Analkjertelbetennelse hos hund og katt

Estimert lesetid 3 minutter
Analkjertelbetennelse hos hund og katt

Har du en hund eller katt som aker seg på rumpa? Årsaken kan skyldes analkjertlene. Her kan du lese om aktuelle symptomer, undersøkelse, diagnostikk og behandling, men ikke minst også hva du selv kan gjøre av forebyggende tiltak for å hindre analkjertelproblematikk hos din hund eller katt.

Møt en veterinær online
  • Inkludert i de fleste dyreforsikringer
  • Få råd, behandling eller henvisning
  • Åpent 7-24, alle dager i året

Hva er en analkjertel?

Hund og katt har to analkjertler, en på hver side rett innenfor endetarmsåpningen i området kl 4 og kl 8 sett bakfra. Analkjertelen er en kjertel som produserer et sekret av varierende konsistens, farge og lukt. Sekretet har en spesiell lukt, ofte illeluktende, som presses ut i endetarmen gjennom utførselsgangen når dyret gjør fra seg. En antar at analsekret er en måte å kunne markere seg på samt gjenkjenne hverandre innen dyreverden.

Hvorfor får dyret problemer med analkjertlene?

Generelt er årsaker til problemer med analkjertlene uklare. Det er likevel enkelte disponerende faktorer som overvekt, løs avføring, forstoppelse, små trange utførselsganger og overproduksjon av analsekret forårsaket blant annet av allergi og hormonell påvirkning. Konsistensen på analsekretet kan også variere fra tyntflytende til grøtet kornete sekret, hvor sistnevnte kan være vanskeligere å tømme ut til tarm gjennom utførselsgang. Utilstrekkelig tømming av analkjertler og overproduksjon av analsekret kan begge føre til betennelse og/eller infeksjon, tilstoppet utførselsganger som igjen kan resultere i en sprukket analkjertel.

Hvordan vet jeg om mitt dyr har et problem?

Vanlige symptomer ved analkjertelproblematikk er kløe og dyret vil da ake seg på rompa ved å dra bakparten langs bakken med frambeina, eventuelt også slikke og bite ved haleregion. Det kan være tiltagende sterk lukt, rødme og hevelse ved endetarm samt endret farge på analsekret. Ved fulle analkjertler kan det lekke analsekret når dyret setter seg eller ligger og hviler. Ved tilstoppet utførselsgang vil analkjertelen kunne sprekke og en kan da se et hull i huden på siden av endetarmen av varierende størrelse, ofte kan en se at det renner analsekret direkte ut fra hullet eller ligge i området rundt for endetarm. Det kan være veldig smertefullt, og dyret vil kunne vise smerter ved defekering og være motvillig til håndtering av bakparten.

Kontakt veterinær

Ta kontakt med veterinær om du har mistanke om problemer med analkjertlene til ditt dyr. Frem til videre undersøkelse hos veterinær kan det være lurt å hindre slikking ved bruk av halskrage samt rengjøre område rundt endetarm ved å la det renne lunkent vann i 5 minutter to ganger daglig, dette kan også gjøre det enklere å tømme analkjertler. Veterinær i klinikk vurderer videre om det er tilstrekkelig å tømme analsekker manuelt i våken tilstand, eller om det er nødvendig med beroligende medisiner og kortvarig narkose for å åpne tilstoppet utførselsganger og spyle analsekker. Videre vil dyret behandles med smertelindrende og anti-inflammatorisk medisiner i tillegg til videre rengjørelse av endetarmsområdet og bruk av halskrage frem til kontroll hos veterinær. Det er heldigvis sjelden behov for bruk av antibiotika.

Tilbakevendende problem med analkjertler

Om hunden eller katten får gjentatte ganger problem med analkjertlene, så bør det vurderes eventuelle underliggende årsaker til tilbakevendende analkjertelproblematikk som overvekt, løs avføring, forstoppelse, små trange utførselskanaler eller overproduksjon av analsekret. Veterinæren kan hjelpe med å kartlegge eventuell årsak til analkjertelproblematikk og dermed videre gjøre forebygende tiltak for å hindre tilbakefall, eksempelvis endring av fôr og jevnlig tømming av analkjertler. Om ønskelig, kan du spørre din veterinær om å lære hvordan tømme analkjertler. Ved eventuell vedvarende analkjertelproblematikk tross forebyggende tiltak er iverksatt, kan det vurderes å fjerne anakjertler ved et kirurgisk inngrep. Ved ethvert kirurgisk inngrep foreligger det en risiko. Risiko ved fjerning av analkjertler er blant annet skade på nerven som innerverer lukkemuskel som kan føre til inkontinens, altså at dyret ikke klarer å holde på avføringen. Det er derfor viktig å be om en samtale med din veterinær om hva slags risiko det innebærer å fjerne anakjertler for ditt dyr dersom du vurderer dette.

Forebyggende

For at ditt dyr skal kunne ha en god helse generelt og hindre analkjertelproblematikk, gjelder det å hindre overvekt. Andre forebyggende tiltak er avhengig av hva slags underliggende årsak veterinæren mistenker som kan være en avgjørende faktor for ditt dyr sin analkjertelproblematikk, det er derfor viktig med en god undersøkelse og dialog med din veterinær. Ta gjerne en daglig sjekk av ditt dyr og følg med på aktuelle symptomer. Dette vil legge et godt grunnlag for å fange opp en eventuell analkjertelproblematikk på et tidlig stadiet, kontakt da veterinær for videre rådføring.


Publisert: 31.8.2020

FirstVet er en digital veterinærklinikk som tilbyr videokonsultasjoner med veterinærer, direkte fra din smarttelefon, nettbrett eller PC.

FirstVet NUF

Fridtjof Nansens Plass 4

0160

Oslo