Integritetspolicy

1. INLEDNING

FirstVet är medveten om vikten av att skydda dina personuppgifter. Vi har infört strikta policyer och säkerhetsåtgärder för att skydda den information du tillhandahåller oss.

Syftet med denna integritetspolicy är att du som kund ska få veta hur FirstVet hanterar dina personuppgifter och att du ska kunna känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. I integritetspolicyn beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan genomdriva dessa rättigheter. Genom att köpa eller ta emot våra produkter/tjänster bekräftar du att du har läst och förstått innehållet i denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy riktar sig till dig som kund som tillhör en eller flera av följande kategorier;

a) Kontoinnehavare

b) Servicekunder (kunder till våra rådgivningstjänster)

c) E-handelskunder (kunder som handlar i vår e-handel)

d) Apotekskunder (kunder som handlar i vårat apotek)

e) Mottagare av nyhetsbrev

f) Användare av våra webbplatser

alla ovanstående gemensamt eller envar kallas Kunder.

I denna policy betyder Användardata (i) teknisk information, inklusive IP-adress, inloggningsinformation, typ och version av operativsystem och enhet, tidsinställningar, språkinställningar, skärminställningar etc.; och (ii) information om din användning av någon av våra tjänster, inklusive vilka funktioner du har använt och när, transaktionernas varaktighet, vilka sidor och funktioner du har använt etc.

Vill du veta hur vi behandlar dina personuppgifter när du söker jobb hos oss eller är kontaktperson för en av våra samarbetspartners eller leverantörer, kan du läsa mer i vår Privacy Policy for Job applicants och Privacy Policy for Contact Persons.

2. VEM ANSVARAR FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Det svenska företaget FirstVet AB, org.nr 559047-9894 ("FirstVet", "Vi", "Oss"), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. FirstVets dotterbolag (inklusive andra bolag inom FirstVet-koncernen, joint ventures, franchisetagare och licenstagare) och utvalda leverantörer kan behandla dina personuppgifter för FirstVets räkning och i enlighet med FirstVets instruktioner enligt nedan och utgör därmed personuppgiftsbiträden.

Du kan när som helst kontakta FirstVet, vänligen hitta våra kontaktuppgifter nedan.

Address: Strandvägen 47, 114 56 Stockholm

Telefon: +46 10 206 70 66

E-post: support@firstvet.com

3. KATEGORIER AV DATA SOM BEHANDLAS, ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

3.1 Allmänt

Nedan följer en sammanfattning av de kategorier av uppgifter som vi behandlar, ändamålet med behandlingen och på vilken rättslig grund vi behandlar dina uppgifter.

3.2 Kontoinnehavare

Vi behandlar de personuppgifter som du registrerar via ditt användarkonto (såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress) och eventuell Användardata när du skapar och använder ett användarkonto hos oss.

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera din registrering och/eller uppsägning av ditt användarkonto, tillåta dig att logga in och använda ditt användarkonto, säkerställa din identitet, upprätthålla korrekt och uppdaterad information om dig och för att möjliggöra och underlätta din snabba användning av våra tjänster, hantera dina preferenser och betalningsinformation, hjälpa dig med supportfrågor och förfrågningar angående din användning av våra tjänster. Den rättsliga grunden för att behandla sådana uppgifter är att behandlingen är nödvändig för att FirstVet ska kunna fullgöra sina avtalsförpliktelser gentemot dig som Kund.

I vissa fall kan FirstVet samla in och behandla ditt personnummer eller liknande i syfte att på ett säkert sätt validera Kundens ålder, aktiv täckning med FirstVets partners och för att möjliggöra säker åtkomst till FirstVets tjänster via elektronisk identifikations inloggningsmetoder eller liknande (exempelvis BankID). Behandlingen baseras på den rättsliga grunden för intresseavvägning, då behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en säker service.

3.3 Servicekunder

FirstVet kan samla in och behandla ditt namn, din e-postadress och din telefonnummer i syfte att identifiera och administrera användaren, tillhandahålla tjänsten, kundsupport och för att skicka ditt husdjurs journal. Dessutom kan ytterligare personuppgifter samlas in under din användning av tjänsten. Uppgifterna är också behandlade så att FirstVet kan hantera eventuella klagomål eller krav och kommunicera med dig angående din användning av tjänsten. Den rättsliga grunden för behandling av sådana uppgifter är att behandlingen är nödvändig för att FirstVet ska kunna fullgöra sina avtalsförpliktelser gentemot dig som Kund.

FirstVet kan även behandla ditt namn, personnummer, e-postadress, address, telefonnummer och information om din online konsultation för att skicka uppföljningsinformation om konsultationen, t.ex. för att boka en ny tid, skicka recept för medicin och annan relevant information i samband med konsultationen. Den rättsliga grunden för behandling av sådana uppgifter är att behandlingen är nödvändig för att FirstVet ska kunna fullgöra sina avtalsförpliktelser gentemot dig som Kund.

Foton och videor, som kan innehålla personuppgifter, och ditt husdjurs journal samlas in och behandlas i syfte för att utföra FirstVets tjänster och göra det möjligt för en veterinär att fastställa en diagnos. Den rättsliga grunden för behandling av sådana uppgifter är att behandlingen är nödvändig för att FirstVet ska kunna fullgöra sin avtalsförpliktelser gentemot dig som Kund.

Betalningar som görs för köp av FirstVets tjänster behandlas av en tredjeparts betalningstjänst och sådan tredje part är personuppgiftsansvarig av kreditkortsinformationen och annan information relaterad till betalningen. FirstVet samlar inte in eller lagrar någon betalningsinformation.

Om du deltar i någon tävling eller ett speciellt evenemang på FirstVet kan vi behandla ditt namn, address, e-postadress, bilder och all information som krävs av tävlingen eller evenemanget i syfte att validera och administrera ditt deltagande i tävlingen eller evenemanget. Om du deltar i en undersökning eller enkät som utfärdats av FirstVet kan vi samla in och behandla ditt namn, telefonnummer, e-postadress och all information som tillhandahålls i sådan undersökning eller enkät i syfte att utvärdera svaren som tillhandahålls däri för att förbättra FirstVets affärsverksamhet. Behandlingen baseras på den rättsliga grunden för intresseavvägning då behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra vår verksamhet genom att förse våra Kunder med speciella evenemang och tävlingar och för att vi ska kunna utvärdera FirstVets verksamhet via kundmätningar genom undersökningar och enkäter.

3.4 E-handelskunder

Ditt namn, din e-postadress, telefonnummer och leverans- och faktureringsadress (inklusive gatunamn, postnummer, stad och land) samlas in och används för att behandla din beställning och/eller skapar ett konto hos oss. Uppgifterna behandlas också så att FirstVet kan behandla eventuella returer, byten och klagomål samt kommunicera med dig angående beställningen och för att svara på och administrera eventuella frågor eller kommentarer du kan ha angående produkterna. Telefonnumret samlas in i syfte att skicka ett sms när paketet har anlänt till din upphämtningsplats. Den rättsliga grunden för behandlingen av sådana uppgifter är att behandlingen är nödvändig för att FirstVet ska kunna fullgöra sina avtalsförpliktelser gentemot dig som Kund.

FirstVet lagrar också din köphistorik i syfte att underlätta returprocessen, byten och klagomål och för att kommunicera med dig angående köpet. Den rättsliga grunden för behandling av sådana uppgifter är att behandlingen är nödvändig för att FirstVet ska kunna fullgöra sina avtalsförpliktelser gentemot dig som Kund.

FirstVet lagrar även information om returer av redovisningsskäl. Lagring av uppgifter om returer för detta ändamål baseras på FirstVets rättsliga skyldigheter.

FirstVet lagrar och bearbetar också din köpshistorik i syfte att påminna dig om att fylla på och köpa mer förbrukningsvaror, som djurmat och kattsand, när vi uppskattar att produkten från ditt senaste köp börjar ta slut. Behandlingen baseras på den rättsliga grunden för intresseavvägning då behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra vår e-handel och produkter till våra Kunder.

Betalningar som görs för köp på FirstVets webbplats behandlas av en tredjeparts betalningstjänst och sådan tredje part är personuppgiftsansvarig för kreditkortsinformationen och annan information relaterat till betalningen. FirstVet samlar inte in eller lagrar någon betalningsinformation.

3.5 Apotekskunder

För att vi ska kunna tillhandahålla en säker recepttjänst och uppfylla lagkrav, såsom att dokumentera recepttjänster och lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten, måste vi behandla dina personuppgifter (såsom namn, telefonnummer, adress, personnummer) och uppgifter om dina recept, när du beställer läkemedel eller andra varor på recept i vårt apotek. Detta för att vi ska kunna säkerställa identifiering, presentera receptinformation, genomföra expeditioner, genomföra köp och leverera beställningar i enlighet med de rättsliga krav som gäller.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att möjliggöra rådgivning från en farmaceut när du har köpt läkemedel och andra varor på recept. FirstVet har en skyldighet att i samband med receptexpedition så långt som möjligt säkerställa att läkemedlet kan användas på ett korrekt sätt genom att tillhandahålla individuellt anpassad information och rådgivning. Vi samlar därför in dina kontaktuppgifter om du vill att en farmaceut ska ringa upp dig och ge dig råd.

Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse, eftersom FirstVet som apotek har en rättslig förpliktelse att dokumentera receptexpedition, lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten och ge dig individuell rådgivning. Punkt 3.4 ovan gäller även för att vi ska kunna hantera köp och leverans av produkter från vårt apotek.

Vi får information om dina e-recept, behörighetsuppgifter, förskrivaruppgifter, folkbokföringsuppgifter m.m. från E-hälsomyndigheten som tillhandahåller nationella databaser till alla svenska apotek, såsom högkostnadsdatabasen, e-receptregistret, läkemedelsförteckningen m.m. Du kan läsa mer om myndighetens register på www.ehalsomyndigheten.se.

3.6 Webbplatsanvändare

Om du besöker webbplatsen www.firstvet.com och samtycker till att placera cookies kan vi behandla din IP-adress för att hitta var i världen du besöker webbplatsen från. Syftet med behandlingen är att samla in uppgifter för statistiska ändamål och att möjliggöra säkerhet. Behandlingen baseras på den rättsliga grunden för intresseavvägning då behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förbättra våra tjänster genom att använda statistik över besökare på webbplatsen och att underlätta säkerheten för webbplatsen och dess besökare.

Observera att din IP-adress inte direkt identifierar dig som individ. Men genom att korshänvisa din IP-adress med ytterligare tillgänglig information kan din identitet avslöjas. FirstVet kommer inte att försöka identifiera dig som webbplatsanvändare.

FirstVet kan också behandla din aktivitet på webbplatsen förutsatt att du har gett ditt samtycke till placeringen av cookies. Syftet med behandlingen är att mäta och analysera din användning av FirstVets webbplats, leverera riktade annonser och kampanjer, leverera kommersiella och transaktionella meddelanden och förbättra FirstVets webbplats, tjänster och marknadsföring. Vi kan även behandla uppgifter som du tillhandahåller via pop-up fönster och liknande dialogverktyg för att tillhandahålla relevant marknadsföring till dig. Behandlingen baseras på den rättsliga grunden för intresseavvägning då behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster och produkter och förbättra vår webbplats och våra tjänster.

3.7 Anonymiserade personuppgifter

Det ska noteras att vi kan anonymisera dina personuppgifter för att använda dem för statistiska ändamål. Behandlingen baseras på den rättsliga grunden för intresseavvägning då behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att använda anonymiserade personuppgifter för produktutvecklingsändamål och att analysera kundbeteende för att förbättra våra tjänster och våra Kunders kundupplevelse. Genom att anonymisera uppgifter som rör dig säkerställer vi också att vi använder personuppgifter så lite som möjligt.

3.8 Nyhetsbrev

Om du gör ett köp i FirstVets e-handel eller registrerar ett konto hos FirstVet kommer du automatiskt att få vårt nyhetsbrev, eftersom vi betraktar dig som vår kund när du har gjort ett köp eller registrerat ett konto. Vi kommer att behandla din e-postadress i syfte att förse dig med nyhetsbrevet. Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster och produkter via utskicken av vårt nyhetsbrev (artikel 6.1 f i GDPR).

3.9 Direktmarknadsföring och profilering

Vi bedriver direktmarknadsföring till våra Kunder för att marknadsföra våra tjänster och produkter. Direktmarknadsföring kan ske i form av e-post, post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kommunikationskanaler. De uppgifter som kan behandlas inkluderar främst namn, adress, e-postadress, telefonnummer och Användardata. Vi kan även inhämta uppgifter från offentliga register och andra källor.

Marknadsföringsaktiviteter där du som Kund aktivt har valt att använda någon av våra tjänster eller på annat sätt har kontaktat oss för att ta reda på mer om våra tjänster utgör inte direktmarknadsföring, inklusive men inte begränsat till, bekräftelse av en bokad konsultation och liknande riktade till dig specifikt som ett resultat av din interaktion med oss, allmänna nyhetsbrev, andra funktioner och erbjudanden eller liknande aktiviteter som förenklar saker för dig som Kund.

För en mer anpassad och relevant marknadsföring och upplevelse av våra tjänster och produkter gör FirstVet en profilering av sina Kunder. "Profilering" innebär automatiserad behandling och analys av dina personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dig för marknadsföringsändamål, till exempel för att analysera eller förutsäga dina personliga preferenser och intressen, såsom köpintressen. Samtidigt jämför vi dina uppgifter med våra andra Kunders preferenser med liknande användning av våra tjänster. Profilering för dessa ändamål har ingen betydande inverkan på dig som Kund. Vi använder profilering för att;

  • leverera våra tjänster med skräddarsytt innehåll baserat på vad vi tror kommer att vara mest intressant för dig (detta inkluderar till exempel FirstVet-appen och dess olika funktioner och komma ihåg information från dina tidigare interaktioner för att ge en förbättrad kundupplevelse); och
  • leverera skräddarsydd marknadsföring till dig, inklusive att se till att den information och marknadsföring som tillhandahålls är relevant för dig (till exempel kommer du inte att få någon kattrelaterad marknadsföring om du inte har en katt registrerad på ditt konto och inte har köpt kattprodukter från oss). Skräddarsydd marknadsföring kan bidra till att förbättra din tillgång till nya produkter, tjänster och funktioner som är mest relevanta för dig, vilket i sin tur kan bidra till att förbättra ditt och ditt husdjurs liv och sociala upplevelser.

Vi kan segmentera vår kunddatabas i olika kundgrupper för att få bättre insikt i hur olika kundgrupper upplever våra tjänster och produkter. Sådan segmentering innebär att vi endast använder begränsade kunddata såsom köphistorik, sökhistorik och email. Så är fallet när vi utför analyser och tar fram data för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system och för delar av vår marknadsföring och ibland när vi lämnar förmåner och erbjudanden till kunder. Om du har några frågor om profileringsprocessen, vänligen kontakta oss. Kontaktuppgifter finns högst upp i den här policyn. Du kan när som helst invända mot vår profilering för direktmarknadsföring genom att kontakta oss (och vi kommer då att sluta profilera dina uppgifter för marknadsföring). Du kan också stoppa vår profilering för våra tjänster genom att avsluta ditt konto hos oss.

Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att skapa profiler och skicka relevant och skräddarsydd marknadsföring till dig baseras på grunden intresseavvägning då behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster och produkter (art. 6.1 (f) GDPR). Det ska vidare noteras att marknadsföring nämns som ett exempel på ett berättigat intresse i GDPR.

Om du lämnar ditt samtycke till att ta emot personligt anpassad information om våra produkter och tjänster, skräddarsydda erbjudanden och annan marknadsföring från och relaterat till FirstVet, dess närstående bolag och samarbetspartners, baseras behandlingen av dina personuppgifter på grunden samtycke (art. 6.1 (a) GDPR).

3.10 FirstVet's användning av ditt material på sociala medier

FirstVet är engagerad på flera sociala medieplattformar, inklusive Facebook och Instagram. Vi älskar att se våra Kunder dela sina berättelser om sina erfarenheter från våra tjänster och sina husdjur med nya produkter från vår e-handel på social media. Detta ger oss ytterligare en möjlighet att få feedback och förbättra våra tjänster och produkter, samt använda Kundens material i marknadsföringssyfte. Om du taggar oss i ett inlägg, en händelse eller liknande, eller använder en av våra hashtags som tillhandahålls då och då (till exempel i samband med tävlingar, kampanjer eller liknande), kanske vi vill publicera, dela och/eller på annat sätt använda sådant material för marknadsföringsändamål i våra egna kanaler och vi kan då be om tillstånd att använda dessa bilder. Om du vill ge ditt samtycke för sådan användning, tagga oss i ditt inlägg med @firstvet.

Genom att tagga oss i ditt inlägg med @firstvet, nedan kallade "bilder", ger du FirstVet en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda sådana bilder i sin marknadsföring och/eller reklam, inklusive sociala mediakanaler, på webbplatsen, nyhetsbrev, e-post, annan kundkommunikation och andra marknadsföringsändamål. Vi strävar efter att alltid tagga och/eller nämna ditt konto eller annan information om dig (i förekommande fall) som källa.

Genom att tagga oss i ditt inlägg med @firstvet samtycker du till vår användning av dina bilder enligt beskrivningen ovan och bekräftar att du har läst och förstått dessa villkor. Du garanterar också att (i) du äger alla rättigheter till bilderna, (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och (iii) FirstVets användning av bilderna kommer inte att kränka någon tredje parts rättigheter eller bryta mot någon lag.

Du befriar härmed FirstVet från alla skyldigheter att betala dig för användningen av dina bilder och för de immateriella rättigheterna i dem i samband med den användning som beskrivs ovan, och du befriar och accepterar att hålla FirstVet och alla personer som agerar för FirstVets räkning skadeslösa från alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Om du har några frågor, eller vill återkalla ditt samtycke till ovan, kan du maila oss på support@firstvet.com. Vi kommer inte att kunna återkalla användningen av bilder som skett innan ditt samtycke återkallats, men vi kommer inte att använda bilderna på nytt.

4. DELAR FIRSTVET DIN INFORMATION MED ANDRA?

FirstVet säljer eller hyr inte ut våra Kunders personuppgifter till någon tredje part.

Vi kan komma att dela dina uppgifter med anslutna företag inklusive andra företag inom FirstVet-koncernen, joint ventures, franchisetagare och licenstagare. FirstVet kan också dela dina uppgifter med utvalda leverantörer som utför funktioner för vår räkning såsom att tillhandahålla tekniska åtgärder för våra onlinetjänster, leverans av beställningar, behandling av betalningar, utförande av marknadsföringstjänster eller datahantering, för att upprätthålla vår webbplats, distribuera e-post, skicka ut vårt nyhetsbrev, tillhandahålla kundkommunikation och hantera vår kunddatabas. Vidare kan FirstVet dela dina personuppgifter med veterinärkliniker och veterinärsjukhus när de hänvisar dig till en klinik eller ett sjukhus. FirstVet kan också komma att dela, använda och annars behandla dina personuppgifter med försäkringsbolag och samarbetspartners för att säkerställa att FirstVets tjänster omfattas i deras erbjudande till dig, för att utvärdera och förbättra funktionaliteten i våra tjänster och/eller för vår egen eller sådana partners marknadsföring. Vi kan även inhämta, erhålla eller annars samla in personuppgifter från sådana partners. Vid behov kan de personuppgifter du lämnar till oss kan behandlas av andra parter, enbart för FirstVets räkning och i enlighet med FirstVets instruktioner till personuppgiftsbiträdet. Vi tillåter inte sådana parter att använda dina personuppgifter på något annat sätt. Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter till andra företag. Dessa företag kan antingen vara personuppgiftsbiträden till oss eller självständigt personuppgiftsansvariga för sin behandling. Om de är personuppgiftsbiträden får de bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Om FirstVet och/eller dess dotterbolag är föremål för en faktisk eller potentiell fusion eller förvärv eller liknande transaktion, kan vi dela dina uppgifter med potentiella och faktiska köpare och deras finansiella och juridiska rådgivare, under förutsättning att sådana tredje parter åtar sig lämplig konfidentialitet.

FirstVet kan också lämna ut dina personuppgifter till en myndighet där FirstVet är skyldigt att göra det enligt lag. I det fall hela eller delar av FirstVets verksamhet säljs kan FirstVet komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5. ÖVERFÖRING UTANFÖR EU/EES

Vi kan komma att dela dina uppgifter med våra utvalda leverantörer, som kan behandla dina uppgifter i länder både inom och utanför EU/EES när de utför funktioner för vår räkning enligt avsnitt 4 ovan.

Observera att länder utanför EU/EES kanske inte ger en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. FirstVet har dock vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att de mottagande parterna av dina uppgifter i länder utanför EU/EES ska ge ett adekvat skydd av dina uppgifter. Sådana skyddsåtgärder kan vara att den mottagande parten har undertecknat så kallade standardklausuler om uppgiftsskydd som antagits av EU-kommissionen tillsammans med en bedömning av huruvida skyddsåtgärderna i tillämplig standardavtalsklausul, i förhållande till mottagarens tillämpliga lag, ger den registrerade sina rättigheter i enlighet med GDPR.

Kontakta oss på support@firstvet.com om du vill ha ytterligare information om vilka skyddsåtgärder som har vidtagits och om du vill ha en kopia av sådana skyddsåtgärder.

6. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA UPPGIFTER?

6.1 Allmänt

Oavsett vad som anges i denna policy, förbehåller sig FirstVet rätten att behålla och behandla dina personuppgifter i enlighet med denna policy i den utsträckning som krävs för att utföra våra avtalsförpliktelser gentemot dig, och i den utsträckning vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag eller för att försvara oss i en tvist, för att förhindra bedrägeri eller missbruk, eller för att genomdriva våra villkor.

6.2 Kontoinnehavare

Vi behandlar dina personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna hantera din registrering av ditt användarkonto, ge dig behörighet att logga in och använda ditt användarkonto tills dess att du tar bort ditt användarkonto hos oss.

Dina användaruppgifter kommer att raderas eller anonymiseras senast tre (3) månader efter att du har raderat ditt användarkonto hos oss, om personuppgifterna inte är nödvändiga att spara för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lagkrav eller om uppgifterna annars behövs för att försvara rättsliga anspråk. Alla uppgifter som inte krävs för att utföra och utveckla tjänsterna eller för statistiska och kvalitetssäkringsändamål kommer att anonymiseras efter att syftet med uppgifterna har uppfyllts eller raderas automatiskt.

6.3 Servicekunder

Dina uppgifter kan sparas i upp till 36 månader från din senaste aktivitet med tjänsten eller FirstVet-appen för direktmarknadsföringsändamål, med förbehåll för din ständiga rätt att invända mot sådan behandling. Därefter raderas eller anonymiseras uppgifterna för att användas för statistiska ändamål.

Om du lämnar ett klagomål kan FirstVet spara dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att hantera klagomålet. FirstVet kan också spara klagomålet och information relaterat därtill under den återstående period under vilken du har rätt att lämna in ett klagomål för att förhindra en Kund från att lämna in två klagomål och kompenseras två gånger för samma fel.

6.4 E-handels Kund

Dina uppgifter kan sparas i upp till 36 månader från din senaste aktivitet med e-handeln för direktmarknadsföringsändamål, med förbehåll för din ständiga rätt att invända mot sådan behandling. Därefter raderas eller anonymiseras uppgifterna för att användas för statistiska ändamål.

Din köphistorik, dvs. ditt namn, kontaktuppgifter och köpdata, kommer att lagras under retur- och bytesrättsperioden i syfte att administrera returer och byten (dvs. inte reklamationsperioden).

Om du har lämnat ett klagomål kan FirstVet spara dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att hantera klagomålet. FirstVet kan också spara klagomålet och information relaterat därtill under den återstående perioden under vilken du har rätt att lämna in ett klagomål (dvs. tre år efter köpet), för att kunna undvika att du lämnar in två klagomål och kompenseras två gånger för samma defekt.

6.5 Apotekskunder

Eventuella receptuppgifter och personuppgifter för identitetskontroll lagras i 5 år.

Din köphistorik, dvs. ditt namn, kontaktuppgifter och köpdata, lagras under retur- och bytesperioden i syfte att administrera returer och byten (dvs. inte under reklamationsperioden).

Om du har gjort en reklamation kan FirstVet komma att spara dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att hantera reklamationen. FirstVet kan även komma att spara reklamationsinformationen som sådan under den återstående tid som du har rätt att reklamera (dvs. tre år efter köpet), för att kunna undvika att du reklamerar två gånger och blir kompenserad två gånger för samma defekt.

6.6 Webbplatsanvändare

Din IP-adress kommer att raderas senast två veckor efter ditt senaste besök på vår webbplats, eller anonymiseras för att användas för statistiska ändamål. Det är nödvändigt för FirstVet att lagra informationen i två veckor för att kunna ta fram händelseloggar i händelse av säkerhetsincidenter.

6.7 Mottagare av nyhetsbrev

Din e-postadress kommer att raderas, eller anonymiseras för att användas för statistiska ändamål, när du väljer att inte få FirstVets nyhetsbrev längre genom att utöva din rätt att avregistrera dig genom att klicka på länken som tillhandahålls i varje utskick eller genom att kontakta FirstVet för att informera oss om din önskan att sluta ta emot vårt nyhetsbrev.

7. DINA REGISTRERADES RÄTTIGHETER

I detta avsnitt 7 har vi sammanfattat dina rättigheter som registrerad att begära tillgång, dataportabilitet, rättelse, radering av dina personuppgifter, att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot behandling och din rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande till support@firstvet.com. Observera dock att om du vill lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten måste du kontakta myndigheten direkt.

7.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på hur personuppgifter om dig själv behandlas och, i förekommande fall, tillgång till personuppgifter och information om bland annat ändamålet med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som berörs, de kategorier av mottagare som dina uppgifter har lämnats ut till eller kommer att lämnas ut till, och den planerade tidsperiod för vilken personuppgifter kommer att lagras (eller kriterierna för att fastställa detta).

7.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter om dig själv och att fylla i ofullständiga uppgifter.

7.3 Rätt av radering

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar vår hantering av dina uppgifter, nämligen i följande händelser.

a) När det inte längre är nödvändigt för oss att behandla dina uppgifter med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in.

b) När vår behandling baseras på ditt samtycke och du har återkallat ditt samtycke, och det inte finns någon annan rättslig grund för behandling av dina uppgifter.

c) När vår behandling av dina uppgifter baseras på den rättsliga grunden intresseavvägning och du invänder mot sådan behandling, och det inte finns något övervägande berättigad intresse för vår behandling.

d) När du har invänt mot vår behandling av dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte.

e) När dina personuppgifter har behandlats olagligt.

f) När personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en lagstadgad skyldighet som gäller för oss.

g) När de insamlade personuppgifterna avser ett barn (under 13 år) i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster.

7.4 Rätt till invändning - direktmarknadsföring och profilering

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte, vilket inkluderar profilering i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Om du motsätter dig vår behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte, inklusive profilering, kommer vi att upphöra med sådan behandling av dina uppgifter.

7.5 Dataportabilitet

Om vår behandling baseras på ditt samtycke eller om behandlingen är nödvändig för vårt avtal med dig, har du rätt att begära att de uppgifter som du har lämnat till oss ska tillhandahållas dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har också rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

7.6 Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Observera att om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot gällande dataskyddslagar har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet särskilt i den medlemsstat där du är stadigvarande bosatt eller platsen för den påstådda överträdelsen (se EUs tillsynsmyndigheter här).

8. HUR AVSLUTAR JAG PRENUMERATIONEN PÅ FIRSTVETS NYHETSBREV OCH E-POST?

Om du inte längre vill ta emot våra nyhetsbrev eller andra e-postmeddelanden kan du avsluta prenumerationen enligt vad som anges i den specifika utskicket, dvs. genom att använda länken för att avsluta prenumerationen som ingår i alla nyhetsbrev och andra e-postmeddelanden. Du kan också kontakta oss på support@firstvet.com.

9. ÄR DET OBLIGATORISKT ATT LÄMNA PERSONUPPGIFTER?

Vissa personuppgifter krävs för att du ska kunna få tillgång till vissa tjänster när du till exempel köper en vara online eller använder våra tjänster. I sådana fall är tillhandahållande av obligatoriska uppgifter nödvändigt för att FirstVet ska kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig i enlighet med tillämpliga villkor.

10. BARNS INTEGRITET OCH LAGLIGA KÖPÅLDER

FirstVet vill inte samla in personuppgifter från någon under sexton (16) år. Om du är under arton (18) år kräver vi att du informerar och får dina föräldrars eller vårdnadshavares samtycke innan du köper något eller lämnar några personuppgifter till oss på eller någon annan webbplats relaterad till FirstVet.

11. COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER

Vi kan använda, tillämpa och integrera olika verktyg, beacons, pixlar och liknande komponenter från tredjepartsleverantörer för om-marknadsföring (remarketing) och liknande målgruppsfunktioner för att driva tillbaka våra Kunder till oss med annonser på andra webbplatser över internet samt mätning och analys av Användardata. Detta gör det möjligt för oss att mäta och analysera din användning av FirstVets webbplats, rikta annonskampanjer, leverera kommersiella och transaktionella meddelanden och förbättra FirstVets webbplats och marknadsföring. Vi använder vidare widgets och liknande verktyg för att stödja tjänsten och dess funktioner och/eller kommunicera med dig på vår webbplats och i vår app. Sådana verktyg och komponenter kan till exempel inkludera Facebook Custom Audiences, Facebook Pixel, Google Analytics, Google AdWords, Google AdSense, Google+, Firebase, Hotjar, Triggerbee och Instagram.

Tredjepartsleverantörerna, till exempel Facebook och Google, kan inkludera cookies och/eller enhetsidentifierare för att visa annonser baserat på ditt besök på vår webbplats eller användning av vår app. Du kan välja bort dessa leverantörers användning av cookies genom att besöka deras respektive webbplats, genom hemsidan för Network Advertising Initiative opt-out eller kontrollera användningen av cookies i dina enhetsinställningar. Läs mer om vår användning av cookies i vår cookie policy, som finns på vår hemsida.

12. ÄNDRINGAR

FirstVet förbehåller sig rätten att ibland göra ändringar i vår integritetspolicy eller praxis. Vi kommer att publicera den uppdaterade policyn på vår webbplats, och därför uppmanar vi dig att granska den här sidan då och då.

Version 2024, sista datum för ändring: 12 January 2024

Med FirstVet flyttar veterinärkliniken, djurbutiken och apoteket in i mobilen. Få snabba råd, trygg vård och rätt prylar – varje dag, året om. Videosamtal till FirstVet ingår utan extra kostnad i många djurförsäkringar och du kan enkelt klicka hem produkterna som veterinären rekommenderar, alltid med snabb hemleverans.

FirstVet AB (559047-9894)

Strandvägen 47 5tr, 114 56 Stockholm

Klicka här för att kontrollera att webbplatsen är lagligKlicka här för att kontrollera att webbplatsen är laglig

FirstVet Apotek är ett apotek med tillstånd från Läkemedelsverket och tillhandahåller samtliga läkemedelsprodukter på denna webbplats. Övriga produkter tillhandahålls av FirstVet utanför apotekstillståndet.

apotek logoapotek logo