Kastrering katt - fordeler og ulemper

Estimert lesetid 4 minutter
Kastrering katt - fordeler og ulemper

Ved kastrering av hannkatter fjernes testikler, og ved kastrering av hunnkatter fjernes enten eggstokker, eller eggstokker sammen med livmor og eggledere. Her kan du lese mer om fordeler og ulemper og hvordan en kastrering utføres og tiden etter operasjon!

Møt en veterinær online
  • Inkludert i de fleste dyreforsikringer
  • Få råd, behandling eller henvisning
  • Åpent 7-24, alle dager i året

Mattilsynet oppfordrer katteeiere til å kastrere kattene sine for å hindre en eksplosjonsartet økning av eierløse dyr. To katter kan være opphav til svært mange katter på få år. Det er vanlig å kastrere katter her i Norge, som er et bedre alternativ enn hormonell behandling i form av P-piller ettersom det er forbundet med en rekke uheldige bivirkninger.

Alder for kastrering

Katter kastreres oftest ved 5-6 måneders alder, men man kan kastrere fra 4 måneders alder med en minimum vekt på 2,5 kg.

Fordeler ved kastrering

Kastrering gir mange fordeler, hvor den største er at det hindrer at uønsket kattunger blir født som i verste fall blir eierløse. Andre heldige utfall er at hunnkatten slipper stresset relatert til løpetiden, men også for hannkatten med sitt stress relatert til revirmarkering gjennom blant annet urinmarkering og dominans. Kastrerte hannkatter er sjeldnere i slåsskamp og sjansen for at de rømmer hjemmefra er mindre.

Ulemper ved kastrering

Kirurgiske inngrep og narkoser vil alltid innebære en viss risiko for skader, død og infeksjonsfare, men risikoen er relativt liten hos friske individer.

Stoffskiftet vil reduseres med ca 30% etter en kastrering, det vil si at det totale inntaket energi også må reduseres for å hindre overvekt. Dette kan gjøres ved å øke aktivitetsnivået, gå ned på mengden fôr eller gi et spesialfôr tilpasset kastrerte katter. Det er viktig unngå vektoppgang ettersom det øker risikoen for andre sykdommer og helserelaterte problemer, spesielt urinveisproblematikk, diabetes og artroser hos katter.

Hvordan utføres en kirurgisk kastrering?

Hunnkatter kastreres gjennom et snitt langs midtlinjen under buken eller gjennom et snitt på siden av buken. I Norge kastreres de fleste gjennom et midtlinjesnitt under buken hvor veterinæren går inn og knyter av blodkar ved eggstokker og livmorhals for å kunne fjerne livmor med eggstokker i sin helhet, såkalt ovarhysterektomi/ OHE. Operasjonssåret lukkes og syes i flere lag for å sikre god holdfasthet og heling. Det er enkelte veterinærer som lager et snitt på siden av buken hvor de fører inn operasjonsutstyr og fjerner eggstokker, nemlig en såkalt ovarektomi/OE.

Hannkatter kastreres oftest ved at det legges et snitt i huden over hver testikkel hvor blodkar knytes av og testiklene fjernes. Operasjonssåret blir stående åpent, men gror raskt.

Tiden etter operasjon

Vanligvis kan katten reise hjem noen timer etter operasjonen. Vel hjemme er det viktig å hindre slikking på operasjonssåret ved å bruke en halskrage eller en body, uavhengig synlig eller ikke synlig sting. Hannkatten er sjelden opptatt av såret, så kan da være mulig å ikke bruke kragen. I tillegg skrives det ut en resept på smertelindrende medisiner som katten får over noen dager. Synlig sting fjernes etter ca 10-14 dager.

For å sikre god heling skal katten være mest mulig i ro første to uker etter operasjon. Det vil si være inne, unngå hopping og lek før katten er tilbake til normalt aktivitetsnivå etter ca to uker.

Kjemisk kastrering av hunnkatt

Kjemisk kastrering av katter vil være aktuelt om en vurderer fremtidig avl på katten ettersom det gir en midlertidig infertilitet. Frem til nylig har det kun vært hormonpreparat i form av p-piller eller injeksjoner, men nå er det også mulig å bruke "Suprelorin" chip off label som settes inn under huden ved navelen. Det er i utgangspunktet ikke ønskelig å p-piller og injeksjoner da det vil foreligge usikkerhet om katten får i seg pillen og at det øker risiko for jurtumor og livmorbetennelse. Kjemisk kastrering i form av en chip, vil ha effekt fra 4-14 måneder, men kan i enkelte tilfeller også vare lengre. Det vil være aktuelt å sette inn et nytt implantat hvert år, eller når katten får løpetid. Det kan settes inn når som helst i syklus. Det er ikke forbundet med uheldige bivirkninger med unntak av godt kjente som økt matlyst og vektoppgang, samt at ulempen vil være at det er usikkerhet om når katten vil være igjen klar til å avles på. Det skal i forkant av implantasjonen utelukkes cyster og tumor på eggstokker, samt andre hormonelle forstyrrelser. Ta kontakt med veterinær for mer informasjon.

Kjemisk kastrering av hannkatt

Kjemisk kastrering av hannkatten er et godt alternativ om en vurderer fremtidig avl på katten, eller om det ut fra helsemessig årsak eller fra eier sitt ønske ikke er aktuelt med kirurgi. Det er Suprelorin chip som brukes off label og settes inn under huden ved navelen. Det er ikke forbundet med uheldige bivirkninger med unntak redusert størrelse på testiklene og økt matlyst med vektoppgang. Ulempen er usikkerheten om når katten vil være igjen klar til å avles på. Vanligvis vil kjemisk kastrering med bruk av Suprelorin chip gi en infertilitet som varer 12-18 måneder, men kan også vare så kort som 6 måneder.

Når bør man kontakte veterinær

Har du spørsmål eller er du bekymret for ditt kjæledyr, ta kontakt med en veterinær. Her kan du bestille videokonsultasjon hos oss på FirstVet for en første vurdering med videre rådføring, behandling eller henvisning!


Publisert: 5.10.2020
Sist oppdatert: 23.2.2022

FirstVet er en digital veterinærklinikk som tilbyr videokonsultasjoner med veterinærer, direkte fra din smarttelefon, nettbrett eller PC.

FirstVet NUF

Fridtjof Nansens Plass 4

0160

Oslo