsplan (då kan veterinären ifråga få bli insatt i hur lokalerna ser ut och hur hundarna vistas).  Om väldigt många veterinärer blandas in i behandlingen och detdessutom handlar om många hundar, så finns det risk att det blir rörigt med behandlingen och att man t ex får göra om behandlingen, och det kan bli onödigt krångligt och kostsamt. Vi på Firstvet har därför inte möjlighet att skriva ut parasitbehandling till hundgrupper på dagis. Vanligen är det också klokt att tvätta textilier som hundar med misstänkt noskvalster-smitta har använt samt att städa utrymmet där hunden varit. 

Om det visar sig att situationen på hunddagiset är väldigt komplex, och det t ex är svårt att veta om det behövs sanering inomhus eller i rastgårdar, eller om det är någon speciell omständighet som gör att det är svårt för veterinären att bedöma hur man ska lägga upp behandlingen, så brukar SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt, www.sva.se) kunna vara till hjälp för veterinären.

Med vänlig hälsning,

Elin Johanna Marianne Lindell

Elin Lindell, leg. veterinär

Senast uppdaterad: 2018-09-28
Kategori: Hund

Gratis råd, behandling eller remiss.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Kom igång

Eller ladda ner FirstVet som app till din mobil:

Fler frågor och svar om Hund

Hur ofta ska man göra rent hundens öron?

Hundar som inte har problem av sina öron behöver inte få öronen rengjorda. Om man tvättar öronen för ofta på en hund som...

Läs hela frågan
Grå hinna över öga

Hej! Jag har en schäferblandrastik på 8 år som har som en grå hinna över vänster öga. Hon verkar inte vara besvärad a...

Läs hela frågan
Åksjuk hund, vad kan man göra?

Hundar kan bli åksjuka antingen för att de mår illa eller för att de är rädda för att åka bil, eller både och. Hundar so...

Läs hela frågan