7 tips før anskaffelse av katt

Estimert lesetid 3 minutter
7 tips før anskaffelse av katt

Ønsker du deg en katt? Å være katteeier medfører et stort ansvar som krever tid og engasjement, i tillegg kan det bli mer kostbart enn først antatt. Det er derfor viktig å tenke seg godt om før en går til endelig anskaffelse av en katt.

Møt en veterinær online
  • Inkludert i de fleste dyreforsikringer
  • Få råd, behandling eller henvisning
  • Åpent 7-24, alle dager i året

Har du nok tid?

Som katteeier har du ansvar for at katten din har det godt, derfor er det første og viktigste spørsmålet en må stille seg selv er om en er mye hjemme. Katten oppfattes av mange som et selvstendig dyr som klarer seg helt fint selv, men katten er som andre kjæledyr, helt avhengig av god omsorg og oppfølging fra sine eiere for å ivareta god dyrevelferd med tanke på fysisk og mental helse.

Er ditt hjem egnet?

Det er viktig å ta en vurdering av sitt eget hjem om det er egnet for kattehold med tanke på hvor en bor og hvordan utforming hjemmet har. Det er fordel å bo med god avstand til trafikkerte veier. ha god plass inne med mulighet for miljøberikelse, mulighet for katten å gå ut samt stabilitet, eksempelvis ingen planlagt flytteprosesser, oppussing etc.

Har du råd?

Å ha en katt gir en ekstra økonomisk utgiftspost uavhengig type katt og om katten ble gitt bort eller solgt ved tidspunkt for anskaffelse. Å være katteeier innebærer å tilrettelegge for tilgang til mat, kattedo med ren kattesand, klatre og klorestativ, katteluke, transportbur/sekk, leker etc. Katten skal ha årlig oppfølging hos veterinær for å sikre god ivaretakelse av helse, det kan også bli uforutsette utlegg underveis ved eventuell sykdom eller skade og det er derfor anbefalt å forsikre katten.

Hva slags katt?

Når avgjørelsen om å anskaffe en katt er endelig, kan det videre vurderes hva slags type katt en ønsker ettersom det finnes både rasekatter og blandingsraser, sistenevnte oftest kalt huskatt.

Rasekatter er avlet frem over mange år og deres sosiale og fysiske egenskaper kan derfor være mer eller mindre forutsigbart. Gjennom avl har det også oppstått genetisk betinget sykdommer som rasekatter kan være disponert for, derfor er blandingsraser (huskatter) mindre utsatt for sykdom. Det er fordeler og ulemper i valget om rasekatt eller huskatt, det viktigste er at du gjør en nøye vurdering og tar et bevisst valg av hva som er viktigst for deg og eventuelt din familie.

Hvordan velge rett kattunge?

Det er flere faktorer å vurdere i valget av hvem katt som endelig blir med deg hjem, spesielt med tanke på for å sikre at du får en frisk katt. Det er viktig å besøke katten i forkant for å få en bekreftelse på at katten kommer fra et trygt og stabilt hjem. Om katten/ene ser friske ut, er det også viktig vite om at:

  • Kattungen skal være minst 12 uker gammel ved overtakelse.
  • Kattungen skal være undersøkt av en veterinær, vaksinert og behandlet mot innvollsorm.
  • Kattungen bør være ID-merket, om ikke bør det vurderes å gjøre hos veterinær.

I tillegg er det lurt å høre om hva slags mat katten spiser for å kunne gi samme type mat i starten, før en etterhvert kan gradvis bytte til annet fôr om ønskelig.

Viktig! Om katten og/eller eventuelle foreldre virker syke eller redde, kan du avbryte overtakelsen og lete videre. Om flere av kattene virker dårlig stelt og/eller syke, bør det vurderes om en skal legge inn en bekymringsmelding til Mattilsynet sine nettsider.

Signer kjøpsavtale

Det er anbefalt å inngå en kjøpsavtale ved anskaffelse av både rasekatter og huskatter. Kjøpsavtaler er lett tilgjengelig på nett og kan printes ut. Rasekatter med stamtavle har egen kjøpsavtale på Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) nettside, det skal da følge med både en kjøpsavtale og stamtavle ved overtakelse av en rasekatt.

Forsikre din katt

Tegn din dyreforsikring samme dag som du henter katten. Hør om katten allerede er forsikret og om denne eventuelt videreføres, men kontroller hva forsikringen dekker og vurder om den skal gjøres gyldig videre eller om det er aktuelt å bytte til annet forsikringsselskap. Uhell, skade og sykdom kan forekomme første dag og det derfor viktig å ha forsikringen i orden.

Lykke til!


Publisert: 31.8.2020
Sist oppdatert: 15.9.2020

FirstVet er en digital veterinærklinikk som tilbyr videokonsultasjoner med veterinærer, direkte fra din smarttelefon, nettbrett eller PC.

FirstVet NUF

Fridtjof Nansens Plass 4

0160

Oslo