Få hjälp av våra veterinärer Nästa lediga tid .

Hur kan FirstVet hjälpa ditt djur?

Här hittar du exempel på tillstånd som våra veterinärer och specialister kan hjälpa dig och ditt djur med.

Mage och tarm

Kan FirstVet hjälpa till vid diarré?

Beroende på hur ditt djur mår kan du via videosamtal få råd kring hur/ifall du kan behandla ditt djur i hemmet och när det är dags att söka fysisk veterinär. Behövs veterinärvård så kan vi hjälpa till med att avgöra hur akut det är, vart du ska vända dig och hur du kan behandla djuret fram till veterinärbesöket.

Om ditt djur är väldigt trött, har tydligt ont i magen, visar symptom på uttorkning, inte fått i sig mat/vätska på länge eller har mycket/mörkt blod i avföringen så behöver djuret få vård hos fysisk veterinär.

Kontakta oss gärna för rådgivning i dessa fall, men väntetiden till videosamtalet får inte försena att djuret får snabb veterinärvård.

Kan FirstVet hjälpa till vid kräkningar?

Via videosamtal kan veterinären hjälpa dig att bedöma ditt djurs kräkningar och allmäntillstånd, tala om hur/ifall du kan behandla ditt djur i hemmet och när det är dags att söka fysisk veterinär. Behövs veterinärvård så kan vi hjälpa till med att avgöra hur akut det är, vart du ska vända dig och hur du kan behandla djuret fram till veterinärbesöket.

Om ditt djur är väldigt trött, har tydligt ont i magen, har kräkts många gånger under kort tid, visar symptom på uttorkning, inte får behålla mat/vätska eller har blod i kräkningarna så behöver djuret få vård hos fysisk veterinär. Kontakta oss gärna för rådgivning i dessa ärenden, men väntetiden till videosamtalet får inte försena att djuret får snabb veterinärvård.

Kan FirstVet hjälpa till vid dålig aptit?

Via videosamtal kan veterinären hjälpa dig att bedöma situationen, tala om hur/ifall du kan behandla ditt djur i hemmet och när det är dags att söka fysisk veterinär. Om möjligt, ta gärna tempen på ditt djur innan videosamtalet, det underlättar veterinärens bedömning. Om ditt djur är väldigt trött, har tydligt ont i magen, visar symptom på uttorkning eller inte har ätit något alls på länge kommer du att bli hänvisad vidare till fysisk veterinär. Vi kan i så fall hjälpa till med att avgöra hur akut det är, vart du ska vända dig och hur du kan behandla djuret fram till veterinärbesöket.

Kan FirstVet hjälpa till vid förstoppning?

Om din hund/katt inte kan bajsa alls eller verkar besvärad när den försöker så behövs i regel undersökning och behandling hos fysisk veterinär. Vi kan dock hjälpa dig med att bedöma situationen, ge råd kring hur du ska behandla ditt djur fram till veterinärbesöket, bedöma hur brådskande det är med veterinärvård och vid behov hjälpa dig med till vilken veterinär du kan vända dig.

Kan FirstVet hjälpa till vid analsäcksinflammation?

Om din hund/katt har inflammerade analsäckar behövs i regel undersökning och behandling hos fysisk veterinär. Vi kan dock hjälpa dig med att bedöma situationen, ge råd kring hur du ska behandla ditt djur fram till veterinärbesöket, bedöma hur brådskande det är med veterinärvård och vid behov hjälpa dig med till vilken veterinär du kan vända dig.

Kan FirstVet hjälpa till om ditt djur ätit något olämpligt föremål?

Om din hund/katt har ätit något olämpligt föremål kan vi hjälpa dig med att bedöma situationen samt ge rekommendationer kring ifall ditt djur behöver komma till fysisk veterinär eller ifall du kan avvakta. Behöver ditt djur veterinärvård kan vi hjälpa dig med att tala om hur akut det är och vart du bör vända dig.

Viktig information: om du misstänker att ditt djur svalt något som kan fastna i eller skada tarmen så behöver du få rådgivning snarast. Om det är mer än 15 minuters väntetid till oss så kontakta därför istället närmsta öppna veterinärmottagning för rådgivning.

Kan FirstVet hjälpa till när mitt djur har ont i magen?

Om din hund/katt har ont i magen behövs i regel undersökning och behandling hos fysisk veterinär. Vi kan dock hjälpa dig med att bedöma situationen, ge råd kring hur du ska behandla ditt djur fram till veterinärbesöket, bedöma hur brådskande det är med veterinärvård och vid behov hjälpa dig med till vilken veterinär du kan vända dig.

Kan FirstVet hjälpa till när jag misstänker att min hund har mask i magen eller andra mag/tarmparasiter?

Om du sett tydliga tecken på maskinfektion (t ex mask i avföring/kräkningar) så kan vi ge råd kring ifall ditt djur kan behandlas i hemmet eller om det behöver undersökas hos fysisk veterinär. Vid misstänkt parasitinfektion där symptomen inte är tydliga så kan vi ge råd kring hur man med hjälp av provtagning tar reda på om djuret har mag-tarmparasiter.

Förgiftningar

Kan FirstVet hjälpa till vid misstänkta förgiftningar?

Viktig information: om du misstänker att ditt djur blivit förgiftat och det är mer än 15 minuters väntetid till oss, så bör du under väntetiden kontakta närmaste öppna veterinärklinik för rådgivning. Du kan även kontakta giftinformationscentralen på tel 010-4566700. Vid förgiftningsmisstanke är det viktigt att få rådgivning så snabbt som möjligt. Om djuret t ex behöver få kräkmedel hos veterinär så bör detta helst ske inom ca 2 timmar efter intag, därefter finns risk för att större delen av giftet börjar passera vidare till tarmen. Eventuell väntetid till oss får absolut inte fördröja så snabb behandling som möjligt.

Om du misstänker att ditt djur har fått i sig något giftigt så kan vi hjälpa till att avgöra ifall djuret behöver komma under behandling hos fysisk veterinär. Vid bokningen är det viktigt att du anger så noggrann information som möjligt kring vad ditt djur kan ha fått i sig, hur stor mängd det kan ha rört sig om samt vad ditt djur väger. Detta för att veterinären ska kunna göra en snabb bedömning.

Ögon

Kan FirstVet hjälpa till vid ögoninflammation?

Om ditt djur har ögoninflammation kan veterinären ge dig råd kring vad du kan göra hemma och när det är dags att söka fysisk veterinär. Bedömer vi att ditt djurs ögon behöver undersökas på klinik så kan vi hjälpa till med att avgöra hur brådskande det är och vart du ska vända dig.

Om ditt djur kisar/kniper med ögat/ögonen behövs i regel undersökning hos fysisk veterinär samma dag. Vi hjälper gärna till med bedömning av situationen och hänvisning till lämplig veterinärklinik, men eventuella väntetider till oss får inte försena att djuret blir undersökt samma dag.

Vi skriver inte ut ögonsalvor innehållande antibiotika via FirstVet, men det är också relativt ovanligt att antibiotikabehandling behövs. Problem med ögonen har oftast en bakomliggande orsak och har sällan bakterieinfektion som enda orsak

Kan FirstVet hjälpa till vid rinnande ögon?

Om ditt djur har rinnande ögon kan veterinären ge dig råd kring vad du kan göra hemma och när det är dags att söka fysisk veterinär. Om ditt djurs ögon rinner i mer än ett par dagar finns oftast en bakomliggande orsak och för att ta reda på denna behövs i regel en undersökning på klinik. Via videosamtal kan veterinären hjälpa dig att bedöma hur brådskande det är att göra en sådan undersökning och hur du kan behandla ditt djurs ögon under tiden.

Om ditt djur kisar/kniper med ögat/ögonen behövs i regel undersökning hos fysisk veterinär samma dag. Vi hjälper gärna till med bedömning av situationen och hänvisning till lämplig veterinärklinik, men eventuella väntetider till oss får inte försena att djuret blir undersökt samma dag.

Kan FirstVet hjälpa till om djuret kisar/kniper med ögat/ögonen?

Om ditt djur kisar/kniper med ett eller båda ögonen behövs i regel undersökning hos fysisk veterinär samma dag. Orsaken kan exempelvis vara sår på hornhinnan eller en djupare inflammation i ögat, vilka båda kräver undersökning och behandling som inte kan göras över videosamtal. Vi kan dock hjälpa till med att bedöma situationen och vid behov hjälpa dig med till vilken veterinär du kan vända dig.

Munhåla och tänder

Kan FirstVet hjälpa till vid problem med tänder/munhåla?

Om du misstänker att din hund/katt har problem med tänderna eller i munnen (t ex tandfrakturer, kvarsittande mjölktänder, tandsten, inflammerat tandkött) kan veterinären ge råd kring hur du ska gå vidare och när det är dags att söka fysisk veterinär. Vi kan även hjälpa till med remiss. Vid problem med tänder/munhåla är det bra om du innan bokningen kan bifoga flera skarpa bilder på tänderna, eftersom det vid själva videosamtalet ibland kan vara svårt att få djuret att visa upp problemet.

Observera att försäkringsbolagen i vissa fall inte ersätter besök för tandrelaterade problem, ej heller videosamtal hos oss. Bokar du ett videosamtal för frågor kring tänder så kan det därför hända att du själv behöver stå för möteskostnaden, även om du har kostnadsfria videosamtal via ditt försäkringsbolag. Kontrollera gärna dina försäkringsvillkor på förhand.

Hud, päls och öron

Kan FirstVet hjälpa till vid öroninflammation?

Vid öroninflammation behövs i regel en undersökning hos fysisk veterinär. För att veta hur öroninflammationen ska behandlas behöver man titta in i hörselgången med specialinstrument och ta prover. Vi kan inte skriva ut örondroppar via FirstVet, eftersom man först måste veta ifall det finns svamp/bakterier i hörselgången och om trumhinnan är skadad. Detta kan endast avgöras via fysisk undersökning. Vi kan dock ge råd kring hur du kan behandla öroninflammationen fram till veterinärbesöket, hur brådskande det är att söka veterinär och vart du kan vända dig.

Kan FirstVet hjälpa till vid klåda?

Om ditt djur lider av klåda kan vi hjälpa till med att bedöma sannolik orsak till klådan och diskutera kring vilken utredning och behandling som kan behövas. Ofta blir resultatet remiss till fysisk veterinär, eftersom det brukar behövas provtagning från huden för att se vad som är grundorsaken till klådan. Lider ditt djur av kronisk (långvarig) klåda kan vi hjälpa till med remiss till hudspecialist. Har klådan uppstått mer plötsligt och ditt djur visar tydliga tecken på parasitinfektion (t ex öronskabb) så kan vi i vissa fall hjälpa till med förskrivning av antiparasitära preparat.

Vi skriver inte ut antibiotika eller klådstillande medicin (t ex kortisonpreparat), för detta krävs undersökning hos fysisk veterinär.

Kan FirstVet hjälpa till vid hudutslag/eksem?

Via videosamtal kan vi hjälpa dig att bedöma ditt djurs hudutslag/eksem, ge information om olika behandlingsalternativ och hur man bäst undviker att utslagen återkommer. Bedömer vi att utslagen är så kraftiga/utbredda att det behövs vård på veterinärklinik så kan vi bedöma hur bråttom det är att söka vård, hur du kan behandla ditt djur fram till veterinärbesöket och vid behov hjälpa till med remiss.

Kan FirstVet hjälpa till med sårvård?

Om ditt djur har fått en sårskada kan vi ge råd kring ifall såret kan behandlas hemma, hur du i så fall kan behandla och när det är dags att söka fysisk veterinär. Vi skriver inte ut antibiotika vid misstänkt sårinfektion, för detta krävs undersökning hos fysisk veterinär. Dock är det relativt sällan som antibiotikabehandling behövs - veterinären kan hjälpa dig att bedöma vilken behandling som är aktuell för ditt djur. Kan såret inte bedömas tillfredsställande via videolänk (t ex om det är ett djupare sår som går genom huden) så hänvisar vi i regel till fysisk veterinär. Vid bokningen vill vi gärna att du bifogar tydliga bilder på såret, eftersom det underlättar bedömningen.

Kan FirstVet hjälpa till med bölder?

Om ditt djur har fått en varfylld böld behövs i regel bedömning och åtgärd hos fysisk veterinär. Vi kan dock ge råd kring hur du kan behandla ditt djur fram till veterinärbesöket, hur brådskande det är att söka veterinär och vart du kan vända dig.

Kan FirstVet hjälpa till vid knölar/utväxter i huden?

Om ditt djur har fått en hudutväxt eller knöl under huden kan vi hur du kan bör gå vidare, ifall utväxten behöver bedömas/provtas av fysisk veterinär och ge råd kring hur brådskande det i så fall är.

Klor

Kan FirstVet hjälpa till vid kloskador?

Vissa kloskador kräver att klokapseln opereras bort i sin helhet, medan mindre skador ibland kan vårdas i hemmet. Vi kan hjälpa dig att bedöma kloskadan och ge rekommendationer kring ifall fysisk veterinär behöver uppsökas för åtgärd. I vissa fall kan en bra bedömning inte göras utan att känna på klon, vi kommer då att hänvisa till fysisk veterinär för bedömning. Vid bokningen är det viktigt att du bifogar flera skarpa bilder på kloskadan från olika vinklar, detta underlättar bedömningen.

Stukningar/hältor

Kan FirstVet hjälpa till när ditt djur haltar?

Om ditt djur haltar kan vi hjälpa dig att bedöma hältan och avgöra hur brådskande det är att uppsöka fysisk veterinär för undersökning. Bedömer veterinären att ditt djur behöver undersökas på klinik så kan vi hjälpa till med vart du ska vända dig. Vid långvariga eller återkommande problem med hälta eller andra smärttillstånd behöver man undersöka djuret hos fysisk veterinär innan läkemedel förskrivs. Detta för att försäkra sig om att djuret får rätt behandling för sina problem i ett så tidigt skede som möjligt.

Ryggsmärta

Kan FirstVet hjälpa till när ditt djur har ont i ryggen?

Om ditt djur verkar ha ont i ryggen behövs i regel undersökning hos fysisk veterinär. Vi kan dock hjälpa dig att bedöma situationen, avgöra hur brådskande det är att uppsöka fysisk veterinär för undersökning och hjälpa till med remiss. Detta för att försäkra sig om att djuret får rätt behandling för sina problem i ett så tidigt skede som möjligt.

Könsorgan

Kan FirstVet hjälpa till när ditt djur har problem med könsorganen (vulva/penis)?

Om ditt djur har problem med vulva eller penis (t ex slidkatarr, förhudskatarr, sårskador, utväxter eller andra problem) så kan vi hjälpa dig att bedöma problemet och ge råd kring hur du bör gå vidare. Vissa problem kan behandlas i hemmet medan andra kräver undersökning hos fysisk veterinär. Bedömer vi att fysisk undersökning är nödvändig kan vi hjälpa till att avgöra hur brådskande det är samt hjälpa till med vart du ska vända dig.

Viktig information: om ditt djur verkar ha svårt att kissa så är det bråttom att få hjälp hos fysisk veterinär. Vi hjälper gärna till med rådgivning och hänvisning i dessa fall, men videomötet får inte försena behandling på veterinärklinik.

Kan FirstVet hjälpa till när din tik/honkatt har flytningar från vulva?

Om ditt djur har flytningar så kan veterinären hjälpa dig att bedöma situationen och när det är dags att söka fysisk veterinär. Om möjligt, tag gärna tempen på ditt djur innan videosamtalet, det underlättar veterinärens bedömning. Om ditt djur är väldigt trött/hängigt, har feber eller illaluktande flytningar så kommer du att bli hänvisad vidare till fysisk veterinär. Vi i så fall hjälpa till med att avgöra hur akut det är, vart du ska vända dig och hur du kan behandla djuret fram till veterinärbesöket.

Dräktighet och förlossningar

Kan FirstVet hjälpa till med frågor kring förlossningar?

Vi kan hjälpa dig att avgöra om förlossningsförloppet är normalt och hur du kan hjälpa till med förlossningen i hemmet. Misstänker du förlossningskomplikationer så får eventuell väntetid till oss dock inte försena kontakt med veterinär. Är det mer än 15 minuters väntetid till oss bör du därför istället kontakta närmsta öppna veterinärklinik.

Urinvägar

Kan FirstVet hjälpa till vid urinträngningar?

Om din hund/katt verkar besvärad när den kissar behövs i regel undersökning och analys av urinprov hos fysisk veterinär. Vi kan hjälpa dig med hänvisning till lämplig veterinär samt bedöma hur brådskande det är att ditt djur kommer under vård.

Om din hund/katt inte verkar kunna kissa alls och inte gjort det på många timmar så måste du omedelbart ta dig till fysisk veterinär. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären så får du gärna kontakta oss för rådgivning, men var det länge sedan som ditt djur senast kissade så får videosamtalet inte fördröja resan till veterinär.

Kan FirstVet hjälpa till vid misstänkt urinvägsinfektion?

Om ditt djur misstänks ha urinvägsinfektion behövs undersökning och analys av urinprov hos fysisk veterinär. Vi skriver inte ut antibiotika vid misstänkt urinvägsinfektion, för en sådan förskrivning behöver man först se att det finns bakterier och vita blodkroppar i urinen, oavsett hur tydliga symptom hunden har. En sådan analys kan bara göras på veterinärklinik. Vi kan dock hjälpa dig med hänvisning till lämplig veterinär samt bedöma hur brådskande det är att ditt djur kommer under vård. Om möjligt, tag gärna tempen på ditt djur innan videosamtalet, det underlättar vår bedömning.

Kan FirstVet hjälpa till vid urinläckage/inkontinens?

Med hjälp av din beskrivning kan vi diskutera kring de mest sannolika orsakerna till ditt djurs urinläckage och ge råd kring hur du bör gå vidare. Bedömer vi att inkontinensen behöver utredas/behandlas kan vi hjälpa till med remiss till fysisk veterinär. Vi skriver inte ut provbehandling mot inkontinens, för detta krävs undersökning och utredning hos fysisk veterinär.

Kan FirstVet hjälpa till vid urinstopp?

Om din hund/katt inte verkar kunna kissa alls och inte gjort det på många timmar så måste du omedelbart ta djuret till fysisk veterinär eftersom detta kan vara ett livshotande tillstånd. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären så får du gärna kontakta oss för rådgivning, men var det länge sedan som ditt djur senast kissade så får videosamtalet inte fördröja resan till veterinär.

Luftvägar

Kan FirstVet hjälpa till vid andningssvårigheter?

Om din hund/katt har svårt att andas (andas snabbt och ytligt, tar i med buken för att andas, verkar onormalt flåsig eller på annat sätt har kraftigt påverkad andning) är det i regel akut att uppsöka fysisk veterinär. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären så får du gärna kontakta oss för rådgivning, men det är i första hand fysisk vård som krävs och videosamtalet får inte fördröja resan till veterinär.

Kan FirstVet hjälpa till vid hosta?

Om din hund/katt har hosta kan vi hjälpa dig att avgöra ifall ditt djur behöver undersökas hos fysisk veterinär, diskutera kring olika sannolika orsaker till hostan samt vid behov hjälpa till med remiss för utredning/behandling. Katter som hostar ofta behöver i regel utredas hos fysisk veterinär, medan hundar som hostar i vissa fall kan vårdas i hemmet, t ex vid misstänkt kennelhosta där hunden mår bra i övrigt. Om möjligt, tag gärna tempen på ditt djur innan videosamtalet, det underlättar vår bedömning. Om vi bedömer att djuret kan vårdas i hemmet kommer du att få behandlingsråd.

Kan FirstVet hjälpa till vid förkylning/snuva?

Om din hund/katt är förkyld kan vi hjälpa dig att avgöra ifall ditt djur behöver undersökas hos fysisk veterinär, diskutera kring olika sannolika orsaker till förkylningen samt vid behov hjälpa till med remiss för utredning/behandling. Om möjligt, tag gärna tempen på ditt djur innan videosamtalet, det underlättar vår bedömning. Om vi bedömer att djuret kan vårdas i hemmet kommer du att få behandlingsråd.

Kan FirstVet hjälpa till vid inåtvända nysningar eller onormala andningsljud?

Om ditt djur har inåtvända nysningar eller låter annorlunda när det andas så kan vi hjälpa dig att avgöra ifall ditt djur behöver undersökas hos fysisk veterinär, diskutera kring olika sannolika orsaker till ljuden samt vid behov hjälpa till med remiss för utredning/behandling. Om vi bedömer att djuret kan vårdas i hemmet kommer du att få behandlingsråd.

Om din hund/katt har svårt att andas (andas snabbt och ytligt, tar i med buken för att andas, låter väldigt mycket från luftvägarna, verkar onormalt flåsig eller på annat sätt har kraftigt påverkad andning) så är det i regel akut att uppsöka fysisk veterinär. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären så får du gärna kontakta oss för rådgivning, men det är fysisk vård som krävs och videosamtalet får inte fördröja resan till veterinär.

Nedsatt allmäntillstånd / feber

Kan FirstVet hjälpa till vid nedsatt allmäntillstånd?

Om ditt djur har nedsatt allmäntillstånd (verkar trött/hängigt, drar sig undan eller verkar påverkat på annat sätt) kan vi hjälpa dig att bedöma situationen och avgöra hur brådskande det är att uppsöka fysisk veterinär för utredning/behandling. Om möjligt, tag gärna tempen på ditt djur innan videosamtalet, det underlättar vår bedömning.

Kan FirstVet hjälpa till om mitt djur har feber?

Om din hund/katt har feber kan vi hjälpa dig att bedöma situationen och avgöra hur brådskande det är att uppsöka fysisk veterinär för utredning/behandling. Vi förskriver inte febernedsättande mediciner eller antibiotika, eftersom man i första hand behöver utreda varför djuret har feber innan man eventuellt ordinerar mediciner eller andra åtgärder. Ett videosamtal kan inte ersätta en sådan utredning.

Hundars och katters kroppstemperatur kan bara mätas med termometer i ändtarmsöppningen, örontermometrar kan inte mäta djurets kroppstemperatur korrekt. Man kan heller inte veta om ett djur har feber genom att känna på nosen eller på andra kroppsdelar. En hund har feber om kroppstemperaturen ligger över 39 °C (mäts i vila och inte direkt efter promenad/aktivitet). En katt har också normaltemperatur upp till 39 °C, men temperaturen kan bli lite högre än så om katten är stressad, vilket den ibland kan bli när man tar tempen. Är temperaturen 39,5 °C eller högre så har katten definitivt feber.

Skötsel och utfodring

Kan FirstVet hjälpa till med frågor kring skötsel och utfodring?

Vi hjälper gärna till med frågor kring skötsel och utfodring. Dock är det bra att veta att försäkringsbolagen i regel inte ersätter frågor som inte är relaterade till sjukdom. Bokar du ett videosamtal för frågor kring skötsel/utfodring av ett friskt djur kan du kan därför behöva stå för möteskostnaden själv, även om du har kostnadsfria videosamtal via ditt försäkringsbolag. Ett alternativ som alltid är kostnadsfritt är att använda vår frågelåda “Fråga veterinären” för dessa frågor.

Beteenderådgivning

Kan FirstVet hjälpa till med beteenderådgivning?

Om din hund eller katt har beteenderelaterade problem (rädsla, oro, aggressivitet, tvångsbeteenden, kissar/bajsar på fel ställen eller andra problem) så kan våra beteendevetare hjälpa dig med rådgivning.

Vår hundpsykolog och hundetolog heter Carro Alupo. Carro är specialiserad på problem som aggression, rädslor och beteendeförändringar efter trauman, men tar emot för alla sorters beteenderelaterade problem.

Vår kattpsykolog heter Susanne Hellman Holmström. Susanne hjälper till med alla sorters problembeteenden hos katter och hennes specialområde är att hjälpa katter som kissar på fel ställen. Hon kan även hjälpa till med frågor som rör skötsel, utfodring, avel och uppfödning av katter. Hos Susanne kan man boka kortare tider (15 minuter) som ett första steg i beteenderådgivningen, samt längre tider (45 minuter) för mer grundliga utredningar. För katter som kissar på fel ställen eller är väldigt aggressiva behövs i regel en 45-minuterskonsultation från början. Susanne vill gärna att dessa katter först ska ha genomgått en fysisk veterinärundersökning, så att man är säker på att problembeteendet inte har kroppsliga orsaker.

Under denna länk kan du läsa mer om våra djurpsykologer: Veterinärer och specialister.

Observera att försäkringsbolagen i regel inte ersätter besök för beteenderelaterade problem, oavsett om du bokar besöket till veterinär eller till djurpsykolog.

Kan FirstVet skriva ut lugnande medicin vid fyrverkerirädsla?

Vi kan inte skriva ut lugnande medel över videosamtal, eftersom en sådan förskrivning kräver en fullständig fysisk undersökning där veterinären lyssnar på hjärta och lungor. Om du vet med dig att din hund/katt är rädd för fyrverkerier så kan vi dock hjälpa dig på andra sätt, genom att ge råd kring olika förebyggande åtgärder och träning. Har ditt djur hunnit utveckla fyrverkerirädsla rekommenderas i första hand behandling med beteendeterapi, dvs träning för att försöka minska rädslan. Denna träning kan vara ganska svår och tidskrävande och vi rekommenderar därför att man tar hjälp av en djurpsykolog för att få hjälp med att lägga upp träningen. Exempelvis kan du boka in ett videosamtal hos våra djurpsykologer, se ovanstående rubrik. Se helst till att söka hjälp i god tid innan nyår, för att ditt djur ska ha bästa chans att få hjälp.

I denna artikel kan du läsa mer om fyrverkerirädsla, om förebyggande åtgärder och om hur man på olika sätt kan hjälpa det redan rädda djuret: Rädsla för fyrverkerier hos katt och hund.

Observera att försäkringsbolagen i regel inte ersätter besök för beteenderelaterade problem, oavsett om du bokar besöket till veterinär eller till djurpsykolog.

Akutsjukvård

Kan FirstVet hjälpa till vid ormbett?

Om du misstänker att ditt djur har blivit ormbitet så bör du hålla djuret så stilla som möjligt och omedelbart söka vård hos fysisk veterinär. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären så får du gärna kontakta oss för rådgivning, men det är i första hand klinikvård som krävs och videosamtalet får inte fördröja resan till fysisk veterinär.

Kan FirstVet hjälpa till om mitt djur är på väg in i eller befinner sig i chock?

Om du misstänker att ditt djur befinner sig i chock måste du omedelbart ta dig till fysisk veterinär. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären så får du gärna kontakta oss för rådgivning, men videosamtal får inte fördröja resan till fysisk veterinär.

Tecken på att en hund är på väg in i chock är svaghet/vinglighet och hög puls. Efterhand får hunden kraftigt röda eller bleka slemhinnor och kraftigt nedsatt allmäntillstånd. Tecken på att en katt befinner sig i chock är kraftigt nedsatt allmäntillstånd (ligger ofta på sidan), långsam hjärtrytm och för låg kroppstemperatur, ibland kan tassar och svans kännas kalla.

Kan FirstVet hjälpa till med blödningar?
Vid mindre blödningar från små sårskador får du gärna kontakta oss för rådgivning. Vid större blödningar måste du omedelbart ta dig till fysisk veterinär. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären så får du gärna kontakta oss för rådgivning, men videosamtalet får inte fördröja resan till fysisk veterinär.
Kan FirstVet hjälpa till när mitt djur har andningssvårigheter?
Om din hund/katt har svårt att andas (andas snabbt och ytligt, tar i med buken för att andas, låter väldigt mycket från luftvägarna, verkar onormalt flåsig eller på annat sätt har kraftigt påverkad andning) så är det i regel akut att uppsöka fysisk veterinär. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären så får du gärna kontakta oss för rådgivning, men det är fysisk vård som krävs och videosamtalet får inte fördröja resan till veterinär.
Kan FirstVet hjälpa till vid värmeslag?

Om du misstänker att din hund/katt har drabbats av värmeslag och djuret är svagt/vingligt, faller ihop, inte orkar resa sig och/eller har andningssvårigheter så måste du omedelbart uppsöka fysisk veterinär. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären så får du gärna kontakta oss för rådgivning, men det är fysisk vård som krävs och mötet med oss får inte fördröja resan till veterinär.

Om ditt djur uppvisar tidiga tecken på lindrig värmestress (en hund kan t ex hässja, dregla, vara orolig, söka svalka och ha röda munslemhinnor) så kan det vara aktuellt att försöka kyla ned djuret på plats innan veterinär uppsöks. I dessa lägen kan du kontakta oss för rådgivning, förutsatt att det finns direkta bokningsbara tider (i annat fall rekommenderar vi att istället kontakta en öppen veterinärmottagning så snart det går, för att behandlingen inte ska fördröjas). Du kan även läsa mer i nedanstående länk om hur lindrig värmestress kan behandlas. Observera att ditt djur även efter lindrigare värmeslag måste undersökas av fysisk veterinär, oavsett hur djuret mår efter nedkylning.

I denna artikel kan du läsa mer om värmeslag: Värmeslag.

Kan FirstVet hjälpa till vid misstänkt magomvridning?
Om du misstänker att din hund har drabbats av magomvridning (hunden försöker kräkas utan att få upp något, är orolig och verkar ha ont i magen, ofta kan buken se uppsvullen ut) så måste du omedelbart uppsöka fysisk veterinär med hunden. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären så får du gärna kontakta oss för rådgivning, men det är fysisk vård som krävs och mötet med oss får inte fördröja resan till veterinär.
Kan FirstVet hjälpa till när mitt djur haft kramper?

Om ditt djur haft kramper behövs i regel undersökning hos fysisk veterinär. Det finns många olika sjukdomar som kan ge kramper. För att komma fram till diagnos och hur djuret bör behandlas behövs en grundlig fysisk undersökning och vidare utredning med bl a blodprover. Ett videosamtal kan inte ersätta en sådan utredning. Vi hjälper dock gärna till med hänvisning/remiss till fysisk veterinär.

Viktig information: om ditt djur har ihållande kramper som pågår mer än 5 minuter, eller flera krampanfall under samma dygn, så är det akut att uppsöka fysisk veterinär. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig så får du gärna kontakta oss för rådgivning, men djuret behöver snabb vård och eventuella väntetider till oss får inte försena resan till fysisk veterinär.

Vi förskriver under inga omständigheter förebyggande mediciner mot kramper eller kramplösande mediciner, dels eftersom dessa är narkotiska preparat, dels eftersom djuret inför eventuell förskrivning behöver utredas hos fysisk veterinär.

Recept på läkemedel

Kan FirstVet skriva ut p-piller till min honkatt?

Vi kan vid behov skriva ut p-piller till din honkatt. För förskrivning krävs att din katt är närvarande vid videosamtalet. Välj “Receptbelagda läkemedel” vid bokningen (ordinarie gratismöten via försäkringsbolaget kan inte användas för denna tjänst).

Observera att p-pillerbehandling kan ge vissa biverkningar, läs gärna mer om dessa i denna artikel: P-piller till katt. Vid videosamtalet kommer veterinären att fråga om du har tagit del av denna information samt eventuellt diskutera kring alternativ behandling (kastration), ifall katten inte är tänkt till avel.

Fästingmedel
Vi kan vid behov skriva ut receptbelagda fästingmedel till din hund/katt. För förskrivning krävs att ditt djur är närvarande vid videosamtalet.
Kan FirstVet hjälpa till med receptförnyelser?
Vi kan i regel inte hjälpa till med receptförnyelser. Om ditt djur står på en medicin på grund av en kronisk sjukdom så bör helst den veterinär som senast undersökte djuret kontaktas för eventuell receptförnyelse. Om recept endast har skrivits ut för en kortare tid så beror det oftast på att den behandlande veterinären tycker att djuret behöver bedömas på nytt innan receptet förlängs. Ett videosamtal kan tyvärr inte ersätta en sådan bedömning.
Kan FirstVet skriva ut lugnande medel?
Vi kan inte skriva ut lugnande medel över videosamtal, eftersom en sådan förskrivning kräver en fullständig fysisk undersökning där veterinären lyssnar på hjärta och lungor. Om du vet med dig att din hund/katt är rädd för något så kan vi dock hjälpa dig på andra sätt, genom att ge råd kring olika förebyggande åtgärder och träning. Har ditt djur hunnit utveckla en stark rädsla mot något rekommenderas i första hand behandling med beteendeterapi, dvs träning för att försöka minska rädslan. Denna träning kan vara ganska svår och tidskrävande och vi rekommenderar därför att man tar hjälp av en djurpsykolog för att få hjälp med att lägga upp träningen. Exempelvis kan du boka in ett videosamtal hos våra djurpsykologer, läs gärna mer om dessa under “Kan FirstVet hjälpa till med beteenderådgivning?”.

Röntgenbilder

Kan FirstVet hjälpa till med avläsning av röntgenbilder?

Vi läser inte av röntgenbilder via FirstVet, av flera olika skäl. Det främsta skälet är att en röntgenbild inte ger all den information som behövs för att man som veterinär ska kunna uttala sig om hur ett djur mår eller hur prognosen för behandling/tillfrisknande ser ut. Utifrån enbart en röntgenbild kan man exempelvis inte avgöra hur ett organ fungerar eller om något gör ont, en röntgenbild är bara en av pusselbitarna i en utredning.

För att kunna uttala sig om diagnos och prognos behöver man undersöka djuret på plats och sedan göra en samlad bedömning av hur patienten mår, vad man har sett på röntgen och vad eventuella andra provtagningar/undersökningar har visat. Detta är alltså en bedömning som behöver göras av den veterinär som också har undersökt ditt djur. För att en röntgenbild ska kunna avläsas korrekt behövs dessutom bildfiler med särskilda format, särskilda röntgenavläsningsprogram och bildskärmar med betydligt högre upplösning än vad vanliga bildskärmar har. I en komprimerad bildfil (t ex jpg, gif) är det omöjligt att få tillräckligt bra detaljupplösning för att man säkert ska kunna uttala sig om röntgenbilden.

Intyg

Kan FirstVet skriva intyg?
Vi på FirstVet kan dessvärre inte hjälpa till med utfärdande av intyg. För att kunna skriva intyg på ett korrekt sätt behöver man kunna styrka identiteten på djuret och detta kan inte göras på ett tillförlitligt genom ett videosamtal.

Undrar du något?

Vår kundtjänst har öppet vardagar 09-17.

010 - 206 70 66
support@firstvet.com

Ladda ner appen och få hjälp redan idag.

Ladda ner appen gratis i App Store eller på Google Play.
Nästa lediga tid .