Katteinfluensa - øvre luftveisinfeksjon

Estimert lesetid 5 minutter
Katteinfluensa - øvre luftveisinfeksjon

Katteinfluensa er et samlingsbegrep for øvre luftveisinfeksjoner hos katt. Her kan du lese mer om årsak, symptomer, diagnostisering, forebygging og behandling om din katt skulle bli syk!

Møt en veterinær online
 • Inkludert i de fleste dyreforsikringer
 • Få råd, behandling eller henvisning
 • Åpent 7-24, alle dager i året

Både bakterier, virus og sopp kan forårsake øvre luftveisinfeksjoner hos katt, men oftest er det virus som er årsaken. Uvaksinerte katter, kattunger og katter holdt i større grupper blir oftest rammet. Kattunger og katter med redusert immunforsvar kan bli livstruende syke og trenger hjelp av en veterinær, men mange katter klarer selv å håndtere infeksjonen.

Forebyggende vaksinering mot katteinfluensa kan hjelpe for å gi et mildere sykdomsforløp, men forhindrer ikke sikkert fra å bli smittet. Til og med vaksinerte katter kan spre smitte. Endel katter som har katteinfluensa får kroniske problemer enten i form av vedvarende eller tilbakevendene symptomer.

Årsak

Ulike bakterier og virus kan føre til øvre luftveisinfeksjoner hos katt, såkalt “katteinfluensa”. Hele 80-90 % av tilfellene er forårsaket av katten sitt herpes og calicivirus, men også andre som bakteriene chlamydia, bordetella og mycoplasma spp kan også være årsak.

Mange av kattene blir kronisk smittebærere etter en slik virusinfeksjon, det vil si at de bærer og kan skille ut viruset selv om de ikke er synlig syke. Spesielt stor er virusutskillelsen når katten utsettes for stress av ulike årsak, og de kan da skille ut virus opptil 2 uker etter stresspåkjenning fant sted. Eksempler på situasjoner som øker stress hos katt er endringer i miljøet, reiser og eventuelle operasjoner.

Smitte sprees ved direkte nærkontakt mellom katter, men også indirekte ved at katter kommer i kontakt med andre overflater med eksempelvis snørr, tårer eller spytt fra en smittet katt. Typisk kan dette være matskåler, vannskåler eller menneskehender og klær. Herpesviruset kan overleve opp til et døgn i omgivelser, mens calicivirus en hel måned.

Symptomer

Inkubasjonstiden, det vil si tiden fra katten ble smittet til den utvikler symptomer, er ca 2-10 dager. Vanlige symptomer er:

 • Nysing
 • Tett nese
 • Rennende nese og øyne
 • Sår på hornhinnen
 • Sår i munnen
 • Pustevansker
 • Slapp
 • Feber
 • Hoste

Symptomer varierer fra milde til alvorlige, og enkelte kan også få lungebetennelse som en komplikasjon. De fleste katter blir friske etter noen uker.

Diagnostisering

Veterinæren vil mistenke katteinfluensa når katten har typiske symptomer på sykdommen eller om flere katter i samme husholdning er blitt syke. Det er mulig å ta en prøve fra munn og øyne for å finne eventuelt virus, men det er ofte da nødvendig å gi noe beroligende for å sikre at katten ligger rolig under prøvetaking. Dette kan være spesielt lurt å gjøre om katten med symptomer kommer fra en husholdning med mange andre katter.

Om symptomer ikke er typisk for katteinfluensa eller eventuelt ikke opphører, da bør det utredes videre for å finne underliggende årsak. Det kan da være aktuelt med røntgen, eventuelt gi katten beroligende for å undersøke munn og svelg under narkose for å se etter eventuell tannproblematikk, tumor eller fremmedlegemer som et gresstrå.

Hjelpemiddel som endoskopering, røntgen og CT/MR kan være til stor hjelp, men det vil også her kunne være aktuelt å ta flere prøver for å finne bakterier eller virus som årsak til symptomer.

Tross full utredning, er det ikke alltid at en klarer å finne underliggende årsak til tilbakevendende eller vedvarende symptomer på katteinfluensa.

Behandling

Oftest er det tilstrekkelig med støttebehandling hjemmefra hvor det er viktig å passe på at katten:

 • Spiser og drikker
 • Holde øyne og nese ren
 • Er inne og hviler

Nesedråper med saltvann (reseptfritt på apotek) kan hjelpe. Om katten virker slapp, er det lurt å ta temperaturen rektalt 1 gang om dagen hvor normal temperatur er mellom 38 - 39,2. NB: Det er viktig å ikke gi humane legemiddel til dyr, spesielt febernedsettende medisiner kan være dødelig i svært små doser.

Katter som viser symptomer på katteinfluensa bør holdes innendørs og skilles fra andre katter for å hindre videre smitte. Vær nøye på hygiene ved å ha separate mat og vannskåler, bytt klær og sko samt vask hender etter håndtering av den syke katten for å redusere smitterisiko til eventuelle andre katter i husholdningen..

Forebygging

Unngå å la katter bo i store grupper ettersom det øker risikoen for utbrudd av katteinfluensa. Om katten må være på kattehotell, dra gjerne i forkant for å se utformingen av oppholdsrom og snakk med personalet om hva de gjør for å unngå spredning av smittsomme sykdommer.

Vaksinering
Vaksinering mot katteinfluensa reduserer risikoen for alvorlig sykdom og det er derfor anbefalt å vaksinere katter som er i miljø med mange andre katter, eksempelvis en utekatt og/eller rasekatt på utstilling. Det er anbefalt å vaksinere regelmessig årlig, eventuelt mellom 10 dager og 3 måneder i forkant av et bestemt opphold eller utstilling.

Følg ekstra med på en ny katt
Om man går til anskaffelse av en ny katt i en husholdning som allerede har en katt fra før, er det lurt å holde de adskilt første uken for å se om den nye katten utvikler symptomer på katteinfluensa. I tillegg er det viktig å være nøye med hygiene, bruke forskjellig mat og vannskåler og vaske hender samt bytte klær etter å ha vært inne hos den nye katten for å redusere risiko for å spre eventuell smitte.

Unngå stress
Stress øker risikoen for utbrudd av katteinfluensa, så det er viktig å forebygge og unngå stress så langt det lar seg gjøre. Feliway er et produkt som inneholder naturlige duftstoffer som virker beroligende på katter. Dette kan ved planlagte miljøforandringer settes i stikkontakt og/eller sprayes på bestemte områder i god tid før situasjonen oppstår, eksempelvis før reiser, besøk, nytt familiemedlem, oppussing, flytting etc.

Nøye rengjøring ved mistenkt smitte
Det er anbefalt å rengjøre rommet som en katt med symptomer på katteinfluensa har oppholdt seg i. Anbefalingen er å gjøre dette mekanisk, det vil si å skrubbe bort synlig organisk materialet og desinfisere overflaten.

Kontakt veterinæren

Du skal kontakte veterinær når du har du spørsmål eller er bekymret for ditt kjæledyr, men spesielt viktig om katten virker plaget, myser eller kniper med øyet, ikke vil spise, blir slapp eller har respirasjonsproblemer. Her kan du bestille videokonsultasjon hos oss på FirstVet for en første vurdering med videre rådføring, behandling eller henvisning!


Publisert: 24.11.2020
Sist oppdatert: 25.11.2020

FirstVet er en digital veterinærklinikk som tilbyr videokonsultasjoner med veterinærer, direkte fra din smarttelefon, nettbrett eller PC.

FirstVet NUF

Fridtjof Nansens Plass 4

0160

Oslo