Häst

Här kan du söka efter artiklar kring olika symptom och sjukdomar som kan drabba din häst.

Lana werper 9 ABBDJRVQ80 unsplash

Fri fekal vätska hos häst

Fri fekal vätska (FFV) innebär att hästens träck följs av en fas av brun, vattentunn vätska. Vissa kallar det “bajsvatten”. Drabbade hästar är ofta konstant blöta och brunfärgade på skinkor, svans oc...

Läs artikel
Lucia macedo x XLT52b Azkk unsplash

Bandmask hos häst

Hästens bandmask, Anoplocephala perfoliata, är vanligt förekommande hos hästar i alla åldrar och kan framförallt vid infektion med större mängder bandmask orsaka kolik.

Läs artikel
Horsejumping

Gaffelbandsskada hos häst

Gaffelbandet är ett av de kraftiga ligament som tillsammans med ytliga och djupa böjsenan stödjer kotleden i hästens stående position, och består av en stam samt två sidogrenar. Gaffelbandet kan preci...

Läs artikel
Hovbensfraktur hos häst

Hovbensfraktur - symtom och behandling

En hovbensfraktur uppstår ofta oturligt genom att hästen slår i något hårt med hoven, exempelvis en sten i hagen eller om hästen sparkar mot en vägg. Här kan du läsa mer om symptom, diagnos och behand...

Läs artikel
Kotledsinflammation hast

Kotledsinflammation (artrit) hos häst - symptom och behandling

Kotledsinflammation är tyvärr en relativt vanlig diagnos och orsak till hälta hos häst. Här kan du läsa mer om symptom, diagnos och behandling av kotledsinflammation hos häst - och när det är dags att...

Läs artikel
Korsforlamning hast

Korsförlamning hos häst

Korsförlamning (myolys) innebär muskelsönderfall. Korsförlamning kan drabba alla hästar men förekommer i flera olika former, varav några är vanligare förekommande hos vissa hästraser eller typer av hä...

Läs artikel
Spatt hos hast

Spatt hos häst

Spatt är en kronisk inflammation i hasleden hos häst. På sikt bryts ledbrosket ner och det bildas benpålagringar i/runt leden (artros). Spatt kan leda till hälta och nedsatt prestation. Problemet ses ...

Läs artikel
Magsar hos hast

Magsår hos häst

Magsår är ett vanligt problem hos hästar. Studier har visat att ungefär hälften av alla ridhästar kan vara drabbade. Bland tävlingshästar är siffran ofta högre. Symptomen kan vara diffusa och det är i...

Läs artikel
Klada och eksem hos hast

Klåda och eksem hos häst

Under sommaren drabbas många hästar av klåda och eksem. Tidigare talade man “soleksem”, men klådan beror oftast på allergi mot svidknott. Hästar kan även utveckla allergi mot pollen och kvalster (atop...

Läs artikel
Halta hos hast

Hälta hos häst

Hälta är en av de vanligaste orsakerna till att hästägare bokar tid hos veterinär. Här kan du läsa mer om hur hältproblem utreds och vad du själv kan göra om din häst blir halt.

Läs artikel
Giftiga vaxter for hasten

10 vanliga växter som är giftiga för häst

Hästar undviker i regel att äta giftiga växter men om betet börjar tryta kan de bli mindre nogräknade. Vissa växter upplevs inte som oätliga av hästen om de har frusit eller torkat. Det innebär bland ...

Läs artikel
Inkar hos hast

Inkar (Sarkoider) hos häst

Inkar, som egentligen heter Sarkoider är tumörer i hästens hud. De är vanligast på huvudet, under buken eller högt på insidan av benen. Bovint papillomvirus anses spela roll för uppkomst av inkar. De ...

Läs artikel
Anaplasma hos hast

Anaplasmos hos häst - en fästingburen sjukdom

För hästar som vistas i fästingtäta områden finns det risk för att de kan drabbas av anaplasmos, en fästingburen sjukdom. Anaplasmos orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum, som tidigare kallad...

Läs artikel
Hastens tander

Tandvård hos häst

Hästen bör regelbundet få munhåla och tänder undersökta av veterinär för att förebygga och åtgärda eventuella problem i munhålan. Här kan du läsa mer om hur och när hästens tänder bör undersökas och v...

Läs artikel
Hastens tander 2

Vanliga tandproblem hos häst

Hästens tänder “växer” hela livet. Om de slits felaktigt kan hästen få problem att äta. Hästar kan även drabbas av karies, få skador av betsel och drabbas av parasiter i tungan. Läs mer om hästens tän...

Läs artikel
senskador-hast

Senskador hos häst

Senskador hos häst är en vanlig orsak till hälta. I den här artikeln kan du läsa mer om hur en senskada uppstår och hur du kan förebygga att din häst drabbas.

Läs artikel
botulism-hos-hast

Botulism hos häst

En av de sjukdomar hästägare fruktar mest är botulism. Men vad är egentligen botulism och hur kan du skydda din häst? Läs mer här!

Läs artikel
forstoppning-hast

Förstoppning hos häst

Förstoppning är en vanlig orsak till koliksymptom hos häst och de flesta fallen ses under höst och vinter. Här får du lära dig mer om orsaken och hur du kan förebygga förstoppning hos din häst!

Läs artikel
lymfangit-hos-hast

Lymfangit hos häst

Lymfangit är en relativt vanlig diagnos hos hästar och visar sig ofta som en varm, jämn svullnad i ett ben. Svullnaden kan vara så kraftig att man talar om “stolpben”. Hästen kan i vissa fall vara smä...

Läs artikel
stelkramp-hos-hast

Stelkramp hos häst

Stelkramp är en allvarlig och plågsam sjukdom med hög dödlighet. Hästar är mycket känsliga för stelkramp och alla hästar bör vaccineras från det att de är föl. Stelkramp smittar inte mellan hästar. Hä...

Läs artikel
hastinfluensa

Hästinfluensa - symptom och behandling

Hästinfluensa är en virusinfektion som ger hög feber, hosta och nedsatt allmäntillstånd hos häst. Här kan du läsa mer om infektionen och få tips kring vaccination och smittskydd.

Läs artikel