Kennelhoste hos hund

Estimert lesetid 4 minutter
Kennelhoste hos hund

Kennelhoste er et samlingsbegrep på smittsomme luftveisinfeksjoner hos hund. Oftest er det en mild og selvbegrensende infeksjon, men enkelte ganger kan det utvikle seg til å bli en mer alvorlig tilstand. Les videre om hvordan forebygge kennelhoste og hva du kan gjøre hvis din hund har blitt smittet!

Møt en veterinær online
  • Inkludert i de fleste dyreforsikringer
  • Få råd, behandling eller henvisning
  • Åpent 7-24, alle dager i året

Hva er kennelhoste?

Kennelhoste er en av de vanligste årsakene til akutt luftveissykdom hos hund. Det er infeksjon i luftveiene som vanligvis involverer øvre luftveier, men enkelte ganger kan infeksjonen også gå på nedre luftveier. Det er flere ulike virus og bakterier som kan gi kennelhoste hos hund, eksempelvis parainfluensavirus og bordetella bronchiseptica.

Kan min hund smittes av kennelhoste?

Kennelhoste smitter mellom hunder ved direkte og indirekte kontakt. Direkte kontakt er når hunder smittes når de fysisk hilser på hverandre. Indirekte kontakt er når hunder deler vannskål og leker som har spytt fra en smittet hund på seg.

Risikoen for smitte av kennelhoste blant hunder øker i miljøer med mange hunder samlet, eksempelvis på kennel og utstillinger, men også om hunden sitt naturlige immunforsvar er redusert av en årsak, eksempelvis dårlig inneklima , alder eller annen stresspåkjenning. Hunder som omgåes mange andre hunder vil være mer utsatt for smitte.

Symptomer på kennelhoste hos hund

Det tar alt fra 2-10 dager fra smitte til symptomer oppstår, som varer opptil 3 uker. Ikke alle hunder som smittes av kennelhoste utvikler symptomer, men de kan allikevel spre smitten videre til andre hunder.

Vanlige symptomer ved kennelhoste er harking, hoste, rennende nese og nysing. Ofte kan hundeeier oppleve det som at hunden har satt noe fast i halsen. Det kan være at harking og hoste fører til brekning med hvitaktig slim som kommer opp. Harking og hoste forverres gjerne ved anstrengelse og trykk på luftrøret fra halsbåndet når hunden drar i linen.

Enkelte hunder kan miste matlyst, få feber og/eller endret pustemønster og respirasjonsfrekvens, noe som kan bety at nedre luftveier er affisert. Luftveisinfeksjon av nedre luftveier gir alvorligere symptomer og kan potensielt være livstruende uten behandling, det er derfor viktig å ta kontakt med veterinær.


Les mer: “Hoste hos hund” og “Lær deg å gjøre en enkel undersøkelse av hunden eller katten din”.

Hva gjøre veterinæren?

Ofte kan veterinæren ut fra historikk om hunden og beskrivelse av symptomer mistenke kennelhoste. Mistanken om kennelhoste vil kunne styrkes ved en klinisk undersøkelse hos veterinær om det avdekkes irritasjon fra luftrør.

Ved redusert allmenntilstanden og/eller feber, vil det være aktuelt med videre undersøkelser (blod og urinprøve, røntgenbilder) og eventuell støttebehandling (intravenøs væskebehandling).

Om hosten vedvarer over tre uker, vil det også være aktuelt med videre utredning selv om allmenntilstanden er god. Da vil blod og urinprøve, røntgenbilder og eventuell avføringsprøve være aktuelle tester. I enkelte tilfeller er det nødvendig å hente ut prøvematerial fra lungene for å stille endelig diagnose, dette gjøres i narkose ved såkalt BAL, bronko-alveolær lavage.

Om hunden skal fysisk til veterinæren, er det viktig å informere om at hunden hoster i forkant slik at de på klinikken kan forberede mottak av hunden uten å smitte andre hunder. Hund og eier venter utenfor klinikken til veterinæren er klar for å ta hunden i mot.

Les her om: “Orm og ormebehandling hos hund”

Behandling av kennelhoste hos hund

Ved mistanke om kennelhoste og allmenntilstanden er god, er det oftest ikke behov for behandling utover at hunden bør være mest mulig i ro, det vil si korte turer og ingen store fysiske anstrengelser. Bruk gjerne en trekksele fremfor halsbånd for å unngå irritasjon på luftrør med påfølgende hoste hvis hunden drar i båndet.

Kennelhoste er veldig smittsomt, og det er derfor anbefalt å lufte hunden hvor det ikke er andre hunder, eventuelt unngå å la hunden hilse på andre hunder for å unngå videre smitte. Dette er anbefalt minimum 14 dager etter hoste har forekommet. Om hosten forstyrrer nattesøvn, kan det være aktuelt med reseptbelagt hostedempende medisin, ta kontakt med lokal veterinær.

Mål hundens kroppstemperatur daglig for å fange om feber skulle forekomme.

Les mer: “Feber hos hund og katt”

Kan jeg forebygge kennelhoste hos min hund?

Kennelhoste er inkludert i anbefalte årlige vaksineregime. Vaksinerte hunder kan likevel bli smittet og gi smitte videre til andre hunder, men få mildere symptomer enn uten vaksinering.

Det finnes to ulike vaksiner mot kennelhoste, den ene gis som en injeksjon under huden og inneholder parainfluensavirus (forkortet Pi på vaksinen), den andre gis som nesedråper og inneholder både parainfluensavirus og bordetella bronchiseptica (forkortet BbPi på vaksinen).

Kennelhoste er veldig smittsomt og kan smitte andre hunder opptil 3 uker etter at symptomer har oppstått. Det er derfor lurt å unngå direkte og indirekte kontakt med andre hunder som enten har eller har hatt symptomer minimum 14 dager etter at hosten oppstod. Det tar opptil 10 dager før hunder utvikler symptomer fra de er smittet, det kan derfor være lurt å unngå kontakt med hunder som har vært eksponert for annen hund med kjent kennelhoste.

Hvis hundeeier har hatt kontakt med en annen hund som hoster, er det viktig å bytte klær og vasker hender før en møter egen hund.

Kontakt veterinæren

Om din hund har redusert allmenntilstand, dårlig matlyst, farget sekret fra nesen, endret pustemønster og/eller feber, eventuelt du har spørsmål eller bekymringer for ditt dyr, ta kontakt med veterinær. Her kan du bestille videokonsultasjon hos oss på FirstVet for en første vurdering med videre rådføring, behandling eller henvisning!
Publisert: 27.8.2021
Sist oppdatert: 12.10.2021

FirstVet er en digital veterinærklinikk som tilbyr videokonsultasjoner med veterinærer, direkte fra din smarttelefon, nettbrett eller PC.

FirstVet NUF

Fridtjof Nansens Plass 4

0160

Oslo