Kaniner og granbar

Pine needles
Møt en veterinær online
  • Inkludert i de fleste dyreforsikringer
  • Få råd, behandling eller henvisning
  • Åpent 7-24, alle dager i året

Spørsmål:

Er granbar giftig for kaniner?

Svar:

Hei!

Vanlig granbar er ikke farlig for kaniner. Der er midlertid én type gran som man burde være forsiktig med, nemlig barlind. Denne er giftig for de fleste dyr. Rent generelt er kaniner veldig flinke til å selv sortere bort ting som er giftig eller uegnet som mat. Forgiftning er derfor uvanlig hos kaniner.

Dersom kaninen din oppfører seg rart etter å ha spist granbar, kan det allikevel være smart å få en førstehånds vurdering fra en av våre veterinærer hos FirstVet, som har kunnskap om kaniner.

Flere artikler om