Lainsäädäntö ei mahdollista lääkkeiden määräämistä etäeläinlääkinnässä

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 5/2018

Eläinlääkärin on lääkkeitä luovuttaessaan tai määrätessään noudatettava lainsäädännön vaatimuksia. Voimassaoleva lainsäädäntö ei salli lääkkeiden määräämistä tai luovuttamista pelkästään videon, valokuvien tai puhelinkeskustelun perusteella, vaan eläinlääkärin on joko tutkittava itse eläin tai tunnettava se hyvin.

Tutkiminen lääkityksen edellytys

Eläinlääkäri saa määrätä lääkkeitä ja lääkerehuja eläimen omistajalle tai haltijalle vain tutkittuaan itse eläimen tai eläimet. Tästä pääsäännöstä voi poiketa vain tietyin edellytyksin kahdessa tapauksessa:

  1. Eläinlääkäri tuntee entuudestaan hyvin eläimen terveydentilan tai kyseisen eläinten pitoyksikön. Tällöin eläinlääkäri voi määrätä lääkkeitä ilman, että on itse tutkinut eläimiä tai eläinryhmää. Lähtökohtaisesti edellytyksenä on voimassaoleva hoitosuhde eläimeen tai eläimiin.
  2. Eläinlääkäri tuntee hyvin eläimen terveydentilasta ja eläintenpitoyksiköstä tehtyjen tutkimusten tulokset. Myös näissä tapauksissa eläimen tai eläintenpitoyksikön on oltava eläinlääkärille entuudestaan tuttu ja tutkimustulosten on koskettava sitä sairautta, johon lääkkeitä määrättäisiin tai luovutettaisiin.

Lääkkeiden luovuttamista koskevat vastaavanlaiset ehdot kuin lääkkeiden määräämistä.

Mikrobilääkkeiden käyttöä on säädelty erikseen. Vähimmäisvaatimuksena mikrobilääkkeiden käytölle on kliininen tai mikrobiologinen diagnoosi.

Entä etälääkinnässä?

Tutkimuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa eläinlääkäri ja eläin ovat fyysisesti samassa tilassa ja jossa eläinlääkäri selvittää eläimen tilaa tekemällä havaintoja monipuolisesti eri aistein. Eläinlääkäri ei voi määrätä tai luovuttaa lääkkeitä vain etäyhteydellä todettujen seikkojen perusteella. Eläinlääkäri voi luovuttaa tai määrätä lääkkeitä tutkimatta eläintä vain, kun hän tuntee eläimen terveydentilan hyvin. Tämä tarkoittaa eläinlääkärin tekemiä aikaisempia kliinisiä tutkimuksia kyseisestä vaivasta.

Etäeläinlääkinnässä eläimen terveydentilaa voidaan arvioida ja antaa esim. kotihoito-ohjeita tai ohjata käymään eläinlääkärin vastaanotolla. Suomessa on jo joitakin etäeläinlääkinnän tarjoajia ja etäeläinlääkintä tulee todennäköisesti yleistymään.

EU:ssa valmistellaan parhaillaan uutta EU:n eläinlääkeasetusta (KOM (2014) 558). Kun se aikanaan tulee voimaan, uudistetaan myös kansallista lainsäädäntöä. Tällöin pohdittavaksi tulee myös etäeläinlääkinnän tuomat haasteet lääkkeiden määräämiseen tai luovuttamiseen.

FirstVet on digitaalinen eläinklinikka, jonka kautta saat lemmikkien neuvola- ja eläinlääkäripalvelut helposti mobiililaitteessasi.

FirstVet AB, filial i Finland (2905514-4)

Topeliuksenkatu 41 a A5, 00250 Helsinki