Handla i vår butik

Rinnande ögon katt

Om kattens ögon börjar rinna beror det ofta på att olika strukturer i ögonen har blivit irriterade, inflammerade eller infekterade av någon orsak. Klart och genomskinligt vätskeflöde från ögonen kan snabbt leda till att huden under ögat blir irriterad och sårig. Vanliga orsaker kan vara nedsatt tårproduktion eller att katten har fått ett främmande föremål i ögat men det kan även bero på sår på hornhinnan eller virusinfektion. Det är ofta svårt att själv avgöra om det rör sig om en lindrig ögonirritation eller en mer allvarlig orsak och även om orsaken från början var ofarlig som rinnande ögon efter vistelse i blåsigt väder, kan konsekvenserna bli stora om man inte kommer tillrätta med problemen i tid.


Varför rinner kattens ögon

Inflammation
✔ Infektion orsakad av bakterier eller virus
✔ Problem med tårproduktion
Främmande kropp/föremål

✔ Sår på hornhinnan
✔ Kattsnuva
✔ Allergi/överkänslighet
✔ Stopp i tårkanalerna

Vad kan FirstVet göra?

FirstVets veterinärer kan hjälpa dig att bedöma ditt djurs ögon och allmäntillstånd, tala om hur/ifall du kan behandla ditt djur i hemmet och när det är dags att söka fysisk veterinär. Behöver katten veterinärvård kan du få hjälp att avgöra hur akut det är, vart du ska vända dig och hur du kan behandla djuret fram till veterinärbesöket.Om din katt håller ögat helt stängt och ogärna vill öppna det, är slö, inte vill äta alls eller om det kommer mycket var eller blod från ögat bör du kontakta veterinär akut.

Få hjälp av våra veterinärer

Vi hjälper dig att bedöma om din hund är kan behandlas hemma eller behöver besöka veterinären akut. Besöket sker genom ett videosamtal och det ingår ofta gratis i din djurförsäkring.

Nästa lediga tid om

Förebyggande åtgärder och behandling

Ögonproblem orsakade av yttre orsaker som tex främmande kropp/föremål i ögat uppkommer ofta plötsligt och kan vara svåra att förebygga. Problem med tårproduktionen eller tårkanalerna beror oftast på anatomiska avvikelser eller genetik som också är svåra att förebygga.

Det är alltid bra att hålla koll på kattens ögon,att de hålls öppna, är klara och att huden runt ögonen inte är fuktig eller irriterad.

När kattens ögon väl har börjat rinna eller på annat sätt är besvärade beror behandlingen ofta på hur katten mår för övrigt, vilka strukturer i ögat som är påverkade och om man vet orsaken till det ökade tårflödet.

Rinnande ögon hos katt