10 vanliga växter som är giftiga för häst

Uppskattad lästid 5 minuter
10 vanliga växter som är giftiga för häst

Hästar undviker i regel att äta giftiga växter men om betet börjar tryta kan de bli mindre nogräknade. Vissa växter upplevs inte som oätliga av hästen om de har frusit eller torkat. Det innebär bland annat att hästen har svårare att sortera ut giftiga växter som kommer med i vallfodret (hö, hösilage och ensilage). Här kan du läsa mer om symptom, diagnos och behandling av förgiftning hos häst som orsakats av farliga växter!

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

 • Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
 • Råd, behandling eller lokal remiss

Växterna som räknas upp här nedan orsakar förgiftning på olika sätt. Vissa av dem är så giftiga att de kan orsaka plötsliga dödsfall, hit hör t ex idegran och sprängört, medan andra ger mindre dramatiska symptom. Notera att listan inte är fullständig, utan bara ett axplock av de giftiga växter som förekommer i våra svenska hagar och ängsmarker.

1. Alsikeklöver

Alsikeklöver förekommer över hela landet och växer främst på lerjordar. Växten är giftig både på bete och i torkad form, t ex i hö. Alsikeklöver orsakar framförallt fotosensibilitet, vilket innebär att hästen får hudskador/öppna sår på opigmenterade hudpartier som utsätts för sol. Alsikeklöver kan även ge leverskador med mer allvarliga symptom. I det sistnämnda fallet kan dödsfall inträffa.

2. Ek/ekollon

Både blad och ekollon innehåller tanniner som är giftigt för häst. De flesta hästar undviker att äta ek, men vissa verkar få smak för det. Förgiftning ses vid stora intag eller om hästen äter mindre mängder blad/ekollon under en längre tid. Symptomen är kolik med mörk avföring, blodig diarré, svullnader (ödem), andningssvårigheter och njursvikt. Symptomen kommer 1-7 dygn efter intaget och kan leda till döden.

3. Idegran

Idegran är en vintergrön buske/träd som får röda frukter. Växten är mycket giftig för häst och leder ofta till döden redan inom några timmar efter intag. Idegran är en uppskattad trädgårdsväxt och förgiftning hos häst ses framförallt när trädgårdsavfall deponeras i hagen. Den kan även växa vilt, t ex på Västkusten och Gotland.

4. Johannesört

Johannesört förekommer framförallt i landets södra och mellersta delar. Förgiftning ger huvudsakligen symptom som fotosensibilitet, men även mer diffusa symptom förekommer. Här kan t ex nämnas diarré, feber och svårigheter att gå/stapplande gång. Dödsfall är ovanliga.

5. Korsört

Korsört är ett vanligt förekommande ogräs som framförallt ses runt bebyggelse, men även i kustbanden. Växten är mycket giftig för häst och orsakar leversvikt med symptom som sekundär fotosensibilitet, ödem i benen och under buken, kolik samt symptom från centrala nervsystemet (vinglighet, blindhet, går i cirklar med mera). Dödligheten är hög när leversvikt utvecklats.

6. Lupin

Lupin är en vanligt förekommande växt i Sverige. Den brukar inte gillas av hästar. Förgiftning kan uppstå vid större intag och ger bland annat ryckningar/skakningar och ansträngd andning. Om ett dräktigt sto äter lupin finns risk för fosterskador. Dödsfall inträffar i regel inte.

7. Smörblomma

Smörblomma är vanlig i hela landet. Den har bitter smak och ger en brännande känsla i munnen. De flesta hästar undviker den, men om en häst har blivit förgiftad kan den få smak för blomman och aktivt söka upp den. Hästar kan även få hudproblem om de ligger på smörblommor. Symptomen vid förtäring är framförallt blåsor i munnen och inflammation i magtarmkanalen. Dödsfall på grund av förtäring av smörblomma är ovanligt hos häst.

8. Sprängört

Sprängört är mycket giftig. Den växer i hela landet, men mer sällsynt i de norra delarna. Den återfinns vid åar och vattendrag, t ex vid diken. Om djuren trampar sönder växten kommer växtsaften ut i vattnet, som då blir giftigt att dricka. Förgiftade hästar kan visa symptom som ökad salivering. De kan gnissla tänder och tugga kraftigt. Oro, oförmåga att koordinera sina rörelser och krampliknande anfall följer, varefter hästen får andningsförlamning och dör. Detta sker inom 15 minuter till 8 timmar.

9. Stånds

Stånds är en ganska ovanlig växt, men kan på sina håll förekomma i stort antal. Hästar ratar normalt den färska växten, men äter den om den t ex frusit eller om den finns i hö eller ensilage. Symptomen vid förgiftning är vitt skilda - allt från kolik och blodig diarré till mer diffusa symptom som nedsatt aptit, avmagring och nedsatt kondition. Hästen kan få svårt att svälja, gäspa och slicka onormalt mycket. Det finns fall av akut förgiftning, men det är vanligare att symptomen kommer veckor eller månader efter intag av växten. När symptomen väl märks är skadan redan skedd och dödligheten hög.

10. Tysklönn

Både tysklönn och asklönn kan orsaka akut förgiftning med kraftigt muskelsönderfall hos häst. Tillståndet kallas atypisk myopati och dödligheten är hög. Symptom på förgiftning är andningssvårigheter, hög puls, svettning och mörkfärgad urin.

Fler exempel på giftiga växter finns hos SVA.

Symptom på förgiftning hos häst

Det finns en mängd olika växtgifter med olika verkan och symptombild. Här listas några symptom:

 • Magtarmproblem, kolik, diarré

 • Fotosensibilitet

 • Blåsor i munnen

 • Ökad salivering

 • Hästen tuggar/gäspar onormalt

 • Vinglighet, svårt att gå

 • Kramper eller ryckningar

 • Nedsatt allmäntillstånd

 • Plötsliga dödsfall

Många av dessa symptom kan lätt misstas för andra sjukdomstillstånd.

Behandling av förgiftning hos häst

Om din häst visar symptom på förgiftning ska du omedelbart ta bort den från betet/hagen och tillkalla veterinär. Vissa av växterna som nämnts ovan är mycket giftiga och prognosen är dålig. För övriga är prognosen ofta god om man kan förhindra att hästen får i sig mer av den giftiga växten och inleder behandling direkt. I de fall hästen redan har utvecklat t ex leverskador är utsikterna sämre.

Så förebygger du förgiftning hos din häst

 • Gå igenom hagar/beten innan du släpper hästar där. Ta med en flora så du kan identifiera växterna

 • Om det finns giftiga växter i hagen - rensa bort eller hägna in områden med giftiga växter. Det bästa är att erbjuda ett annat bete.

 • Undvik att låta hästen går på hårt nedbetade beten. Det är framförallt vid betesbrist som hästar börjar äta sådant de normalt hade ratat. Stödutfodra vid behov!

 • Köp grovfoder av en kunnig och pålitlig leverantör. Om du skördar eget foder bör vallen kontrolleras

 • Släng aldrig trädgårdsavfall i hagen om du inte säkert vet att det är ofarligt för hästen

Om du misstänker förgiftning bör samtliga hästar tas från den aktuella hagen/betet.

När ska jag ta kontakt med en veterinär?

Kontakta alltid veterinär om din häst uppvisar symptom på förgiftning. I icke akuta fall är du alltid välkommen att kontakta FirstVet. Här kan du boka ett videosamtal med veterinär för att få en första bedömning!


Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
 • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
 • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss
Träffa veterinär via video - kort väntetidTräffa veterinär via video - kort väntetid

Med FirstVet flyttar veterinärkliniken, djurbutiken och apoteket in i mobilen. Få snabba råd, trygg vård och rätt prylar – varje dag, året om. Videosamtal till FirstVet ingår utan extra kostnad i många djurförsäkringar och du kan enkelt klicka hem produkterna som veterinären rekommenderar, alltid med snabb hemleverans.

FirstVet AB (559047-9894)

Strandvägen 47 5tr, 114 56 Stockholm

Klicka här för att kontrollera att webbplatsen är lagligKlicka här för att kontrollera att webbplatsen är laglig

FirstVet Apotek är ett apotek med tillstånd från Läkemedelsverket och tillhandahåller samtliga läkemedelsprodukter på denna webbplats. Övriga produkter tillhandahålls av FirstVet utanför apotekstillståndet.

apotek logoapotek logo