Kastrering katt

Kastrering katt - fordeler og ulemper

Ved kastrering av hannkatter fjernes testikler, og ved kastrering av hunnkatter fjernes enten eggstokker, eller eggstokker sammen med livmor og eggledere. Her kan du lese mer om fordeler og ulemper og hvordan en kastrering utføres og tiden etter operasjon!

Møt en veterinær online
  • Inkludert i de fleste dyreforsikringer
  • Få råd, behandling eller henvisning
  • Åpent 7-24, alle dager i året

Mattilsynet oppfordrer katteeiere til å vurdere å kastrere kattene sine for å hindre en eksplosjonsartet økning av eierløse dyr. To katter kan være opphav til svært mange katter på få år. Det er vanlig å kastrere katter her i Norge, som er et bedre alternativ enn hormonell behandling i form av P-piller ettersom det er forbundet med en rekke uheldige bivirkninger.

Fordeler ved kastrering

Kastrering gir mange fordeler, hvor den største er at det hindrer at uønsket kattunger blir født som i verste fall blir eierløse. Andre heldige utfall er at hunnkatten slipper stresset relatert til løpetiden, men også for hannkatten med sitt stress relatert til revirmarkering gjennom blant annet urinmarkering og dominans. Kastrerte hannkatter er sjeldnere i slåsskamp og sjansen for at de rømmer hjemmefra er mindre.

Ulemper ved kastrering

Kirurgiske inngrep og narkoser vil alltid innebære en viss risiko for skader, død og infeksjonsfare, men risikoen er relativt liten hos friske individer.

Stoffskiftet vil reduseres med ca 30% etter en kastrering, det vil si at det totale inntaket energi også må reduseres for å hindre overvekt. Dette kan gjøres ved å øke aktivitetsnivået, gå ned på mengden fôr eller gi et spesialfôr tilpasset kastrerte katter. Det er viktig unngå vektoppgang ettersom det øker risikoen for andre sykdommer og helserelaterte problemer, spesielt urinveisproblematikk, diabetes og artroser hos katter.

Hvordan utføres en kastrering?

Hunnkatter kastreres gjennom et snitt langs midtlinjen under buken eller gjennom et snitt på siden av buken. I Norge kastreres de fleste gjennom et midtlinjesnitt under buken hvor veterinæren går inn og knyter av blodkar ved eggstokker og livmorhals for å kunne fjerne livmor med eggstokker i sin helhet, såkalt ovarhysterektomi/ OHE. Operasjonssåret lukkes og syes i flere lag for å sikre god holdfasthet og heling. Det er enkelte veterinærer som lager et snitt på siden av buken hvor de fører inn operasjonsutstyr og fjerner eggstokker, nemlig en såkalt ovarektomi/OE.

Hannkatter kastreres oftest ved at det legges et snitt i huden over hver testikkel hvor blodkar knytes av og testiklene fjernes. Operasjonssåret blir stående åpent, men gror raskt.

Tiden etter operasjon

Vanligvis kan katten reise hjem noen timer etter operasjonen. Vel hjemme er det viktig å hindre slikking på operasjonssåret ved å bruke en halskrage eller en body, uavhengig synlig eller ikke synlig sting. Hannkatten er sjelden opptatt av såret, så kan da være mulig å ikke bruke kragen.I tillegg skrives det ut en resept på smertelindrende medisiner som katten får over noen dager. Synlig sting fjernes etter ca 10-14 dager.

For å sikre god heling skal katten være mest mulig i ro første to uker etter operasjon. Det vil si være inne, unngå hopping og lek før katten er tilbake til normalt aktivitetsnivå etter ca to uker.

Alder for kastrering

Katter kastreres oftest ved 5-6 måneders alder, men man kan kastrere fra 4 måneders alder.

Kjemisk kastrering av hunnkatt

Hormonpreparat i form av p-piller eller injeksjoner finnes som et alternativ til kirurgisk kastrering for hunnkatter. Dette kan være et godt alternativ om en vurderer fremtidig avl på katten, men det er i utgangspunktet ikke ønskelig da det vil foreligge usikkerhet om katten får i seg pillen og det øker risiko for jurtumor og livmorbetennelse.

Når bør man kontakte veterinær

Har du spørsmål eller er du bekymret for ditt kjæledyr, ta kontakt med en veterinær. Her kan du bestille videokonsultasjon hos oss på FirstVet for en første vurdering med videre rådføring, behandling eller henvisning!

Flere artikler om Katt