7 ting som er bra å vite om kaniner

Estimert lesetid 4 minutter
7 ting som er bra å vite om kaniner

Vurderer du å kjøpe en kanin? Eller har du kanin og vil lære mer om hva de spiser, hvordan de kan bo og hvor gamle de egentlig kan bli? Her lister vi opp 7 ting som er bra å vite om kaniner!

Møt en veterinær online
  • Inkludert i de fleste dyreforsikringer
  • Få råd, behandling eller henvisning
  • Åpent 7-24, alle dager i året

1. Livslengde

Forventet levealder er avhengig av både rase og størrelse, men i gjennomsnitt ca 8 år. Små raser kan bli 10-12 år gamle, mens store raser har en kortere livstid.

2. Kan bo både ute og inne

Mange kaniner bor innendørs, men kan bo ute på sommeren så lenge de får et godt hus og nok plass. Kaniner trives best i par eller i grupper, og det er ofte lettere å gi tilstrekkelig med plass ute fremfor inne. Andre fordeler med å ha kaniner utendørs er at de får frisk luft, sollys og mulighet til å spise gress. Å ha kaniner innendørs øker kontakten mellom dyr og mennesker, samtidig som det blir lettere å holde oppsikt. Det er viktig å sikre hjemmet så det blir trygt for kaninen å ferdes rundt, så ledninger og giftige planter skal gjøres utilgjengelig.Kaninen trenger plass til å utføre naturlig atferd, utformingen av arealet har mye å si for trivselen til kaninen. Det er lovpålagt et minimumskrav for størrelse på plassen kaninen skal kunne utfolde seg på, dette står mer om i “Veileder om hold av kanin” på Mattilsynet sin nettside. Merk at dette er et minimumskrav, og at det aldri kan bli for stort! Alle dyr har det bedre fysisk og psykisk når de kan utfolde seg fysisk.

3. Sensitive for temperaturendring

Kaniner som bor ute på sommeren skal ha mulighet til å oppholde seg på et svalt sted med skygge. Heteslag er dessverre en vanlig årsak til plutselig dødsfall om sommeren.

Om vinteren må kaniner ha tilgang til en hevet trekkfri oppholdsplass med rikelig isolerende halm. Det er ikke slik at kaninen holder varmen bedre med et ekstra fettlag, det kan heller være direkte skadelig for kaninen.

Det er viktig å hindre bakterievekst i vannet, og en må derfor daglig skifte ut vannet, både ved lave som høye temperaturer. Ved temperaturer under 0 grader skal kaninen tilbys varmt drikkevann minst to ganger om dagen.

4. Et godt underlag er viktig

Det er viktig å ha et godt underlag for å unngå at pelsen under potene slites vekk, da det er nettopp denne som beskytter mot sår og eventuelle sekundære infeksjoner. Et enkelt, men bra underlag, er avispapir med ett lag av isolerende halm på toppen.

I tillegg er det viktig å ha absorberende strø på plassen hvor kaninene gjør fra seg, spesielt siden halm ikke suger til seg væske i stor grad. Bruk ikke kattesand - det kan sette seg fast i tarmene om kaninen spiser det.

Alle strø og underlag skal være av hygienisk kvalitet og ikke støve. Det er viktig å bytte strø daglig og underlag ukentlig for å opprettholde god hygiene og hindre sterk lukt. Dårlig hygiene kan gjøre kaninen syk.

5. Mat og vann

Høy og vann må plasseres et sted hvor det lett holdes rent og at kaninene ikke kan skade seg på innredningen. En høyhekk vil beskytte høyet fra å bli skittent, men kaninen kan sette seg fast i dem og eventuelt pådra seg beinbrudd. En høyhekk med et lokk med passe bredde mellom spaltene vil derfor være gunstig for å redusere risikoen for skader. I tillegg bør det være minst en høyhekk per kanin for å unngå uenigheter mellom kaninene. Bruk stødige vannskåler som ikke velter og plasser de med god avstand fra der kaninen gjør fra seg. Vannet må byttes ut daglig både i vannskål og vannflasker, og tuppen på vannflasken bør vaskes.

6. Kaninen er ikke en gnager

Kaninen er ikke en gnager, kun nært beslektet. De tilhører harefamilien (lagomorpha) som blir stort sett regnet som en egen orden. I motsetning til gnagere, har kaninen i overkjeven et ekstra sett med fortenner bak de fremre fortennene.

7. Kaniner er fluktdyr

Kaniner er fluktdyr og trenger derfor et gjemmested hvor de kan ha god oversikt og holde utkikk. Det bør være minst et gjemmested for hver kanin. Gjemmestedet kan være en pappeske, busk, tunnel, et lite trehus eller være under en hylle. Ved bruk av hyller må det være mange nok så alle kaninene kan sitte på dem samtidig uten at konkurranse oppstår. Hyllene kan fungere som taket på et trehus, en boks eller en liten pall. I tillegg er det viktig med miljøberikelse for å unngå at kaninene kjeder seg. En boks med sand liker de å grave i, men greiner eller en tråd med epleringer å gnage på og andre ulike aktivitetsleker er også god investering.

Når bør man kontakte veterinær

Har du spørsmål eller er du bekymret for ditt kjæledyr, ta kontakt med en veterinær. Her kan du bestille videokonsultasjon hos oss på FirstVet for en første vurdering med videre rådføring, behandling eller henvisning!


Publisert: 19.10.2020

FirstVet er en digital veterinærklinikk som tilbyr videokonsultasjoner med veterinærer, direkte fra din smarttelefon, nettbrett eller PC.

FirstVet NUF

Fridtjof Nansens Plass 4

0160

Oslo