Halthet hos katt

Estimert lesetid 4 minutter
Halthet hos katt

Halthet hos katt kan oppstå i varierende grad og av ulike årsaker, alt fra enkle årsaker som et insektstikk eller sårskade til frakturer og leddproblematikk forårsaket av en enkelthendelse eller annen underliggende sykdom. Her kan du lese mer om symptomer, årsak, diagnose og behandling av halthet hos katt - og når det er på tide å kontakte veterinær!

Møt en veterinær online
  • Inkludert i de fleste dyreforsikringer
  • Få råd, behandling eller henvisning
  • Åpent 7-24, alle dager i året

Symptomer på halthet hos katt

Halthet hos katt kan vise seg gjennom varierende grad av symptomer, alt fra at katten har noe endret bevegelsesmønster om ikke vil legge full vekt på et bestemt bein til å ikke bruke beinet i det hele tatt. Som dyreeier er det viktig å forstå at når katten halter, er det oftest et tegn på at katten har smerter. Det er vanlig at katten ikke viser andre tegn til smerter utenom å være halt, men de kan også slikke på et område i nærheten av hvor de har vondt og endre atferd i form av å trekke seg tilbake, lett irritable, enkelte kan gå redusert allmenntilstand og/eller redusert apetitt og eventuelt muskelsvinn ved kronisk tilstand.

Hvorfor halter katten min?

Det er mange ulike årsaker til at halthet oppstår hos katt, og årsaken kan være mer eller mindre alvorlig. Halthet kommer som regel av smerter fra bevegelsessystemet fra bløtvev som ledd, ligamenter, muskelatur eller sener (eksempelvis bitt og/eller stikkskade, sår, luksering ledd, forkalkning/artrose), eventuelt fra skjelettet (eksempelvis beinbrudd, mindre sprekkdannelser) og enkelte ganger kan det være av nevrologisk årsak (eksempelvis prolaps) og sirkulatorisk (eksempelvis trombe, altså blodpropp). Avhengig av årsak kan halthet oppstå akutt eller komme over tid, gå raskt over, vedvare eller være tilbakevendende. Halthet kan oppfattes av eieren som en akutt hendelse, men likevel ha en underliggende årsak som har pågått over tid. Alder, rase og kjønn er viktig da enkelte lidelser kan være knyttet opp mot noen av disse faktorene, men også allmenntilstand og eventuelle hendelser i forkant er viktig i videre vurdering.

Diagnostisering av halthet

Om din katt skal til undersøkelse hos veterinær for halthet, spør veterinæren om det er ønskelig å møte fastende i forkant av timen ettersom det kan bli aktuelt å gi noe beroligende for å gjøre videre undersøkelser. Veterinæren vil undersøke katten i våken tilstand i bevegelse, men også ved en fysisk undersøkelse av muskelatur, ledd, sener, ligamenter og skjelett.

Avhengig av funn ved undersøkelsen, kan det være aktuelt å ta røntgenbilder, eventuelt CT/MR eller artroskopi i ledd for endelig diagnostikk og videre behandling.

Behandling av halthet

Kontakt veterinæren om din katt er halt. Hold katten mest mulig i ro frem til videre undersøkelse hos veterinær, helst holde katten inne, unngå aktiv lek, trapper og hopp fra høyder.

Det er viktig å oppdage endret bevegelsesmønster og halthet tidlig for å unngå unødvendig smerter hos katten, men også på grunn av enkelte skader og lidelser kan forverres om ikke katten får riktig behandling tidsnok. Spesielt viktig er det ved akutt smertebetinget halthet og halthet hos unge individer i vekst med tidlig behandling. Sykdommer i ledd kan gi varig skader om de ikke oppdages på et tidlig stadiet og får riktig behandling.

Eldre katter får ofte forkalkninger, altså artrose, i ett eller flere ledd og bør undersøkes av veterinær for endelig diagnostikk og videre rådføring om hvordan redusere videre utvikling og fremme livskvaliteten til den aldrende katten. Katter skjuler symptomer på smerte godt, men ved artroser kan de bli mindre aktive, ikke lengre hoppe like høyt, endre atferd i form av mer irritable ved håndtering etc.. Artrose skaper en kronisk inflammasjon i ledd som gir smerte, men det finnes ulike alternativer for behandling som kan redusere både inflammasjon og smerte og på den måten gi en bedre hverdag for vår firbeinte familiemedlem.

Avhengig av årsak til halthet er alt fra enkel hvile med smerte og inflammasjonsdempende medisiner til kirurgi aktuelt, andre behandlinger som også kan være aktuelt er riktig fôring, omega tre fettsyrer, leddinjeksjoner med mer. Uansett vil det være god rådføring på hvordan en halthet skal følges videre opp for best og raskest mulig rekonvalesens.

Les også: Overvekt hos katt

Kontakt veterinæren

Halter katten din, eller har du spørsmål eller er bekymret for din katt, bestill videokonsultasjon hos oss på FirstVet for en første vurdering med videre rådføring, behandling eller henvisning!

Om din katt er blir akutt halt med tydelig smerteytring, utsatt for et kraftig traume eller ulykke med alvorlig skader, eksempelvis åpne frakturer, større sårskader eller vevskader nære ledd eller over brystet, skal du som dyreeier ta rask kontakt med veterinær i klinikk.


Publisert: 1.3.2021
Sist oppdatert: 12.10.2021

FirstVet er en digital veterinærklinikk som tilbyr videokonsultasjoner med veterinærer, direkte fra din smarttelefon, nettbrett eller PC.

FirstVet NUF

Fridtjof Nansens Plass 4

0160

Oslo