Magsår hos häst

Uppskattad lästid 4 minuter
Magsår hos häst

Magsår är ett vanligt problem hos hästar. Studier har visat att ungefär hälften av alla ridhästar kan vara drabbade. Bland tävlingshästar är siffran ofta högre. Symptomen kan vara diffusa och det är inte alltid hästägaren misstänker magsår. Här du läsa mer om vilka symptom man ska vara observant på samt hur man kan försöka förebygga att hästen drabbas av magsår.

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

 • Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
 • Råd, behandling eller lokal remiss

Vad är ett magsår?

Hästens magsäck är uppdelad i två delar:

I den övre delen av magsäcken mynnar matstrupen. Här är insidan av magsäcken klädd med kutan (hudliknande) slemhinna och pH-värdet är ungefär 7. Den nedre delen av magsäcken bekläds istället av körtelslemhinna. Här utsöndras magsaften, som bland annat innehåller saltsyra, och pH-värdet är betydligt lägre, ungefär 3. Eftersom körtelslemhinnan ständigt utsätts för sur magsaft har den ett skyddande lager bestående av slem och bikarbonat. Den kutana slemhinnan saknar detta lager.

Ett magsår är en sårbildning i magsäcksslemhinnan. Det är vanligast med sår i den kutana delen av magsäcken. Detta är ofta följden av att hästens magsäck står tom under en längre period (mer än 6 timmar). Magsaften “skvalpar” upp på den kutana delen och det kan uppstå frätskador i slemhinnan. I de fall hästen får magsår i den del av magsäcken där det finns körtelslemhinna beror det på att det skyddande slemlagret är svagt eller skadat.

Hur uppstår magsår?

Hästen och dess matsmältningssystem är anpassad för att beta under merparten av dygnets timmar. Magsäcken är relativt liten och till skillnad från oss människor har hästen en kontinuerlig utsöndring av magsaft - saltsyra - i magsäcken. Magsaften är mycket sur. Detta fungerar utmärkt när hästen går på bete eller har fri tillgång till grovfoder, men när hästen utfodras några gånger per dag ökar risken för problem.

När hästen tuggar utsöndras saliv som sväljs ner i magsäcken. Hästens saliv är basisk och hjälper till att buffra den sura miljön. Tillsammans med fodret bidrar detta till att pH-värdet i magsäcken inte blir för lågt. Om magsäcken står tom under längre perioder fortsätter magsaftproduktionen. Miljön blir surare och det finns risk för att magsaften kommer i kontakt med den kutana delen av magsäcken.

De vanligaste utfodringsfelen som ökar risk för magsår:

 • För lite grovfoder i foderstaten

 • Hästen går mer än 6 timmar utan foder

 • Foderstater med mycket kraftfoder

 • Begränsad tillgång till vatten, t ex i hagen

Andra faktorer som ökar risken för magsår:

 • Stress kan utlösa magsår. Stökig stallmiljö, radio som står på i stallet eller osämja mellan boxgrannar kan medföra ökad risk att hästen utvecklar magsår. Transport i samband med träning/tävling eller flytt mellan stallar kan också vara stressande för hästen.

 • Magsår ökar i frekvens hos hästar i träning.

 • Vissa mediciner, t ex smärtstillande preparat, kan också orsaka magsår.

Symptom på magsår hos häst

Magsår hos häst ger diffusa symptom. Hästen kan upplevas som grinig. Den kan börja bitas/grimasera när man spänner sadelgjorden, uppträda annorlunda vid ridning/körning och få sämre aptit. Föl som drabbas av magsår gnisslar ofta tänder. Hästen kan även vara “svårfödd”.

Håll utkik efter:

 • Kolik, ofta milda symptom

 • Nedsatt aptit

 • Avmagring, svårt att hålla hullet

 • Sämre hårrem

 • Om hästen upplevs grinig vid t ex borstning och sadling

 • Försämrad prestation

 • Vilar mer liggande

 • Gnisslar tänder (framförallt föl)

 • Krubbitning

 • Lös avföring

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av kameraundersökning av hästens magsäck, så kallad gastroskopi.

Behandling av magsår hos häst

Vid konstaterat magsår ordineras läkemedel som minskar syraproduktionen och hjälper till att höja pH-värdet i hästens magsäck. Man kan också ge medicin som skyddar slemhinnan. En mycket viktig del av behandlingen är att se över rutinerna kring hästens utfodring och skötsel och åtgärda grundproblemet. Hästen bör vilas från träning. Om hästen står på smärtlindring bör behandlingen om möjligt avslutas.

Så förebygger du magsår hos din häst

Den viktigaste faktorn för att undvika magsår hos häst är korrekt utfodring. Det är viktigt att hästens foderstat är baserad på grovfoder och att hästen utfodras vid flera tillfällen per dag. Det bör inte gå mer än 6 timmar mellan det att hästen ätit upp sitt foder tills det är dags för nästa utfodring. Om hästen får kraftfoder bör givan delas upp på flera mindre portioner. Stressfri stallmiljö och en bra sammansättning av hästgruppen i hagen är också viktigt. Tillgång till vatten dygnet runt bör vara självklarhet.

När bör man kontakta en veterinär?

Misstänker du magsår bör du alltid ta kontakt med en veterinär, likaså om du är orolig för något annat med din häst. Här kan du boka ett videosamtal hos oss på FirstVet för att få en första bedömning!


Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
 • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
 • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss
Träffa veterinär via video - kort väntetidTräffa veterinär via video - kort väntetid

Med FirstVet flyttar veterinärkliniken, djurbutiken och apoteket in i mobilen. Få snabba råd, trygg vård och rätt prylar – varje dag, året om. Videosamtal till FirstVet ingår utan extra kostnad i många djurförsäkringar och du kan enkelt klicka hem produkterna som veterinären rekommenderar, alltid med snabb hemleverans.

FirstVet AB (559047-9894)

Strandvägen 47 5tr, 114 56 Stockholm

Klicka här för att kontrollera att webbplatsen är lagligKlicka här för att kontrollera att webbplatsen är laglig

FirstVet Apotek är ett apotek med tillstånd från Läkemedelsverket och tillhandahåller samtliga läkemedelsprodukter på denna webbplats. Övriga produkter tillhandahålls av FirstVet utanför apotekstillståndet.

apotek logoapotek logo