FirstVet

Käyttäjäehdot

Viimeksi päivitetty: 2021-10-11

Last updated: 2019-04-30

1. Johdanto

Näitä käyttöehtoja sovelletaan asiakkaisiin, jotka käyttävät FirstVet-palvelua, www.firstvet.fi:a tai FirstVet-sovellusta (jäljempänä ”Sovellus”), ja jonka tarjoaa FirstVet AB, filial i Finland. FirstVet AB, filial i Finland (jäljempänä ”FirstVet AB”) on Suomeen rekisteröity osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 2905514-4. Rekisteröitymällä Sovelluksen tarjoamien palveluiden käyttäjäksi solmit sitovan asiakassopimuksen FirstVet AB:n kanssa.

Sovellus on sähköinen eläinlääkäripalvelu, joka tarjoaa palveluita Sovelluksen käyttäjäksi rekisteröityneille asiakkaille. Sovelluksen kautta voit varata videotapaamisena ajan eläinlääkärille ja saada tietoa eläinten käyttäytymisestä ja eläinsairauksista sekä sairauksien oireista ja hoidosta. Ennen videotapaamisen alkua voit tehdä kirjallisen kuvauksen eläimen oireista ja/tai lähettää käyttäjätilisi kautta kuvia. Videotapaamisen alussa voit kertoa Eläinlääkärille eläimen tilasta ja/tai käyttäytymisestä, jonka jälkeen Eläinlääkäri voi ehdottaa tarpeellisia hoitotoimenpiteitä.

FirstVet AB ei ole klinikkapalveluiden tarjoaja, vaan se ainoastaan välittää Eläinlääkärin antaman neuvonannon ja suositukset. FirstVet AB ei miltään osin vastaa tutkimuksista tai muista lääketieteellisistä palveluista, joita toteutetaan tapaamisen yhteydessä tai muutoin tarjotaan tai suositellaan Sovelluksen kautta.

Rekisteröidessäsi käyttäjätilin sinun tulee hyväksyä nämä käyttöehdot Sovelluksessa olevien kulloistenkin ohjeiden mukaisesti. Käyttäjätilin rekisteröidessäsi sitoudut siis noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Vastaat siitä, että rekisteröitymisen yhteydessä antamasi tiedot ovat oikein. Sinun on lisäksi huolehdittava siitä, että tiedot ovat päivitetyt ja ajantasaiset. Sinun on annettava sähköpostiosoite ja puhelinnumero, joilla FirstVet AB voi kulloinkin olla sinuun yhteydessä.

Nämä käyttöehdot sekä mahdolliset muut ohjeet ja tiedot palvelusta ovat saatavilla Sovelluksessa.

2. Ehtojen muuttaminen

FirstVet AB voi oman vapaan harkintansa mukaan tehdä muutoksia Sovelluksen toimintaan. Näitä muutoksia voivat olla esimerkiksi muutokset ulkoasuun, sisältöön tai toiminnallisuuksiin ja ne voivat vaikuttaa näihin käyttöehtoihin. Muutoksista tiedotetaan Sovelluksessa ja/tai sähköpostitse. Jatkamalla Sovelluksen käyttöä käyttöehtojen muuttamisen jälkeen sitoudut noudattamaan muutettuja käyttöehtoja. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat saatavilla Sovelluksessa. Jos FirstVet ABn toteuttamat Sovelluksen tai käyttöehtojen muutokset aiheuttavat sinulle olennaista haittaa, sinulla on oikeus vaatia, että FirstVet AB poistaa käyttäjätilisi ja tällöin sinulla on oikeus saada mahdollisesta ennakkoon maksetusta ja käyttämättä jääneestä videotapaamisesta jo tehdyn maksun määrää vastaava rahapalautus.

3. Yleistä tilistä ja Sovelluksesta

Käyttääksesi Sovelluksen palveluja sinun on oltava vähintään 18-vuotias.

Rekisteröidessäsi käyttäjätilin hyväksyt ja annat suostumuksesi sille, että FirstVet AB voi olla sinuun yhteydessä lähettämällä sähköposteja tai muita viestejä sisältäen tiedotteita ja tarjouksia. Sinulla on nimenomainen oikeus kieltää nämä yhteydenotot, jolloin FirstVet AB viivytyksettä poistaa käyttäjätilisi.

Käyttäjätili on henkilökohtainen. Vain sinulla on oikeus käyttää tiliäsi, ja sen luovuttaminen toiselle tai antaminen toisen käyttöön on kiellettyä. Vastaat kaikesta käyttäjätilisi käyttöön liittyvästä toiminnasta. FirstVet AB ei vastaa käyttäjätiliin kohdistuvista ulkopuolisten tekemistä väärinkäytöksistä eikä niistä johtuvista seurauksista tai mahdollisista vahingoista.

Vastaat siitä, että käyttäjätiliäsi käytetään käyttöehtojen, muiden Sovelluksen ehtojen ja kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti. Jos julkaiset tietoa Sovelluksessa, olet yksin vastuussa sen sisällöstä.

Sovellus ja sen palvelut täydentävät perinteisiä eläinlääkäripalveluita. Sovelluksen kautta annettu neuvonanto ei korvaa eläinklinikalla tehtyjä tutkimuksia, diagnoosia tai hoitoa.

4. Käytettävyys ja tietoturva

FirstVet AB tekee kohtuulliset toimenpiteet sen mahdollistamiseksi, että Sovellus on käytettävissä, mutta ei miltään osiin takaa Sovelluksen toimintavarmuutta. FirstVet ABn tavoite on, että käyttäjätilisi on käytettävissä ja voit varata tapaamisen Eläinlääkärin kanssa vuorokauden ympäri. On kuitenkin mahdollista, että teknisten häiriöiden tai suunnitellun ja Sovelluksessa ilmoitetun huollon vuoksi Sovellus on ajoittain poissa käytöstä.

FirstVet AB pyrkii tarjoamaan Sovelluksen laadukasta tietoturvan tasoa noudattaen. Ymmärrät ja hyväksyt kuitenkin, ettei internet ole täysin tietoturvallinen. Sinulla ei ole oikeuttaa käyttää mitään Sovelluksen toimintaa häiritseviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat Sovelluksen rakennetta merkittävästi, tai häiritä tai käsitellä Sovelluksen ohjelmistoja tai toimintoja.

5. Vastuu ja vastuunrajoitukset

FirstVet AB ei anna Sovelluksesta, sen toiminnasta tai sen kautta tarjotuista palveluista minkäänlaisia sitoumuksia tai takuita. Sovellus ja sen sisältö tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat”. FirstVet AB vastaa vain Sovelluksen ylläpidosta, johon sisältyy sinun ja Eläinlääkärin välisten videotapaamisten mahdollistaminen ja siihen liitännäiset palvelut, kuten tietojen tallettaminen sekä Sovelluksen sisältö, jonka FirstVet AB itse on Sovellukseen tuottanut. FirstVet AB ei vastaa Eläinlääkärin videotapaamisessa tai muuten kirjallisesti Sovelluksessa antamasta hoidosta, tiedoista tai suosituksista. FirstVet AB ei vastaa virheellisestä hoidosta, vaan vastuu hoidosta määräytyy sinun ja Eläinlääkärin välillä. FirstVet AB ei vastaa sisällöstä verkkosivulla, jolla on linkki Sovellukseen tai johon on linkki Sovelluksessa.

FirstVet ABn vastuu on kaikissa tapauksissa rajattu kattamaan vain toteen näytetyt, välittömät vahingot tuhannen (1000) euron rajaan saakka. FirstVet AB ei vastaa välillisistä vahingoista kuten saamatta jääneestä voitosta tai säästöstä ja/tai muista epäsuorista ja vaikeasti ennakoitavista vahingoista.

FirstVet AB ei ole apteekki eikä se siten välitä reseptivapaita lääkkeitä, saati reseptilääkkeitä.

Jos sinulle ilmenee Sovellukseen tai sen tarjoamiin palveluihin liittyviä ongelmia tai olet niihin tyytymätön, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen support@firstvet.fi ja/tai lopettaa Sovelluksen käytön. Jos katsot Eläinlääkärin antaneen virheellistä hoitoa, voit olla yhteydessä Ruokavirastoon (ent. Evira) tai toimivaltaiseen aluehallintovirastoon (AVI), jotka valvovat eläinlääkäreiden toimintaa.

6. Immateriaalioikeudet

FirstVet ABllä (tai tapauksesta riippuen FirstVet ABn lisenssinantajalla) on kaikki oikeudet FirstVet ABn tavaramerkkiin, toiminimeen ja Sovellukseen sekä kaikkiin FirstVet ABn Sovelluksessag käyttämiin ja/tai tarjolla oleviin asiakirjoihin, kuten muun muassa näihin käyttöehtoihin. FirstVet ABllä on yksinoikeus käyttää edellä mainittua materiaalia ja tietoa. Kaikki FirstVet ABn materiaalin ja tiedon kopioiminen, muuttaminen, luovuttaminen ja/tai muu käyttö, jota ei nimenomaisesti ole sallittu näissä käyttöehdoissa tai FirstVet ABn kulloinkin voimassa olevissa muissa ohjeistuksissa, on kielletty. Hyväksymällä nämä käyttöehdot vahvistat ymmärtäväsi ja hyväksyväsi, että FirstVet ABn immateriaalioikeuksien luvaton käyttö voi käyttöehtojen rikkomisen lisäksi olla rikollista toimintaa. FirstVet ABllä on oikeus ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin FirstVet ABn immateriaalioikeuksien luvattoman käytön johdosta.

Oikeudet kuviin ja videomateriaaliin, jotka sinä tuotat, kuuluvat sinulle. FirstVet ABlla ja Eläinlääkärillä on kuitenkin oikeus käyttää kuvia ja videomateriaalia palveluiden tarjoamisen mahdollistamiseksi. Tämä tarkoittaa muun muassa, että FirstVet ABlla ja/tai Eläinlääkärillä on oikeus tallentaa ja kopioida sekä luovuttaa kuvia ja videomateriaalia toiselle palveluntarjoajalle esimerkiksi lausunnon saamiseksi. FirstVet AB ei käytä kuviasi ja videomateriaalia muuhun tarkoitukseen kuin palvelujen tarjoamiseen sinulle. FirstVet ABllä on kuitenkin oikeus nauhoittaa ja käyttää videotapaamisia laaduntarkkailu- ja koulutustarkoituksessa.

7. Luvaton käyttö ja tieto

Jos käyttäjätiliä tai Sovellusta on käytetty luvattomasti, FirstVet AB voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten ilman erillistä varoitusta ja ilman vastuuta seuraamuksista sulkea käyttäjätilisi, poistaa tietoa Sovelluksesta tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin turvatakseen Sovelluksen maineen ja luotettavuuden.

Jos rikot näitä käyttöehtoja tai voimassa olevaa lakia taikka käytät Sovellusta laittomalla tai kielletyllä tavalla, on sinulla velvollisuus korvata ja hyvittää FirstVet ABlle kaikki FirstVet ABn kärsimät vahingot.

8. Videotapaamisen peruuttaminen

Sinulla on oikeus maksutta peruuttaa varattu videotapaaminen viimeistään 60 minuuttia ennen videotapaamisen alkamisajankohtaa. Sinulla on tällöin oikeus saada takaisin videotapaamisesta ennakkoon maksamasi maksu. Teknisten syiden vuoksi maksun palautuminen voi kestää 14 päivää.

Sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta saada takaisin ennakkoon maksamaasi maksua, jos peruutat ilman ajanvarausta tehdyn videotapaamisen tai jos peruutat videotapaamisen myöhemmin kuin 60 minuuttia ennen videotapaamisen alkamisajankohtaa.

9. Rekisteristä poistuminen ja tilin sulkeminen

Käyttöehdot ovat voimassa niin kauan kuin sinulla on rekisteröity käyttäjätili FirstVet ABn palvelussa. Jos et halua olla sidottu käyttöehtoihin, sinun täytyy sulkea käyttäjätilisi. Suljettaessa käyttäjätili FirstVet AB poistaa viivytyksettä kaikki sinua koskevat tiedot, lukuun ottamatta tiedot, jotka FirstVet AB on lain mukaan velvollinen säilyttämään. Jos rikot näitä käyttöehtoja tai muita toimintaperiaatteita, FirstVet ABlla on oikeus välittömästi sulkea käyttäjätilisi. Sinua koskevat tiedot poistetaan myös tällöin viivytyksettä. Jos käyttäjätilisi on suljettu edellä mainitulla perusteella, sinulla ei ole oikeutta ilman FirstVet ABn nimenomaista lupaa uudelleenrekisteröityä tai rekisteröidä uutta käyttäjätiliä.

10. Hinnat ja maksaminen

Eläinlääkärin videotapaamiseen sovellettavat hinnat ja maksut, sekä mahdolliset muut sovellettavat hinnat, on ilmoitettu Sovelluksessa.

Videotapaaminen on maksettava ennakkoon ennen tapaamisen alkamista. Et voi aloittaa videotapaamista Eläinlääkärin kanssa ennen kuin maksu on suoritettu.

11. Henkilötietojen käsittely

FirstVet AB käsittelee henkilötietojasi FirstVet ABn rekisteriselosteen sekä voimassaolevien lakien mukaisesti. Sovelluksessa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeistä ja muista tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä saat lisätietoa osoitteesta www.firstvet.fi.

FirstVet AB käsittelee henkilötietojasi alempana ilmenevin tavoin. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite, sekä henkilötiedot, jotka annat sinun ja Eläinlääkärin välisessä tapaamisessa. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on FirstVet ABn ja sinun välinen asiakassuhde ja -sopimus sekä niiden toteuttaminen. FirstVet AB käsittelee henkilötietojasi tarjotakseen sinulle valitsemasi Sovelluksen palvelut. FirstVet AB voi käsitellä henkilötietoja myös toimintojensa hallinnoinnin ja sen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen yhteydessä ja myös tämän käsittelyn peruste on FirstVet ABn ja sinun välinen asiakassuhde ja -sopimus sekä niiden toteuttaminen. FirstVet AB voi lisäksi nimenomaisen suostumuksesi perusteella käsitellä henkilötietoja myös muihin suostumuksessa erikseen määriteltyihin tarkoituksiin. FirstVet AB voi luovuttaa henkilötietojasi mainitussa tarkoituksessa Eläinlääkärille tai ilmoittamallesi vakuutusyhtiölle. Muilta osin FirstVet AB ei luovuta henkilötietojasi kolmansille, ellei pakottava lainsäädäntö niin edellytä.

FirstVet AB on FirstVet AB antamiesi henkilötietojen rekisterinpitäjä. Tietosuojaa koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä FirstVet ABhen sähköpostiosoitteessa support@firstvet.fi tai puhelinnumerossa +358 40 655 5464, muun muassa saadaksesi tiedon siitä, mitä henkilötietoja käsitellään, korjataksesi virheelliset tiedot, vaatiaksesi kirjallisesti, ettei tietoja saa käyttää suoramarkkinointitarkoituksessa sekä kieltääksesi FirstVet ABta käsittelemästä henkilötietoja. FirstVet AB säilyttää henkilötietojasi ainoastaan asiakassuhteesi voimassaolon aikana, lukuun ottamatta sellaista tietoa, jonka FirstVet AB on lain mukaan velvollinen säilyttämään. FirstVet AB ei luovuta henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Niiden henkilötietojen osalta, jotka FirstVet AB saa Eläinlääkäriltä tai tämän käyttäjätililtä tai videotapaamisista, on FirstVet AB henkilötietojen käsittelijä. FirstVet AB sitoutuu käsittelemään näitä henkilötietoja soveltuvan lain ja Eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti sekä ryhtymään niihin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin suojellakseen henkilötietoja oikeudettomalta käytöltä, tuhoutumiselta ja muuttamiselta. Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille kääntymällä tietosuojavaltuutetun puoleen sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@om.fi tai puhelimitse numeroon 029 56 66700.

12. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Erimielisyydet, joista ei päästä sovintoon, ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

13. Ota meihin yhteyttä

Jos haluat ottaa yhteyttä FirstVet ABhen, voit lähettää viestin asiakaspalveluumme osoitteeseen support@firstvet.fi (klo 9.00-17.00 arkipäivisin lukuun ottamatta suomalaisia pyhäpäiviä). Yhteystiedot löytyvät myös Sovelluksesta.