Halthet hos hund

Estimert lesetid 3 minutter
Halthet hos hund

Halthet hos hund kan oppstå i varierende grad og av ulike årsaker, alt fra enkle årsaker som et insektstikk eller såre poter til frakturer og leddproblematikk forårsaket av en enkelthendelse eller annen underliggende sykdom. Her kan du lese mer om symptomer, årsak, diagnose og behandling av halthet hos hund - og når det er på tide å kontakte veterinær!

Møt en veterinær online
  • Inkludert i de fleste dyreforsikringer
  • Få råd, behandling eller henvisning
  • Åpent 7-24, alle dager i året

Symptomer på halthet hos hund

Halthet hos hund kan vise seg gjennom varierende grad av symptomer, alt fra at hunden har noe endret bevegelsesmønster om ikke vil legge full vekt på et bestemt bein til å ikke bruke beinet i det hele tatt. Som dyreeier er det viktig å forstå at når hunden halter, er det oftest et tegn på at hunden har smerter. Det er vanlig at hunden ikke viser andre tegn til smerter utenom å være halt, men enkelte kan slikke ved området hvor det gjør vondt, endre atferd, muskelsvinn og eventuelt få redusert aptetitt og/eller allmenntilstand.

Årsak til halthet hos hund

Det er mange ulike årsaker til at halthet oppstår hos hund, og årsaken kan være mer eller mindre alvorlig.

Halthet kommer som regel av smerter fra bevegelsessystemet fra bløtvev som ledd, ligamenter, muskelatur eller sener (eksempelvis stikkskade, sår, korsbåndskade, hofte og albueleddysplasi, luksering ledd, forkalkning/artrose), eventuelt fra skjelettet (eksempelvis beinbrudd, mindre sprekkdannelser, neoplasi) og enkelte ganger kan det være av nevrologisk årsak (eksempelvis prolaps). Avhengig av årsak kan halthet oppstå akutt eller komme over tid, gå raskt over, vedvare eller være tilbakevendende. Halthet kan oppfattes av eieren som en akutt hendelse, men likevel ha en underliggende årsak som har pågått over tid. Alder, rase og kjønn er viktig da enkelte lidelser kan være knyttet opp mot noen av disse faktorene, men også allmenntilstand og eventuelle hendelser i forkant er viktig i videre vurdering.

Diagnostisering av halthet hos hund

Om din hund skal til undersøkelse hos veterinær for halthet, spør veterinæren om det er ønskelig å møte fastende i forkant av timen ettersom det kan bli aktuelt å gi noe beroligende for å gjøre videre undersøkelser. Veterinæren vil undersøke hunden i våken tilstand i bevegelse både i rolig gange og eventuelt i raskere tempo, men også ved en fysisk undersøkelse av muskelatur, ledd, sener, ligamenter og skjelett.

Avhengig av funn ved undersøkelsen, kan det være aktuelt å ta røntgenbilder, eventuelt CT/MR eller artroskopi i ledd for endelig diagnostikk og videre behandling.

Behandling av halthet hos hund

Kontakt veterinæren om din hund er halt. Hold hunden mest mulig i ro frem til videre undersøkelse hos veterinær, kun korte turer og unngå aktiv lek, trapper og hopp fra høyder.

Det er viktig å oppdage endret bevegelsesmønster og halthet tidlig for å unngå unødvendig smerter hos hunden, men også på grunn av enkelte skader og lidelser kan forverres om ikke hunden får riktig behandling tidsnok. Spesielt viktig er det at unge hunder med halthet undersøkes på et tidlig stadiet med tanke på eventuelle medfødte vekstlidelser og/eller andre lidelser som kan ramme dyre i vekst. Sykdommer i ledd kan gi varig skader om de ikke oppdages på et tidlig stadiet og får riktig behandling.

Eldre hunder får ofte forkalkninger, altså artrose, i ett eller flere ledd og bør undersøkes av veterinær for endelig diagnostikk og videre rådføring om hvordan redusere videre utvikling og fremme livskvaliteten til den aldrende hunden. Typisk for artroser er at hunden virker stiv eller halt spesielt etter hvile og/eller fysisk anstrengelse. Artrose skaper en kronisk inflammasjon i ledd som gir smerte, men det finnes ulike alternativer for behandling som kan redusere både inflammasjon og smerte og på den måten gi en bedre hverdag for vår firbeinte familiemedlem.

Avhengig av årsak til halthet er alt fra enkel hvile med smerte og inflammasjonsdempende medisiner til kirurgi aktuelt, andre behandlinger som også kan være aktuelt er riktig fôring, omega tre fettsyrer, rehabilitering med vanntredemølle eller svømmebasseng, laser, leddinjeksjoner med mer. Uansett vil det være god rådføring på hvordan en halthet skal følges videre opp for best og raskest mulig rekonvalesens.

Kontakt FirstVet

Om du har spørsmål eller er bekymret for din hund, bestill videokonsultasjon hos oss på FirstVet for en første vurdering med videre rådføring, behandling eller henvisning!

Om din hund er blir halt samtidig som utvikler feber, blir utsatt for et kraftig traume eller ulykke med alvorlig skader, eksempelvis åpne frakturer, større sårskader eller vevskader nære ledd eller over brystet, skal du som dyreeier ta rask kontakt med veterinær i klinikk.


Publisert: 1.3.2021
Sist oppdatert: 4.9.2021

FirstVet er en digital veterinærklinikk som tilbyr videokonsultasjoner med veterinærer, direkte fra din smarttelefon, nettbrett eller PC.

FirstVet NUF

Fridtjof Nansens Plass 4

0160

Oslo