Hypertyreos (överproduktion i sköldkörteln) hos katt

Uppskattad lästid 3 minuter
Hypertyreos (överproduktion i sköldkörteln) hos katt

Hypertyreos, överproduktion i sköldkörteln, är den vanligaste hormonrubbningen hos äldre katter. Tillståndet liknar det som kallas giftstruma hos människor och kan förekomma från 6 års ålder, även om det är vanligast hos medelålders och äldre katter. Katter med hypertyreos kan ha diverse olika symptom som ofta är kopplade till en ökad ämnesomsättning. Här kan du läsa mer om symptom, diagnos och behandling av hypertyreos hos katt!

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

 • Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
 • Råd, behandling eller lokal remiss

Orsak till hypertyreos hos katt

Uppkomsten av hypertyreos beror oftast på en godartad tumör eller onormal tillväxt i sköldkörteln. Elakartade tumörer är mindre vanligt som orsak. Oavsett orsak blir det en överaktivitet i sköldkörteln och därmed en överproduktion av hormon. Den ökade mängden cirkulerande sköldkörtelhormon svarar även sämre på normala regleringsfunktioner i kroppen.

Symptom på hypertyreos hos katt

Hormoner från sköldkörteln ger generellt en ökad ämnesomsättning och därför är symptomen framförallt kopplade till detta. Sköldkörtelhormoner har dock många funktioner i kroppen och därför kan symptomen variera. Ett av de vanligaste symptomen är viktnedgång trots att katten har normal eller till och med ökad hunger. Det är även vanligt med beteendeförändringar såsom ökad aktivitet, rastlöshet, orolighet eller aggressivitet. Man kan även se förändrade sovvanor och ökad vokalisering/jamande. Enstaka katter kan istället få nedsatt aptit, bli trötta och orkeslösa. Nedan listas en del andra symptom som också kan tyda på hypertyreos hos katter:

 • Ökad törst och urinering

 • Kräkningar och/eller diarré

 • Sämre pälskvalitet

 • Minskad muskelmassa

 • Förstorad sköldkörtel

 • Ökad hjärtfrekvens

 • Blåsljud på hjärtat

 • Högt blodtryck

Diagnos - hur vet jag om min katt har hypertyreos?

Diagnos ställs normalt sett genom ett blodprov där man mäter mängden sköldkörtelhormon i blodet. Ibland får man upprepa provtagningen för att säkerställa diagnos då hormonerna fluktuerar från dag till dag men också under dagen. Som ett bifynd kan ibland förhöjda levervärden ses men dessa återgår ofta till det normala när behandling sätts in.

Behandling av hypertyreos hos katt

Genom behandling kan katter med hypertyreos ofta leva ett normalt liv där symptomen är hanterbara. För att behandla sjukdomen finns det idag tre vanliga alternativ och vad som avgör bästa alternativet är individuellt. Jod är ett ämne som krävs för att bilda sköldkörtelhormon. En del katter kan därför behandlas genom att strikt äta ett medicinskt foder som inte innehåller jod. På det viset sänks nivåerna av sköldkörtelhormon i kroppen. För att detta ska fungera måste man dock veta att katten endast äter detta foder och inte jagar fåglar, möss eller erbjuds annan mat.

Ett annat alternativ är medicinsk behandling med antingen tabletter eller en lösning som ges i munnen. Denna behandling trycker ner produktionen av hormon från sköldkörteln. Normalt sett måste katten behandlas dagligen samt att uppföljande veterinärbesök med blodprovtagning krävs resten av kattens liv. Framförallt krävs många återbesök i början för att individuellt ställa in dosen och kontrollera uppkomst av eventuella biverkningar. När korrekt dos hittats sker återbesöken med längre intervall men dosen kan behöva justeras med tiden.

Till sist finns en behandling som består av att radioaktivt jod injiceras under huden på katten. Detta har ofta god och varaktig (botande) effekt och utförs med katten inskriven på klinik under behandlingen. Man slår på detta vis ut en del av sköldkörtelcellerna och minskar därmed produktionen av sköldkörtelhormon. För att denna behandling ska vara aktuell behöver man dock först stabilisera sköldkörtelvärdena samt utesluta andra samtidigt förekommande sjukdomar.

Ibland kan det förhöjda blodtrycket, som ofta förekommer i samband med hypertyreos, ha maskerat andra sjukdomar som till exempel en underliggande njursjukdom. Då kan även denna sjukdom behöva behandlas när sköldkörteln väl stabiliserats.

Kan man förebygga hypertyreos hos katt?

Idag finns inte något känt sätt för att förebygga hypertyreos hos katt.

När bör man kontakta veterinär?

Om din katt förändrar sitt beteende, plötsligt går upp/ner i vikt, kräks mer än normalt, får diarré eller ändrar mat- och drickbeteende är det bra att kontakta veterinär.

Här kan du boka ett videosamtal med en veterinär på FirstVet för att få hjälp med en första bedömning av din katt!

Hela utbudet av kattmat.


Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
 • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
 • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss
Träffa veterinär via video - kort väntetidTräffa veterinär via video - kort väntetid

Med FirstVet flyttar veterinärkliniken, djurbutiken och apoteket in i mobilen. Få snabba råd, trygg vård och rätt prylar – varje dag, året om. Videosamtal till FirstVet ingår utan extra kostnad i många djurförsäkringar och du kan enkelt klicka hem produkterna som veterinären rekommenderar, alltid med snabb hemleverans.

FirstVet AB (559047-9894)

Strandvägen 47 5tr, 114 56 Stockholm

Klicka här för att kontrollera att webbplatsen är lagligKlicka här för att kontrollera att webbplatsen är laglig

FirstVet Apotek är ett apotek med tillstånd från Läkemedelsverket och tillhandahåller samtliga läkemedelsprodukter på denna webbplats. Övriga produkter tillhandahålls av FirstVet utanför apotekstillståndet.

apotek logoapotek logo