Kastrering av hannhund

Estimert lesetid 4 minutter
Kastrering av hannhund

I Norge er rutinemessig kastrering av hunder ikke tillatt etter den norske dyrevelferdsloven. Unntaket fra regelen er når det er nødvendig ut fra hensynet til den enkelte hundens helse eller velferd, eller hvis andre særlige grunner gjør det nødvendig. Kastrering av hannhund gjøres enten kirurgisk ved å fjerne testikler, eller kjemisk ved å sette et lite implantat under huden. Her svarer vi på spørsmål som eier ofte stilles når det gjelder kastrering av hannhund!

Møt en veterinær online
  • Inkludert i de fleste dyreforsikringer
  • Få råd, behandling eller henvisning
  • Åpent 7-24, alle dager i året

Når er kastrering aktuelt?

Kastrering er lov når det gjøres på grunnlag av hensyn til dyrets helse og dyrevelferd eller av annen særlig grunn, og det er enkelte tilstander som vil kunne være årsak for å gjennomføre en kastrering av en hannhund.

Hos unge hunder kan det enkelte ganger skje at den ene eller begge testikler ikke kommer ned i pungen, såkalt kryptorkisme. Eldre hannhunder kan få problemer relatert til prostata, men også tumorer i testikler kan forekomme. Det vil i alle nevnte tilfeller kunne være aktuelt å kastrere hannhunden, også ved andre sykdomstilstander som en bestemt type hudlidelse og hudtumor.

Enkelte dyreeiere opplever atferdsmessige utfordringer hos hannhunden, blant annet aggresjon og hyperseksuell atferd. Enkelte hannhunder blir svært stresset når det er mange tisper som har løpetid. Noen slutter å spise, blir vanskelig å få kontakt med, urinmarkerer mye og kan til og med rømme i forsøk av å komme til tispen. Det er viktig å være bevisst på at ikke all atferd skyldes hormoner, men også innlæring og erfaringer fra tidlig fase i livet. Ved et atferdsproblem er det generelt anbefalt å gjøre en helsesjekk hos veterinær for å utelukke helserelatert problemer som kan forklare uønsket atferd, videre er det ønskelig å oppsøke hjelp hos en atferdsspesialist og/eller hundetrener. Snakk med en veterinær om kastrering av din hannhund kan være aktuelt, eventuelt kjemisk kastrering ettersom effekten er begrenset til en periode og kan fjernes om uheldige bivirkninger skulle inntreffe.

Førerhunder og andre bestemte tjenestehunder er tillatt å kastrere av andre særlige grunner, nemlig for at hunden skal kunne fungere best mulig på jobb med sin fører.

Ulemper ved kastrering

Kirurgiske inngrep og narkoser vil alltid innebære en viss risiko for skader, død og infeksjonsfare, men risikoen er relativt liten hos friske individer. Dette kan unngåes ved å velge en kjemisk kastrering som innebærer å sette et implantat under huden.

Stoffskiftet vil reduseres med ca 30% etter en kastrering, det vil si at det totale inntaket energi også må reduseres for å hindre overvekt. Dette kan gjøres ved å øke aktivitetsnivået, gå ned på mengden fôr eller gi et spesialfôr tilpasset kastrerte hunder. Overvekt øker risikoen for andre sykdommer og helserelaterte problemer, og det er derfor viktig å unngå vektoppgang.

En sjelden gang kan hannhunden bli urininkontinent, det vil si at de lekker urin. Skulle urininkontinens oppstå er det dessverre vanskelig å behandle.

Pelsforandringer kan forekomme i form av at pelsen blir mer ullete og stri, eventuelt også lengre hos enkelte raser.

Det kan også skje at hannhunder oppfattes som mer usikre etter kastrering, noe som antas å ha sammenheng med synkende testosteron nivå, men det finnes ingen sikre studier som kan fastslå dette.

Hvordan utføres en kastrering?

Kastrering av hannhund gjøres enten kirurgisk ved å fjerne testikler eller kjemisk ved å sette et lite implantat under huden. Kjemisk kastrering kan som oftest utføres på våken hund uten noen form for medisinering i forkant og vil gi midlertidig infertilitet som varer en bestemt periode, men det kan ikke utelukkes å ha lengre effekt. Det er ikke gjort studier av hunders evne til å få avkom når plasmatestosteronnivået er normalisert igjen etter behandling.

Ved en kirurgisk kastrering legges hunden i narkose og får smertelindrende medisiner før det gjøres et snitt foran pungen. Blodkar og sædledere knytes av og testiklene fjernes før snittet syes igjen.

Vanligvis kan hunden reise hjem noen timer etter operasjonen, men ved eventuelle komplikasjoner kan videre innleggelse og observering være nødvendig. Vel hjemme er det viktig å hindre slikking på operasjonssåret ved å bruke en halskrage eller en body, uavhengig synlig eller ikke synlig sting. I tillegg skrives det ut en resept på smertelindrende medisiner som hunden får over noen dager.

Ofte ønsker veterinæren en kontroll av operasjonssåret etter et par dager for å bekrefte normal heling. Synlig sting fjernes etter ca 10-12 dager.

For å sikre god heling skal hunden være mest mulig i ro første to uker etter operasjon. Det vil si kun gå korte turer i bånd, unngå hopping og lek med andre hunder.

Uavhengig om kjemisk eller kirurgisk kastrering, kan det ta noen uker før hunden blir helt steril og bør derfor holdes vekk fra tisper som har løpetid den første tiden. Ved kjemisk kastrering kan hormonbetinget atferd bli verre en kort periode før full effekt oppnåes.

Få råd av en erfaren veterinær

Har du spørsmål eller er du bekymret for ditt kjæledyr, ta kontakt med en veterinær. Her kan du bestille videokonsultasjon hos oss på FirstVet for en første vurdering med videre rådføring, behandling eller henvisning!


Publisert: 5.10.2020

FirstVet er en digital veterinærklinikk som tilbyr videokonsultasjoner med veterinærer, direkte fra din smarttelefon, nettbrett eller PC.

FirstVet NUF

Fridtjof Nansens Plass 4

0160

Oslo