Klamydia katt

Adobe Stock 281109070

Klamydia hos katt är en sjukdom som finns spridd över hela världen. Den yttrar sig framför allt som besvär i ögon men kan även drabba övre luftvägar. Sjukdomen är mycket smittsam och katter kan också vara bärare utan att visa symptom.

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
  • Råd, behandling eller lokal remiss

Orsak

Klamydia hos katt orsakas av bakterien Chlamydophila felis. Den lever inne i celler och hittas framförallt i kattens ögonslemhinnor. Klamydia sprids främst via direktkontakt mellan katter, men smitta kan även ske indirekt via till exempel föremål eller över kortare avstånd som luftburen.

Symtom

Det är främst från ögonen man ser symptom, de blir röda och rinner mer än vanligt. Infektionen kan även sprida sig till övre luftvägar varpå det även kan rinna sekret från kattens nos. Det kan ta allt från några dagar upp till två veckor innan symptomen visar sig efter smitta, detta är den så kallade inkubationstiden. Det är också vanligt förekommande att katter bär på bakterien utan att visa symptom, viktigt att veta är att dessa katter fortfarande kan smitta andra individer.

Diagnos

En veterinär kan ta ett så kallat svabbprov från kattens ögon för att påvisa bakterien. Dessa prov är bäst att ta så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet då det kan vara svårt att få fram bakterien ju längre tid det går.

Man kan också ta antikroppsprov (blodprov) för att se om katten har utsatts för bakterien, men då det tar tid innan antikroppar utvecklas så är provet främst intressant vid utredning i katterier.

Behandling

Det går att behandla klamydia med en viss typ av antibiotika. När denna behandling är aktuell och omfattningen avgörs av behandlande veterinär.

Förebyggande

Katter kan inte bli immuna mot Chlamydophila felis vilket gör det svårt att begränsa smittan när katter hålls tätt i grupp. För att förebygga smittan, framför allt i katterier, bör man vara försiktig vid introduktion av nya katter och alltid ha en period av karantän först. Utöver detta bör man använda sig av separata mat- och vattenskålar samt vara noga med basal hygien.

När bör man kontakta veterinär?

Om du noterar några av symptomen som är beskrivna här ovan eller om du är orolig för din katt ska du alltid ta kontakt med veterinär. Här kan du boka ett videosamtal hos oss på FirstVet för att få en första bedömning av ditt djur.

Fler artiklar om katt

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
  • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss