Allmänt om fästingar

Allmänt om fästingar

Fästingar är kvalster och hör till spindeldjuren. Fästingen genomgår fyra stadier innan den är fullt mogen (ägg, larv, nymph, vuxen). Fästingar behöver suga blod för att utvecklas mellan de olika stadierna och vuxna fästinghonor behöver suga blod innan de lägger ägg. Vuxna fästinghanar suger inte blod. En fästinghona blir vanligen ca 3 år gammal men kan bli mellan 2 till 6 år gammal.

Fästingar kan sprida sjukdomar. Dessa sjukdomar kan spridas från nymfen (som ser ut som en liten svartbrun fästing) och från den vuxna fästinghonan (som är betydligt större och har rödaktig bakkropp). Nymfen och den vuxna fästingen har åtta ben. Det är mindre vanligt att fästinglarven bär på infektionsämnen (fästinglarven ser ut som en pytteliten fästing och har sex ben).

Fästingen vistas gärna i fuktiga miljöer och sitter på grässtrån eller i låga buskar. Fästingen är blind, men känner vibrationer, kroppsvärme och koldioxid i utandningsluft. Fästingen kryper över på sitt värddjur och biter sig fast med hjälp av sitt hullingförsedda munsvärd.

Fästingarna utvecklar sina livsstadier på olika djur, både vilda och tama. Larverna håller sig främst till mindre djur t.ex. sorkar, möss, näbbmöss och småfåglar. Nymferna kan ge sig på lite större djur, t.ex. harar, katter, hundar och hönsfåglar. Den vuxna honan kan ge sig på ännu större djur, t.ex. rådjur, älgar, hjortar, kor, hästar och människor. Fästingarna är beroende av att det finns olika värddjur, detta innebär att om det inte finns djur av olika storlekar för fästingarna att suga blod ifrån, så minskar antalet fästingar.

Det är inte helt fastställt exakt hur de fästingburna smittämnena sprids i naturen. Man tror dock att smittade värddjur (t.ex. hare, räv, hjortdjur) sprider smittämnet till fästingen. Man vet dock inte riktigt vilka djur som är viktigast för smittspridningen.

Fästingen och därmed även smittorna har spridit sig långt upp i norra Sverige och inåt landet i och med att de senaste decennierna har varit varmare än tidigare. Redan när temperaturen överstiger ca 5 plusgrader dagtid blir fästingarna aktiva.

Fästingöverförda smittor

Granulocytär anaplasmos

Sjukdomen kallades tidigare för ehrlichios och kan spridas av den vanliga fästingen. Både hundar och katter kan infekteras, men hos katter är det mycket ovanligt att infektionen leder till sjukdom. 

Bakterien överförs efter att fästingen sugit blod från djuret i 1-2 dagar. Om djuret blir sjukt får det vanligen symptom ca en till två veckor efter fästingbettet. Många djur blir dock inte sjuka, trots att de träffat på bakterien. Bara för att djuret har antikroppar mot anaplasmabakterien innebär det inte med säkerhet att det är sjukt.

Ifall djuret blir sjukt får det ofta ganska ospecifika symtom som t.ex. feber, slöhet och aptitlöshet. Djuret kan få ont i kroppen och lederna och bli stelt och ovilligt att röra sig. Om man tar blodprov på ett djur i det akuta skedet kan det ha lägre antal blodplättar (trombocyter) än normalt, och ibland kan man också se bakterien som små prickar inuti en viss typ av vita blodkroppar (neutrofilerna) om man gör ett blodutstryk och tittar i mikroskop.

Hos människor verkar sjukdomen vara mindre vanlig. Om en människa blir sjuk får den ofta influensaliknande symptom, i enstaka fall har personer fått mer allvarliga symptom såsom lunginflammation, problem med njurarna och symptom från nervsystemet.

Borrelios

Det är ganska vanligt att fästingar bär på borreliabakterien, man uppskattar att 5-40 % av fästingarna i Sverige bär på bakterien. Fästingen behöver suga blod i 1–2 dagar innan smittan överförs. Detta beror på att borreliabakterierna normalt befinner sig i fästingens tarmkanal, och det tar lite tid för smittämnet att via spottkörtlarna hamna i fästingens saliv och föras över till värddjuret.

Sjukdomen borrelios är ovanlig hos hundar i Sverige. Antikroppar mot borreliabakterien kan förekomma hos helt friska hundar och innebär då inte att hunden är sjuk, utan enbart att den träffat på borreliabakterien. De flesta hundar som blir smittade, ca 95 % av hundarna, blir inte sjuka utan hundens kropp klarar av att hantera smittämnet på egen hand. Katter kan också infekteras och bilda antikroppar, men det är inte vetenskapligt visat att de skulle kunna utveckla sjukdomen borrelios.

Borrelios är vanligare hos människa än hos hund. Ett vanligt symptom på borrelios hos människa är att det kan utvecklas ett flera centimeter stort rött hudutslag som efter hand bleknar i mitten där fästingen suttit. Ibland kan man få andra symptom i samband med utslaget och de liknar då ofta influensasymtom med feber, trötthet och värk i leder, muskler och huvud.

TBE

Fästingburen hjärninflammation (TBE) Tick–borne encephalitis, är en allvarlig sjukdom som främst drabbar människor. Sjukdomen orsakas av ett virus och sprids liksom de andra fästingburna sjukdomarna med den saliv som överförs vid fästingens bett.

TBE kan förekomma hos hundar, men sjukdomen är ovanlig. Man tror att de flesta hundar som smittas av TBE klarar av infektionen själva och de blir därmed inte allvarligt sjuka. De sjuka hundarna har fått symptom ganska snabbt efter fästingbettet (ca 7-10 dagar efteråt), de har haft hög feber, nedsatt medvetande, kramper och förlamningssymptom. Det finns inget vaccin till hundar, det viktiga är att förhindra att hunden får fästingbett. Sjukdomen finns inte beskriven hos katter. 

För människor tar det ca 1–2 veckor efter fästingbettet innan man får symptom. Symtomen är influensaliknande symtom med feber, trötthet och värk i kroppen. Om viruset sprider sig till hjärnhinnorna eller hjärnan så får man efter ytterligare någon vecka svåra symptom såsom huvudvärk, yrsel, kräkningar, ljuskänslighet och ibland också förlamning i ansikte, armar eller ben. Någon effektiv behandling mot sjukdomen finns inte, men det går att skydda sig genom vaccination.

Förebygg fästingbett

Fästingar trivs bäst i fuktig miljö med högt gräs och buskar. För att skydda dig själv och hunden/katten mot fästingbett kan du tänka på följande:

 • Använd långbyxor, långärmat och gärna stövlar. Ha byxorna istoppade i stövlarna och stoppa in den långärmade tröjan innanför byxorna.
 • Använd gärna ljusa kläder då det är lättare att se fästingar på ljusa kläder, borsta bort fästingen från kläderna om du ser någon.
 • Om du vet att du varit i ett fästingrikt område – gå igenom kroppen när du kommer in. Glöm inte ljumskar, hals, bakom öronen, armhålor och hårfästet och ta gärna en dusch. Detsamma gäller för hunden och katten.
 • Klippt gräset kort hemma på gräsmattan, då trivs fästingarna sämre.
 • Undvik att låta hunden springa i fuktiga diken med högt gräs eller sly.
 • Om man bor i ett område med mycket fästingar och fästingburna sjukdomar så kan det vara idé att behandla hunden/katten med någon typ av läkemedel som förebygger fästingangrepp. 

Fästingförebyggande medel

Det finns flera olika medel, både receptbelagda och receptfria, som skyddar hundar och katter mot fästingar. Bland annat finns så kallade spot-on-preparat som består av en lösning som kläms ut på huden mellan bogbladen. Det finns även skydd i form av olika halsband som överför ett skyddande ämne till djurets päls. Halsbanden har effekt i upp till ett halvår beroende på innehåll. Till hundar finns de relativt nya och receptbelagda fästingförebyggande tabletterna, som har effekt mot fästingar i en till tre månader beroende på val av preparat. I denna artikel finns mer information om de olika fästingförebyggande medel som finns att välja mellan: Fästingförebyggande medel.

Att ta bort en fästing

Fästingen ska bort så fort som möjligt, det är alla överens om. Men hur gör man bäst för att plocka bort en fästing?

 • Fästingborttagare eller pincett rekommenderas
 • Försök få tag om fästingen så nära huden som möjligt och dra sedan rakt ut, undvik att vrida fästingen
 • Rengör hudområdet där fästingen suttit
 • Det finns risk att en liten del av fästingen blir kvar. Ibland kan det uppstå en mindre inflammation runt de kvarvarande delarna, avvakta ett par dagar. Ofta lyckas kroppen själv ta hand om och stöta bort delarna inom 1-2 veckor, annars kan man försöka plocka bort dom med till exempel en finspetsig pincett eller ren nål
 • Lägg inte på olja, smör eller något annat på fästingen innan du tar bort den. Risken är att fästingen kräks och på så sätt överför smittämne

Källor: www.sva.se, www.folkhälsomyndigheten.se samt www.fassvet.se

Mer information

Elin Lindell

Elin Lindell

Senast uppdaterad: 2017-06-13

Kostnadsfri rådgivning med veterinär

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer.

Logga in och boka

Eller ladda ner FirstVet som app till din mobil:

Videomöte med veterinär

Få råd, remiss eller diagnos direkt!

Vi erbjuder videomöten med veterinärer genom dator, mobil eller surfplatta. Vi har öppet 08:00 - 24:00 alla dagar.

Stilla din oro

Du får svar snabbt och kan i många fall undvika resan till veterinärkliniken. I de fall ett besök hos klinik behövs remitteras ditt djur direkt till rätt veterinär.

Träffa veterinär

Fråga veterinären

Ställ en skriftlig fråga kostnadsfritt till våra veterinärer.

Ställ en fråga

Fler artiklar om Hund

Värmeslag

Varje år dör hundar tragiskt av värmeslag, efter att ha lämnats i varma bilar. Hundar kan även få värmeslag av att motioneras i alltför varmt väder utan möjlighet till svalka och vätska. Värmeslag är...

Läs hela artikeln

Ormbett hund

I Sverige finns bara en sorts giftig orm, huggormen. Denna artikel ger dig information om vad som sker i kroppen efter ett huggormsbett samt vad du som ägare ska tänka på om din hund skulle bli biten.

Läs hela artikeln

Första hjälpen för hund och katt

Skulle olyckan vara framme är det bra att veta hur man ska agera i olika situationer. I denna artikel ger vi er situationsbaserade tips och råd för en säkrare vardag.

Läs hela artikeln

Vanliga frågor om klåda och allergi hos hund

I denna artikel har vi sammanställt svaren på de vanligaste frågorna vi får in som rör klåda och allergi hos hund.

Läs hela artikeln

Antibiotika och resistensutveckling

I denna artikel kan du läsa mer om hur antibiotika fungerar, vad antibiotikaresistens är och varför det är så viktigt att använda andra behandlingar än antibiotika när det går.

Läs hela artikeln

Frågor och svar kring hur man förebygger fästingbett

Det finns en mängd olika tips på hur man kan förebygga fästingbett hos hund och katt. Den här artikeln ger svar på vanliga frågor och funderingar om fästingmedel.

Läs hela artikeln

Logga in eller ladda ner FirstVet till din mobil.

Logga in och registrera ditt djur för att ställa frågor eller boka videosamtal med veterinär. Ett personligt konto skapas första gången du loggar in.

Logga in och boka

Eller ladda ner FirstVet som app till din mobil: