Livmorbetennelse hos hund

Estimert lesetid 4 minutter
Livmorbetennelse hos hund

Ukastrerte tisper kan utvikle infeksjon med puss i livmoren, kalt livmorbetennelse eller pyometra. Det er en potensielt livstruende tilstand, og det er antatt at hver fjerde tispe rammes av denne sykdommen gjennom livet. Her kan du lese om alt du trenger å vite om livmorbetennelse og hva du skal kjenne igjen av symptomer for å sikre livreddende behandling i tide!

Møt en veterinær online
  • Inkludert i de fleste dyreforsikringer
  • Få råd, behandling eller henvisning
  • Åpent 7-24, alle dager i året

Hva er livmorbetennelse hos hund?

Livmorbetennelse rammer ukastrerte tisper, vanligvis middelaldrende og eldre, men det kan forekomme en sjelden gang allerede før ett års alder. Livmorbetennelse hos hund er en potensiell livstruende bakteriell infeksjon i livmoren som oftest oppstår innen tre måneder etter løpetid, men de kan oppstå når som helst, til og med under selve løpetiden. Det er usikkert om hvorfor det oppstår infeksjon i livmoren, men hormonforandringer i sammenheng med løpetid antas å være en stor del av årsaken i tillegg til bakterier.

Tisper som har fått hormonbehandling i forbindelse med utsettelse av løpetid eller abortsprøyte har økt risiko for å få livmorbetennelse, også jurtumor for å nevne andre. Det er observert økt antall livmorbetennelser hos enkelte raser, og en kan derfor anta en mulig arvelig faktor som gjør enkelte tisper mer disponert.

Les mer: "Jurtumor hos hund"

Symptom på livmorbetennelse hos hund

Livmorbetennelse forekommer i to ulike former, åpen og lukket. Ved begge former dannes det puss i livmoren, men ved en åpen livmorbetennelse vil puss renne ut, mens ved lukket form vil pusset være stengt inne i livmoren. Det er vanskeligere å oppdage en lukket livmorbetennelse fremfor åpen ettersom en ikke ser vaginalt utflod, spesielt på tidlig stadiet.

Vanlige symptomer på livmorbetennelse er nedstemthet, slapphet, økt urinering og drikkelyst, redusert apetitt og feber, eventuelt illeluktende utflod fra vulva ved åpen pyometra. Livmoren kan ved lukket form sprekke og det vil komme puss ut i buken, noe som gir en svært akutt livstruende tilstand som krever umiddelbar veterinær assistanse.

Enkelte av symptomene kan også være tilstede ved innbilt svangerskap, det er viktig å alltid ta kontakt med veterinær for endelig vurdering ettersom livmorbetennelse er en alvorlig sykdom.

Les mer: "Innbilt svangerskap hos hund".

Hva gjør veterinæren?

Veterinæren kan ofte mistenke pyometra allerede ut fra eier sin beskrivelse av symptomer og historikk for tidspunkt løpetid. Likevel kan det enkelte ganger være vanskelig å sette diagnosen da ikke alle hunder får de typiske symptomer.

For endelig bekreftelse av eventuell livmorbetennelse må veterinæren ta røntgen av buken og/eller gjøre en ultralyd. Ultralyd er oftest den beste måten å undersøke livmoren på ettersom man kan se små forandringer på et tidlig stadiet. En urin og blodprøve gjøres også, dette for å se etter eventuelle forandringer av parametere som forteller oss hvor mye kroppen påvirkes av livmorbetennelsen i negativ grad. I tillegg kan et utstryk fra vaginal utflod som undersøkes i mikroskopet understøtte en pågående infeksjon.

Behandling av livmorbetennelse hos hund

Anbefalt behandling av en livmorbetennelse er å kastrere tispen ved et kirurgisk inngrep, nemlig en ovariehysterektomi hvor en fjerner livmor med eggstokker. Om tispen av ulike årsaker ikke kan legges i narkose eller opereres, kan det som en siste utvei være et alternativ med medisinsk behandling. Medisinsk behandling frarådes ettersom det ikke alltid hjelper og at det er stor risiko for tilbakefall i etterkant av behandlingen. I verste fall kan en lukket livmorbetennelse sprekke under medisinsk behandling og gi lekkasje av bakterier ut i buk som vil være en akutt livstruende tilstand.

Kan jeg forebygge livmorbetennelse hos min hund?

Det finnes ingen måte å forebygge en livmorbetennelse på hos en ukastrert tispe ettersom det i Norge ikke er tillatt med rutinemessig kastrering av hunder etter den norske dyrevelferdsloven. Unntaket fra regelen er når det er nødvendig ut fra hensynet til den enkelte hundens helse eller velferd, eller hvis andre særlige grunner gjør det nødvendig.

Det er en myte at tisper må ha et valpekull for å ikke rammes av livmorbetennelse, det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon for at tisper med tidligere valpekull har mindre risiko for å få livmorbetennelse.

Det som blir viktig, er å være oppmerksom på hva slags symptomer tispen kan få i forbindelse med en livmorbetennelse og da kunne oppdage det på et tidlig stadiet.

Kontakt veterinæren

Er du bekymret eller har spørsmål om ditt dyr, skal en alltid ta kontakt med veterinær. Om et eller flere av symptomer på livmorbetennelse foreligger hos en tispe som har eller har hatt løpetid siste 4 måneder, skal du raskt ta kontakt med veterinær. Her kan du bestille videokonsultasjon hos oss på FirstVet for en første vurdering med videre rådføring, behandling eller henvisning!


Publisert: 20.10.2020
Sist oppdatert: 5.9.2021

FirstVet er en digital veterinærklinikk som tilbyr videokonsultasjoner med veterinærer, direkte fra din smarttelefon, nettbrett eller PC.

FirstVet NUF

Fridtjof Nansens Plass 4

0160

Oslo