FirstVet

Veterinærer

Bli kjent med noen av veterinærene som arbeider i FirstVet

Aina Bentsen

Aina Bentsen

Aina Bentsen er utdannet ved Norges Veterinærhøgskole i 2013. Aina har tidligere jobbet som veterinær ved Evidensia Oslo Dyresykehus, Anicura Oslo og jobber i dag fulltid hos FirstVet på administrasjonssiden og med konsultasjoner. Hun har stor interesse for hund og katt, spesielt hud og øre, fordøyelse og akuttmedisin. Hun har deltatt på kurs innen sine interessefelt, men også om seniorhunden, ernæring, endokrinologi, bloddiagnostikk og reptiler. Aina finner stor glede å møte den enkelte eier med sitt dyr. Selv har Aina to hunder, Schäfer og Malinois.

Anita Haug Haaland

Anita Haug Haaland

Anita ble utdannet veterinær ved Norges Veterinærhøgskole i 2001 og har siden jobbet hovedsakelig med smådyrsykdommer, kun med et opphold der hun tok doktorgrad i parasittologi. I 2008 begynte Anita å jobbe ved Smådyrklinikken på Norges Veterinærhøgskole, der hun også nå i det daglige jobber som generell indremedisiner. Favorittfagområder er onkologi og infeksjonsmedisin. Hun han tatt kontinuerlig etterutdanning innen polikliniske problemstillinger, klinisk patologi, adferd, akuttmedisin og onkologi, samt en master i mer avansert indremedisinske problemstillinger (EMSAVM Internal Medicine). Hun er også underutdanning for å bli europeisk spesialist (ECVIM-CA Internal Medicine). Selv har Anita mann, 2 barn, katt, hund og hamster.

Annelin Bjelland

Annelin Bjelland

Annelin ble ferdig utdannet veterinær i 2013. Hun har flere års erfaring fra smådyrpraksis i inn- og utland. Fra 2015 til 2018 var hun ansatt ved NMBU Universitetsdyresykehuset i Oslo, der hun gjennomførte et internship i sykdommer hos smådyr og deretter fordypet seg innen indremedisin og kardiologi for hund og katt. Hun har også jobbet og gått i lære ved kardiologi-avdelingen ved The Royal Veterinary College i London, som er et av verdens ledende sykehus for dyr. Annelin jobber nå som forsker ved Statens Legemiddelverk, i tillegg til å være hos FirstVet. Hun brenner for at våre kjæledyr skal ha god livskvalitet, og hennes fremste faglige interessefelt er hjerteproblemer, indremedisin, hudproblemer og akuttmedisin hos hund og katt.

Camilla Stougaard

Camilla Stougaard

Camilla ble utdannet veterinær i 2014 med spesialisering i smådyr. Hun har spesiell interesse for nevrologi, kirurgi og akuttmedisin. Dere kan møte Camilla både på vår danske og norske tjeneste. I tillegg til Firstvet jobber Camilla som veterinær-vikar i Hardanger-distriktet i Norge og reiser jevnlig til utlandet for å jobbe som frivillig veterinær på forskjellige prosjekter blant annet i Puerto Rico.

Espen Fjeldbu

Espen Fjeldbu

Espen er utdannet ved Norges veterinærhøgskole i 1988 og har arbeidet i klinisk praksis siden da. En rekke kurs og videreutdanning i offentlig veterinærmedisin og tidligere også oppdretter i nesten 20 år, eksteriørdommer for hund. Espen har arbeidet som distriktsveterinær, seksjonssjef i Mattilsynet, Avls og næringssjef i Det Norske Travselskap med ansvar for dopingsaker. Han har lang klinisk erfaring fra de fleste dyrearter som vi har i Norge. I dag driver han egen dyreklinikk med hovedvekt på hund, katt og hest men også med litt innslag av produksjonsdyr. Espen har arbeidet i First vet siden starten i april 2019.

Fredrikke Sollie

Fredrikke Sollie

Fredrikke jobber i tillegg til Firstvet på Asker Dyreklinikk. Hun har jobbet som smådyrsveterinær i 8 år og har en bred erfaring innenfor de fleste områder. Hennes største interessefelt er indremedisin,sårbehandling og ultralyd. Hun har tatt en rekke etterutdanningskurs,spesielt innenfor indremedisin, og vurderer å ta en spesialisering innenfor dette feltet. Fredrikke er opptatt av formidling,at informasjon til dyreeier skal være forståelig og tydelig.

Hanna Vermedal

Hanna Vermedal

Hanna har jobbet mye med hund, katt og hest under utdannelsen ved NMBU i Oslo, etterfulgt av en jobb som veterinær på Hesteklinikken, NMBU Veterinærhøyskolen i Oslo. Deretter gjorde hun et internship på Ontario Veterinary College i Canada, hovedsakelig med hest. Hun jobber nå på University College Dublin i Irland ved siden av jobben hos FirstVet, og utdannes til europeisk spesialist (Diplomate ECVS) i kirurgi på hest og store dyr. Hun er spesielt interessert i kirurgi, sårskader, billeddiagnostikk og haltheter.

Hilde Andersen

Hilde Andersen

Hilde har jobbet som veterinær siden 2001, og har jobbet ved flere dyreklinikker i Oslo og omegn. Hun har jobbet mest med hund og katt, og hennes hovedfelt er indremedisin og øyesykdommer. Den lange fartstiden i yrket har i tillegg gitt mye erfaring innen alt annet som hører til i en klinikkhverdag, fra akuttmedisin og kirurgi til å finne praktiske løsninger på store og små problemer. Ved siden av å jobbe hos FirstVet jobber Hilde nå ved miljøgiftavdelingen i Miljødirektoratet.

Inger Helene Bolstad

Inger Helene Bolstad

Inger Helene ble uteksaminert fra Ludvig-Maximilians-Universität i München i 2004. De første årene jobbet hun i kombinert praksis med både små- og stordyr, og de siste 8 årene har hun jobbet med smådyr på Sarpsborg Smådyrklinikk, og jobber hovedsakelig med hund og katt, men ser også en del kaniner og smågnagere. Inger Helene interesserer seg spesielt for indremedisin og hudsykdommer. Hun er opptatt av at dyreeierne skal føle at de får god hjelp i sitt møte med dyrlegen. Inger Helene bor i Rygge sammen med familien sin og to kaniner.

Ingrid Stenhamar Sandbækken

Ingrid Stenhamar Sandbækken

Ingrid ble ferdig utdannet veterinær i 2015 fra University of life sciences, Warszawa i Polen. Ingrid har jobbet som veterinær på flere klinikker i Aust-Agder, og som akutt veterinær ved ett dyresykehus i Oslo. Hun har også deltatt i kommunal vaktordning på Sørlandet. Hun jobber i dag primært med hest, hvor hovedfokuset er på moderne tannbehandling. Hun har også ett lite kontor hvor hun tar imot smådyr til enkle veterinær tjenester og veterinærkiropraktikk. Ingrid er opptatt av stress og frykt-frie konsultasjoner hvor dyr og eier blir ivaretatt. Ingrid har en blandingshund som heter Dag og sammen driver de med Agility.

Ingunn Solberg Eriksson

Ingunn Solberg Eriksson

Ingunn ble utdannet veterinær ved Norges Veterinærhøgskole i Oslo i 2015. Etter det jobbet hun fem år i Sverige på et dyresykehus og en mindre dyreklinikk. Som mange års hundeeier har Ingunn allsidig erfaring og som oppdretter av 12 kull av rasen Saluki er Ingunn spesielt flink med drektighet og fødsler. I tillegg til FirstVet jobber Ingunn på ReproHund, en klinikk som er spesialisert på reproduksjon hos hund, der de inseminerer, fryser sæd i NKKs Sædbank og hjelper oppdrettere å finne riktig tidspunkt for paring eller inseminering, samt gir paringshjelp.

Kine Burshtein

Kine Burshtein

Kine ble uteksaminert i 2012 ved Szent Istvan University of Veterinary Science i Budapest, Ungarn og har siden jobbet som smådyrsveterinær. Etter studiene flyttet hun hjem til Norge og startet å jobbe hovedsakelig med hund og katt ved en smådyrsklinikk på sørlandet. Etter noen år her flyttet hun til Oslo og jobbet ved et større døgnåpent dyresykehus og fikk her utvidet erfaring med akuttmedisin og diagnostisering, behandling og oppfølging av hospitaliserte intensivpasienter. Kine interesserer seg spesielt for akuttmedisin, indremedisin, bløtvevskirurgi og hudproblemer og jobber aktivt med å holde seg oppdatert og kurset. Kine bor nå i Israel med familien og to hunder fra Ungarn og jobber i tillegg til FirstVet ved et døgnåpent akuttmottak for hund og katt. Hun setter stor pris på å kunne jobbe med norske kollegaer og kunder gjennom FirstVet og har alltid vært opptatt av at kommunikasjon med dyreeier skal være god, forståelig og tydelig.

Line Skatvold Eide

Line Skatvold Eide

Line ble ferdig uteksaminert veterinær ved Szent István University of Veterinary Science i Budapest i 2006. Etter dette jobbet hun i blandet praksis med både store og små dyr i Sverige i fem år før hun reiste hjem til Norge. Fra 2012 har hun jobbet i smådyrpraksis hvor hovedfokuset har vært hund og katt. Gjennom sin jobb i smådyrpraksis har hun opparbeidet seg en bred erfaring på flere fagområder som til eks.hudproblemer, atferd, tannproblemer, generell kirurgi, øyeproblemer, og mage-, tarmproblemer. Line er opptatt av god kommunikasjon, og at eier skal føle seg hørt og ivaretatt. Hennes motto er «du kjenner ditt dyr best». Line startet i FirstVet i mars 2019. I tillegg til videokonsultasjoner har hun ansvaret for å besvare skriftlige spørsmål i tjenesten. Til daglig jobber hun ved AniCura dyreklinikk i Sandvika.

Lonneke Zeijlemaker

Lonneke Zeijlemaker

Lonneke er utdannet veterinær ved Utrecht Universitet i Nederland og har deretter jobbet med alle slags dyr, både i Nederland og Norge. Hun ville bli dyrlege fra da hun var barn og har alltid elsket dyr. Lonneke trives veldig godt på gård og elsker å snakke med bønder. Hun har jobbet i mange år som rådgivende veterinær på nederlandske melkegårder. Hun har drevet en liten saugård med gjeterhund-trening og oppdrett i Møre og Romsdal. I tillegg jobbet hun som smådyrveterinær og ble hun veldig interessert i atferd og ernæring. “Let food be thou medicine” er en av hennes favoritt-uttrykk. Lonneke liker å hjelpe alle slags dyr og du kan snakke med henne om det meste (som oftest er det hun som prater siden hun er litt pratsyk). Hun er en av våre veterinærer som også kan gi råd angående papegøyer og andre fugler.

Maren Helland

Maren Helland

Maren ble ferdig utdannet ved Norges Veterinærhøgskole i 2016. Etter endt utdannelse jobbet hun først ett år i privat smådyrpraksis, før hun tok et roterende internship i smådyrsykdommer på Veterinærhøgskolen. Siden har Maren jobbet der som klinikkveterinær, og er hennes største interessefelt er blant annet akuttmedisin og indremedisin. Hovedfokuset har hovedsakelig vært hund og katt, men også noe kanin og gnagere. Hun er også i gang med den norske spesialistutdanningen i smådyrsykdommer hos hund og katt. Maren er opptatt av at både eier og dyr skal bli godt ivaretatt.

Marthe Moe

Marthe Moe

Marthe ble ferdig utdannet veterinær ved Norges Veterinærhøgskole i 2010. Hun har siden da jobbet fulltid med hund og katt på Stange Dyreklinikk i Ottestad. Marthe er i tillegg utdannet hundemassør, og har tatt flere etterutdanningskurs innen smådyrmedisin. Hovedinteressefelt er katt generelt, indremedisin og bevegelsesapparatet hos hund og katt, samt god ivaretagelse av dyr og eier.

Merethe Molvær Terøy

Merethe Molvær Terøy

Merethe ble ferdig utdannet veterinær ved Norges Veterinærhøgskole i 2013. Hun har tidligere jobbet i kombinertpraksis med kommunalvakt på Søre Sunnmøre. Der opparbeidet hun seg god erfaring innenfor ulike akutte sykdommer og skader. Til daglig jobber Merethe nå ved Kjæledeggen Dyreklinikk i Ålesund, som hun eier og driver sammen med mannen sin og en dyrepleier. Hun er spesielt interessert i tenner og tannstkdommer hos hund og katt. Hjemme har de en jaktgolden på 6 år.

Monica Bjørnsen

Monica Bjørnsen

Monica ble ferdig utdannet veterinær i 2014 fra Norges Veterinærhøgskole NMBU. Monica har fordypning i hestemedisin fra hesteklinikken ved NVH NMBU. Hun har jobbet i Mattilsynet, i travel smådyrpraksis med akuttvakt før hun i 2017 startet sin egen klinikk i Sandefjord som hun jobber på ved siden av jobben hos Firstvet. Her tar hun imot hund, katt, kanin, marsvin og reptiler. I tillegg kjører hun hestepraksis. Hennes hovedinteresser innen veterinærmedisin er kirurgi og tannbehandling samt at pasienter og eiere skal føle seg veldig godt ivaretatt.

Synnøve Larsen

Synnøve Larsen

Synnøve ble uteksaminert i 2017 og jobber idag som veterinær ved NMBU Veterinærhøyskolen med smådyr. Hun har gjennom hele studietiden jobbet ved smådyrklinikk i Oslo og jobbet som veterinær på midlertidig lisens under det siste studieåret. Synnøve er vant til å møte en rekke ulike pasienter på akuttvakt og hun har også spesiell interesse for hud. Synnøve legger stor vekt på at dyreeier skal føle seg sett og hørt med sine bekymringer og få gode og forståelige råd og oppfølging. Synnøve har selv storpuddelen Donna.

Tina Ruud

Tina Ruud

Tina ble uteksaminert ved NMBU veterinærhøgskole i 1995 og har mer enn 25 års erfaring i smådyrklinikk. I dag jobber hun som smådyrpraktiker ved Vets4Pets i Heggedal. Hun jobber hovedsakelig med hund og katt, både indremedisin, kirurgi, hudsykdommer mm. Hun har jobbet med hest og produksjonsdyr i mange år. Har selv hatt jakthunder i alle år og har en spesiell interesse for trening og aktivisering av hund.

Tone Grøn

Tone Grøn

Tone ble uteksaminert fra NMBU veterinærhøgskolen i 2015. Etter studiene jobbet hun 1 år i privat smådyrpraksis før hun begynte som kliniker ved smådyrsklinikken ved NMBU. Der har hun gjennomført et roterende internship med hovedvekt på indremedisin. Nå er hun igang med den norske spesialiseringen i smådyrsykdommer hos hund og katt. Til daglig ser Tone hunder og katter i klinikken, og hennes interessefelt er indremedisin, obstetrikk og akuttmedisin. Tone har selv to cockere og trener for å få godkjent redningshund.

Trine Lunde

Trine Lunde

Trine er teksaminert fra Norges Veternærhøgskole (Oslo) i 1997. Hun har jobbet i vel 20 år med smådyr ved tidligere Dyreklinikken på Stend/nå AniCura Dyresykehuset Bergen Sør. I tillegg til FirstVet, jobber hun nå ved institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen. Spesielt opptatt av atferd og velferd hos alle dyr, har etterutdanning i atferd fra University of Southampton, England. Hjemme har Trine to katter og en Cairn Terrier.

Trude Mostue

Trude Mostue

Trude er utdannet veterinær fra Bristol Universitet i England og har mer enn 20 års erfaring i smådyrklinikk både i England og Norge. Hun har også jobbet internasjonalt med andre type dyr som for eksempel isbjørn, brunbjørn elefant, løve og sel da hun jobbet med BBC med naturprogrammer. Trude jobber fulltid hos FirstVet som sjefsveterinær på administrasjonssiden og med konsultasjoner. Hun bor i Oslo med sin familie og deres hund Cash og katten Julius.

Tuva Holt Jahr

Tuva Holt Jahr

Tuva ble ferdig utdannet veterinær ved Norges Veterinærhøgskole i 2013. Etter 2 år som privat smådyrpraktiker, har hun siden arbeidet ved Universitet, NMBU, som kliniker og underviser for veterinærstudenter. Hun har et internship i kirurgi og indremedisin, samt lang erfaring med akuttmedisin. Hun har i snart 4 år arbeidet som kirurg for hund og katt, og har stor interesse for bløtvevskirurgi, ortopedi, akuttmedisin og nevrologi. Tuva har selv en pensjonert sibirsk husky som heter Stella.

Vilja K. Sæbø

Vilja K. Sæbø

Vilja ble ferdig utdannet ved Norges Veterinærhøgskole i 2012. Etter dette arbeidet hun i hestepraksis i to år, før hun begynte å jobbe med hund og katt. Vilja har lang erfaring fra flere forskjellige dyreklinikker, deriblant Evidensia Oslo Dyresykehus, som er et av landets største dyresykehus. Hun er særlig interessert i akuttmedisin og akuttkirurgi, og har mye etterutdanning innen disse fagområdene. Vilja har selv to katter hjemme, Santo og Basir. Hun begynte å jobbe i FirstVet i mars 2020, og kombinerer denne jobben med jobb på smådyrklinikk.

Wenche Bjerke

Wenche Bjerke

Wenche Bjerke er utdannet ved Norges Veterinærhøyskole i Oslo og var ferdig i 1998. I 2001 startet hun Jar Dyreklinikk, som hun fortsatt driver. Wenche har videreutdannet seg spesielt innen tannmedisin, men har tatt det meste av kurs som er mulig å ta. Hun liker også godt kirurgi og poliklinikk.