Vanliga tandproblem hos häst

Uppskattad lästid 6 minuter
Vanliga tandproblem hos häst

Hästens tänder “växer” hela livet. Om de slits felaktigt kan hästen få problem att äta. Hästar kan även drabbas av karies, få skador av betsel och drabbas av parasiter i tungan. Läs mer om hästens tänder och några av de vanligaste problemen som kan uppstå här!

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
  • Råd, behandling eller lokal remiss

Hästens tänder

Hästens tänder delas in i framtänder och kindtänder. Utöver dessa kan man även hitta betar/canintänder och vargtänder hos många individer. Hästen är skapt för att beta och framtändernas huvudsakliga uppgift att att klippa av gräs och grenar. Fodret sorteras sedan i den tandfria delen av munnen, lanerna, och matas med tungans hjälp bak till kindtänderna där det mals sönder och sväljs.

Hästarnas kindtänder är inte täckta av emalj som våra tänder. Istället är emaljen veckad i tanden och allteftersom tänderna slits bildas vassa emaljåsar i tuggytan som kan finfördela fodret.

Hästar har precis som vi människor två tanduppsättningar - mjölktänder och permanenta tänder. Fölet har redan när det föds en del mjölktänder på plats och de övriga bryter fram under det första levnadsåret.

Tandväxlingsperioden, det vill säga perioden när hästen tappar mjölktänderna och får sina permanenta tänder, pågår mellan 2,5 till 4,5 års ålder. När hästens permanenta kindtänder bryter fram finns hela tandkronan redan klar i käkbenet. Man kallar den delen som ligger i käkbenet för “reservkronan”. Tanden är totalt 10-12 cm lång. Reservkronan skjuts fram med några millimeter per år motsvarande ett normalt slitage. Man kan likna det vid ett läppstift som skjuts fram lite i taget. Den här “tillväxten” pågår tills hästen är ungefär 18-20 år gammal. Då avstannar processen. Man säger att tandkaptialet är slut och härifrån ersätts inte tandvävnaden längre utan tänderna kommer att slitas ner. Kindtändernas rot är vid det här laget mycket kort och till slut ramlar tänderna ut.

Vanliga tandproblem hos hästar och ponnyer

Mjölktandskappor och problem under tandväxlingsfasen

Tandväxlingen brukar inte ställa till problem, men det händer att en mjölktand inte lossnar som den ska. Man talar då om mjölktandskappa. Om det samlas foder mellan mjölktandskappan och den permanenta tanden kan det uppstå inflammation. Hästen kan lukta illa ur munnen och ha svårt att äta. I dessa fall tar man bort tandkappan.

Ett annat fenomen som kan ses när de permanenta tänderna ska bryta fram är knölar på käkbenet. Detta är i själva verket tillväxtzoner i käkbenet.

Vargtänder

Vargtanden är en liten tand som sitter precis framför den första kindtanden, oftast i överkäken. Ibland ligger vargtanden under tandköttet och går inte att se. Problemet med dessa tänder är att de kan skadas av betslet och ge upphov till smärta i samband med ridning/körning. Det är inte alla hästar som har vargtänder och det kan vara lämpligt att kontrollera detta vid 2-årskontrollen. Vargtänderna brukar bryta fram mellan 6-12 månaders ålder.

De flesta veterinärer rekommenderar att vargtänder opereras ut hos hästar som ska ha bett i munnen. Ingreppet är relativt enkelt och kan utföras hemma i stallet eller på klinik.

Skarpbett

I vissa fall kan de vassa emaljåsarna på tänderna skada kindslemhinnan eller tungan. Hästen får sår som blir inflammerade och ömma. Det är viktigt att avgöra om de här såren verkligen beror på skarpbett eller om det är dåligt tillpassad utrustning som ligger bakom problemet. En för hårt spänd nosgrimma kan t.ex. klämma in kinden/kindslemhinnan mot tandraden. I dessa fall är inte lösningen att slipa ner tänderna. Istället gäller det att anpassa utrustningen till hästen.

Utrustningsrelaterade skador

Det här är tyvärr vanliga skador hos våra hästar och omfattar bland annat:

  • Sår i kindslemhinnan på grund av för hårt spänd eller felaktigt utformad nosgrimma.
  • Bettrelaterade skador. Vanligast är sårskador på tungan, lanerna och i mungiporna. Den här typen av skador uppstår inte på grund av enstaka hårda tygeltag eller ryck i tömmarna utan är resultatet av en längre tids tryck på vävnaden.
  • Skador på första kindtanden i överkäken ses i de fall hästen suger upp bettet och håller det mellan tänderna. För ryttaren kan det känns som att hästen “plockar” med bettet och ibland hör man ett gnisslande ljud. Orsaken är i de flesta fall ett dåligt tillpassat bett, vanligen är det för långt och utlöser den reflex som normalt matar fodret från lanområdet till kindtänderna. Även smärta, t.ex. på grund av vargtänder, kan ligga bakom beteendet. På sikt finns risk att första kindtanden får skador. Den kan även ändra läge vilket kan leda till så kallad tandvandring och foderinpackningar.
  • Vad gäller utrustningen är det viktigt att ta hjälp av såväl din veterinär som tränare för att tillpassa utrustningen. En viss häst kanske behöver en viss typ av bett för att fungera i ridningen men en förutsättning är förstås att det inte skadar hästen. En häst som gapar, lägger tungan över bettet eller biter sig fast i bettet visar symptom på smärta/obehag och lösningen bör aldrig vara en hårdare spänd nosgrimma eller andra sätt att hindra hästen att undkomma obehaget. Det är viktigt att lyssna på hästens signaler och tolka dem på rätt sätt.

Överbett - hakar

Ibland uppstår hakar på tänderna. Det sker där tanden inte har kontakt med tanden i motstående käke. Tanden slits då inte på den ytan, men fortsätter ändå att växa varvid en hake/nabb uppstår. Om hästen har ett överbett kan detta ske i framkant på de första kindtänderna i överkäken och i bakkant på kindtänderna längst bak i underkäken. Hakarna kan orsaka låsningar i bettet och bör hållas efter.

Styngflugans larver

Styngflugan lägger ägg på hästens päls under sommarmånaderna. Man kan lätt se de små gulvita äggen framförallt på benen. Om hästen får i sig dessa utvecklas de till stygnflugelarver i magsäck eller munhåla. De borrar ner sig i slemhinnan och kan ses både på tungan och i kinden. Styngflugelarven är inte farlig men orsakar obehag. Den viktigaste åtgärden för att förhindra dessa problem är att ta bort alla ägg så snart man ser dem i pälsen.

Läs mer: Styngflugor hos häst

Karies hos häst

Hästar kan drabbas av karies, “hål i tänderna”. Karies hos häst orsakas, precis som hos människor, av ett bakterieangrepp. Bakterien som orsakar karies hos häst heter Streptococcus devriesei. På senare år har man sett en ökning av kariesfall hos hästar. Varför är oklart och något man forskar på. Det verkar finnas ett samband mellan kraftfoderutfodring och utveckling av karies. Stor andel grovfoder i dieten och långa ättider tycks skydda. Karies kan behöva behandlas om det rör sig om djupare angrepp.

Foderinpackning (diastema)

Foderinpackningar innebär att det fastnar mat/foder mellan tänderna. Detta är vanligt hos unga hästar i samband med tandväxling och tandtillväxt samt hos äldre hästar med lösa tänder. En annan orsak är bettfel, avsaknad av tand eller utrustningsrelaterade skador.

Foderinpackning leder till en lokal inflammation i tandköttet. Utan behandling kan detta på sikt leda till tandlossning.

EORTH

EORTH (Equine odontoclastic tooth resorption and hypercementosis) är en smärtsam tandsjukdom som framförallt ses hos äldre hästar. EORTH drabbar huvudsakligen framtänderna och betarna/canintänderna och innebär att tanden och käkbenet runt den börjar resorberas, det vill säga brytas ner.

Nedslitna tänder

Till slut kommer hästen att ha slitit ner emaljåsarna och tänderna som återstår får en glatt yta. Hästen har nu svårt att tillgodogöra sig fodret och kräver en anpassad foderstat för att inte magra av. Även tandroten är kort och tanden är dåligt förankrad i käkbenet. Det ökar risken för att tanden ska flytta på sig med foderinpackningar till följd. Tänderna kan även bli så lösa att hästen tappar dem.

När ska man kontakta veterinär?

Om du misstänker att din häst har ont i munnen eller har några andra hälsorelaterade problem är du alltid välkommen att boka ett videosamtal med någon av våra hästveterinärer här på FirstVet.


Publicerad: 2020-12-10
Senast uppdaterad: 2021-04-30

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
  • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss
Träffa veterinär via video - kort väntetidTräffa veterinär via video - kort väntetid

Med FirstVet flyttar veterinärkliniken, djurbutiken och apoteket in i mobilen. Få snabba råd, trygg vård och rätt prylar – varje dag, året om. Videosamtal till FirstVet ingår utan extra kostnad i många djurförsäkringar och du kan enkelt klicka hem produkterna som veterinären rekommenderar, alltid med snabb hemleverans.

FirstVet AB (559047-9894)

Strandvägen 47 5tr, 114 56 Stockholm

Klicka här för att kontrollera att webbplatsen är lagligKlicka här för att kontrollera att webbplatsen är laglig

FirstVet Apotek är ett apotek med tillstånd från Läkemedelsverket och tillhandahåller samtliga läkemedelsprodukter på denna webbplats. Övriga produkter tillhandahålls av FirstVet utanför apotekstillståndet.

apotek logoapotek logo