Styngfluga och styngflugelarver hos häst

Gasterophlusintestinaliseggs

Under sensommaren lägger styngflugorna (Gasterophilus spp) ägg i hästens päls. De små gula äggen ses ofta på framsidan av hästens framben, och hästen får dem i munnen när den kliar sig. Läs mer i denna artikel om hur du blir av med dem och undviker att hästen får i sig äggen.

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
  • Råd, behandling eller lokal remiss

Under sensommaren lägger styngflugorna (Gasterophilus spp) ägg i hästens päls. De små gula äggen ses ofta på framsidan av hästens framben, och hästen får dem i munnen när den kliar sig. Äggen kläcks i fukt och värme och larverna vandrar genom hästens mun till magsäcken för att övervintra. När larverna befinner sig i tandköttet och vid tungroten, kan hästen visa tecken på obehag, t ex klåda, oro i munnen/med bettet, besvär vid tuggning, eller salivering. I magsäcken orsakar de däremot ingen skada, utan ligger i dvala till nästa vår, när de passerar tarmen med avföringen, och kommer ut för att förpuppas i jorden, innan de kläcks till nya styngflugor.

Styngflugelarverna märks inte vid analys av träckprov, men vi veterinärer ser dem ibland, t ex vid gastroskopi av magsäcken, och ofta vid munhåleundersökning av hästar under den tidiga hösten. Om hästen har besvär av styngflugelarver i munnen plockar veterinären ut dem ur tandköttet medan hästen har munstege och är sederad (har fått lugnande medicin), och de små fickorna i slemhinnan läker sedan snabbt igen.

För att undvika att hästen får i sig styngflugelarver rekommenderas att skrapa bort äggen så fort de ses i pälsen. Du kan använda en ryktsten, rakhyvel, eller specialknivar. Pälsglans kan också fungera förebyggande, genom att äggen fastnar sämre i pälsen - appliceras t ex på frambenen och i manen. Be även stallkompisarna att göra likadant, så inte hästen intar ägg från andra hästar, när de kliar varandra.

Rutinmässig avmaskning mot styngflugans larver rekommenderas inte längre. Avmaskning mot blodmask som görs på våren, medan styngflugelarverna finns kvar i magsäcken, kan bryta styngflugans livscykel, men det är onödigt med höstavmaskning riktad mot styngflugan.

Onödiga avmaskningar mot ofarliga parasiter ökar risken att parasiterna utvecklar resistens mot avmaskningsmedel, så att allvarliga infektioner inte kan behandlas i framtiden.

Fler artiklar om häst

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
  • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss