Veterinærer

Bli kjent med noen av veterinærene som arbeider i FirstVet

Aina Bentsen

Aina Bentsen

Aina Bentsen er utdannet ved Norges Veterinærhøgskole i 2013. Aina har tidligere jobbet som veterinær ved Evidensia Oslo Dyresykehus, Anicura Oslo og jobber i dag fulltid hos FirstVet på administrasjonssiden og med konsultasjoner. Hun har stor interesse for hund og katt, spesielt hud og øre, fordøyelse og akuttmedisin. Hun har deltatt på kurs innen sine interessefelt, men også om seniorhunden, ernæring, endokrinologi, bloddiagnostikk og reptiler. Aina finner stor glede å møte den enkelte eier med sitt dyr. Selv har Aina to hunder, Schäfer og Malinois.

Anita Haug Haaland

Anita Haug Haaland

Anita ble utdannet veterinær ved Norges Veterinærhøgskole i 2001 og har siden jobbet hovedsakelig med smådyrsykdommer, kun med et opphold der hun tok doktorgrad i parasittologi. I 2008 begynte Anita å jobbe ved Smådyrklinikken på Norges Veterinærhøgskole, der hun også nå i det daglige jobber som generell indremedisiner. Favorittfagområder er onkologi og infeksjonsmedisin. Hun han tatt kontinuerlig etterutdanning innen polikliniske problemstillinger, klinisk patologi, adferd, akuttmedisin og onkologi, samt en master i mer avansert indremedisinske problemstillinger (EMSAVM Internal Medicine). Hun er også underutdanning for å bli europeisk spesialist (ECVIM-CA Internal Medicine). Selv har Anita mann, 2 barn, katt, hund og hamster.

Annelin Bjelland

Annelin Bjelland

Annelin ble ferdig utdannet veterinær i 2013. Hun har flere års erfaring fra smådyrpraksis i inn- og utland. Fra 2015 til 2018 var hun ansatt ved NMBU Universitetsdyresykehuset i Oslo, der hun gjennomførte et internship i sykdommer hos smådyr og deretter fordypet seg innen indremedisin og kardiologi for hund og katt. Hun har også jobbet og gått i lære ved kardiologi-avdelingen ved The Royal Veterinary College i London, som er et av verdens ledende sykehus for dyr. Annelin jobber nå som forsker ved Statens Legemiddelverk, i tillegg til å være hos FirstVet. Hun brenner for at våre kjæledyr skal ha god livskvalitet, og hennes fremste faglige interessefelt er hjerteproblemer, indremedisin, hudproblemer og akuttmedisin hos hund og katt.

Espen Fjeldbu

Espen Fjeldbu

Espen er utdannet ved Norges veterinærhøgskole i 1988 og har arbeidet i klinisk praksis siden da. En rekke kurs og videreutdanning i offentlig veterinærmedisin og tidligere også oppdretter i nesten 20 år, eksteriørdommer for hund. Espen har arbeidet som distriktsveterinær, seksjonssjef i Mattilsynet, Avls og næringssjef i Det Norske Travselskap med ansvar for dopingsaker. Han har lang klinisk erfaring fra de fleste dyrearter som vi har i Norge. I dag driver han egen dyreklinikk med hovedvekt på hund, katt og hest men også med litt innslag av produksjonsdyr. Espen har arbeidet i First vet siden starten i april 2019.

Hanna Vermedal

Hanna Vermedal

Hanna har jobbet mye med hund, katt og hest under utdannelsen ved NMBU i Oslo, etterfulgt av en jobb som veterinær på Hesteklinikken, NMBU Veterinærhøyskolen i Oslo. Deretter gjorde hun et internship på Ontario Veterinary College i Canada, hovedsakelig med hest. Hun jobber nå på University College Dublin i Irland ved siden av jobben hos FirstVet, og utdannes til europeisk spesialist (Diplomate ECVS) i kirurgi på hest og store dyr. Hun er spesielt interessert i kirurgi, sårskader, billeddiagnostikk og haltheter.

Hilde Andersen

Hilde Andersen

Hilde har jobbet som veterinær siden 2001, og har jobbet ved flere dyreklinikker i Oslo og omegn. Hun har jobbet mest med hund og katt, og hennes hovedfelt er indremedisin og øyesykdommer. Den lange fartstiden i yrket har i tillegg gitt mye erfaring innen alt annet som hører til i en klinikkhverdag, fra akuttmedisin og kirurgi til å finne praktiske løsninger på store og små problemer. Ved siden av å jobbe hos FirstVet jobber Hilde nå ved miljøgiftavdelingen i Miljødirektoratet.

Inger Helene Bolstad

Inger Helene Bolstad

Inger Helene ble uteksaminert fra Ludvig-Maximilians-Universität i München i 2004. De første årene jobbet hun i kombinert praksis med både små- og stordyr, og de siste 8 årene har hun jobbet med smådyr på Sarpsborg Smådyrklinikk, og jobber hovedsakelig med hund og katt, men ser også en del kaniner og smågnagere. Inger Helene interesserer seg spesielt for indremedisin og hudsykdommer. Hun er opptatt av at dyreeierne skal føle at de får god hjelp i sitt møte med dyrlegen. Inger Helene bor i Rygge sammen med familien sin og to kaniner.

Kine Burshtein

Kine Burshtein

Kine ble uteksaminert i 2012 ved Szent Istvan University of Veterinary Science i Budapest, Ungarn og har siden jobbet som smådyrsveterinær. Etter studiene flyttet hun hjem til Norge og startet å jobbe hovedsakelig med hund og katt ved en smådyrsklinikk på sørlandet. Etter noen år her flyttet hun til Oslo og jobbet ved et større døgnåpent dyresykehus og fikk her utvidet erfaring med akuttmedisin og diagnostisering, behandling og oppfølging av hospitaliserte intensivpasienter. Kine interesserer seg spesielt for akuttmedisin, indremedisin, bløtvevskirurgi og hudproblemer og jobber aktivt med å holde seg oppdatert og kurset. Kine bor nå i Israel med familien og to hunder fra Ungarn og jobber i tillegg til FirstVet ved et døgnåpent akuttmottak for hund og katt. Hun setter stor pris på å kunne jobbe med norske kollegaer og kunder gjennom FirstVet og har alltid vært opptatt av at kommunikasjon med dyreeier skal være god, forståelig og tydelig.

Line Skatvold Eide

Line Skatvold Eide

Line ble ferdig uteksaminert veterinær ved Szent István University of Veterinary Science i Budapest i 2006. Etter dette jobbet hun i blandet praksis med både store og små dyr i Sverige i fem år før hun reiste hjem til Norge. Fra 2012 har hun jobbet i smådyrpraksis hvor hovedfokuset har vært hund og katt. Gjennom sin jobb i smådyrpraksis har hun opparbeidet seg en bred erfaring på flere fagområder som til eks.hudproblemer, atferd, tannproblemer, generell kirurgi, øyeproblemer, og mage-, tarmproblemer. Line er opptatt av god kommunikasjon, og at eier skal føle seg hørt og ivaretatt. Hennes motto er «du kjenner ditt dyr best». Line startet i FirstVet i mars 2019. I tillegg til videokonsultasjoner har hun ansvaret for å besvare skriftlige spørsmål i tjenesten. Til daglig jobber hun ved AniCura dyreklinikk i Sandvika.

Lonneke Zeijlemaker

Lonneke Zeijlemaker

Lonneke er utdannet veterinær ved Utrecht Universitet i Nederland og har deretter jobbet med alle slags dyr, både i Nederland og Norge. Hun ville bli dyrlege fra da hun var barn og har alltid elsket dyr. Lonneke trives veldig godt på gård og elsker å snakke med bønder. Hun har jobbet i mange år som rådgivende veterinær på nederlandske melkegårder. Hun har drevet en liten saugård med gjeterhund-trening og oppdrett i Møre og Romsdal. I tillegg jobbet hun som smådyrveterinær og ble hun veldig interessert i atferd og ernæring. “Let food be thou medicine” er en av hennes favoritt-uttrykk. Lonneke liker å hjelpe alle slags dyr og du kan snakke med henne om det meste (som oftest er det hun som prater siden hun er litt pratsyk). Hun er en av våre veterinærer som også kan gi råd angående papegøyer og andre fugler.

Maren Helland

Maren Helland

Maren ble ferdig utdannet ved Norges Veterinærhøgskole i 2016. Etter endt utdannelse jobbet hun først ett år i privat smådyrpraksis, før hun tok et roterende internship i smådyrsykdommer på Veterinærhøgskolen. Siden har Maren jobbet der som klinikkveterinær, og er hennes største interessefelt er blant annet akuttmedisin og indremedisin. Hovedfokuset har hovedsakelig vært hund og katt, men også noe kanin og gnagere. Hun er også i gang med den norske spesialistutdanningen i smådyrsykdommer hos hund og katt. Maren er opptatt av at både eier og dyr skal bli godt ivaretatt.

Marthe Moe

Marthe Moe

Marthe ble ferdig utdannet veterinær ved Norges Veterinærhøgskole i 2010. Hun har siden da jobbet fulltid med hund og katt på Stange Dyreklinikk i Ottestad. Marthe er i tillegg utdannet hundemassør, og har tatt flere etterutdanningskurs innen smådyrmedisin. Hovedinteressefelt er katt generelt, indremedisin og bevegelsesapparatet hos hund og katt, samt god ivaretagelse av dyr og eier.

Synnøve Larsen

Synnøve Larsen

Synnøve ble uteksaminert i 2017 og jobber idag som veterinær ved NMBU Veterinærhøyskolen med smådyr. Hun har gjennom hele studietiden jobbet ved smådyrklinikk i Oslo og jobbet som veterinær på midlertidig lisens under det siste studieåret. Synnøve er vant til å møte en rekke ulike pasienter på akuttvakt og hun har også spesiell interesse for hud. Synnøve legger stor vekt på at dyreeier skal føle seg sett og hørt med sine bekymringer og få gode og forståelige råd og oppfølging. Synnøve har selv storpuddelen Donna.

Tina Ruud

Tina Ruud

Tina ble uteksaminert ved NMBU veterinærhøgskole i 1995 og har mer enn 25 års erfaring i smådyrklinikk. I dag jobber hun som smådyrpraktiker ved Vets4Pets i Heggedal. Hun jobber hovedsakelig med hund og katt, både indremedisin, kirurgi, hudsykdommer mm. Hun har jobbet med hest og produksjonsdyr i mange år. Har selv hatt jakthunder i alle år og har en spesiell interesse for trening og aktivisering av hund.

Trine Lunde

Trine Lunde

Trine er teksaminert fra Norges Veternærhøgskole (Oslo) i 1997. Hun har jobbet i vel 20 år med smådyr ved tidligere Dyreklinikken på Stend/nå AniCura Dyresykehuset Bergen Sør. I tillegg til FirstVet, jobber hun nå ved institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen. Spesielt opptatt av atferd og velferd hos alle dyr, har etterutdanning i atferd fra University of Southampton, England. Hjemme har Trine to katter og en Cairn Terrier.

Trude Mostue

Trude Mostue

Trude er utdannet veterinær fra Bristol Universitet i England og har mer enn 20 års erfaring i smådyrklinikk både i England og Norge. Hun har også jobbet internasjonalt med andre type dyr som for eksempel isbjørn, brunbjørn elefant, løve og sel da hun jobbet med BBC med naturprogrammer. Trude jobber fulltid hos FirstVet som sjefsveterinær på administrasjonssiden og med konsultasjoner. Hun bor i Oslo med sin familie og deres hund Cash og katten Julius.

Tuva Holt Jahr

Tuva Holt Jahr

Tuva ble ferdig utdannet veterinær ved Norges Veterinærhøgskole i 2013. Etter 2 år som privat smådyrpraktiker, har hun siden arbeidet ved Universitet, NMBU, som kliniker og underviser for veterinærstudenter. Hun har et internship i kirurgi og indremedisin, samt lang erfaring med akuttmedisin. Hun har i snart 4 år arbeidet som kirurg for hund og katt, og har stor interesse for bløtvevskirurgi, ortopedi, akuttmedisin og nevrologi. Tuva har selv en pensjonert sibirsk husky som heter Stella.

Vilja K. Sæbø

Vilja K. Sæbø

Vilja ble ferdig utdannet ved Norges Veterinærhøgskole i 2012. Etter dette arbeidet hun i hestepraksis i to år, før hun begynte å jobbe med hund og katt. Vilja har lang erfaring fra flere forskjellige dyreklinikker, deriblant Evidensia Oslo Dyresykehus, som er et av landets største dyresykehus. Hun er særlig interessert i akuttmedisin og akuttkirurgi, og har mye etterutdanning innen disse fagområdene. Vilja har selv to katter hjemme, Santo og Basir. Hun begynte å jobbe i FirstVet i mars 2020, og kombinerer denne jobben med jobb på smådyrklinikk.

Wenche Bjerke

Wenche Bjerke

Wenche Bjerke er utdannet ved Norges Veterinærhøyskole i Oslo og var ferdig i 1998. I 2001 startet hun Jar Dyreklinikk, som hun fortsatt driver. Wenche har videreutdannet seg spesielt innen tannmedisin, men har tatt det meste av kurs som er mulig å ta. Hun liker også godt kirurgi og poliklinikk.

Last ned appen

Download app for ios Download app for android