Article 27 20170509041304

Allmänt om fästingar

Fästingar är spindeldjur som, efter bett, kan sprida sjukdomar. I denna artikel kan du läsa mer om fästingar, vilka sjukdomar de kan sprida och hur fästingbett kan förebyggas.

Träffa veterinär i mobilen.


✓ Besöken ingår i de flesta djurförsäkringar
✓ Råd, behandling eller remiss
✓ Öppet alla dagar 06.00 - 02.00


Allmänt om fästingar

Fästingar är kvalster och hör till spindeldjuren. Fästingen genomgår fyra stadier innan den är fullt mogen (ägg, larv, nymph, vuxen). Fästingar behöver suga blod för att utvecklas mellan de olika stadierna och vuxna fästinghonor behöver suga blod innan de lägger ägg. Vuxna fästinghanar suger inte blod. En fästinghona blir vanligen ca 3 år gammal men kan bli mellan 2 till 6 år gammal.

Fästingar kan sprida sjukdomar. Dessa sjukdomar kan spridas från nymfen (som ser ut som en liten svartbrun fästing) och från den vuxna fästinghonan (som är betydligt större och har rödaktig bakkropp). Nymfen och den vuxna fästingen har åtta ben. Det är mindre vanligt att fästinglarven bär på infektionsämnen (fästinglarven ser ut som en pytteliten fästing och har sex ben).

Fästingen vistas gärna i fuktiga miljöer och sitter på grässtrån eller i låga buskar. Fästingen är blind, men känner vibrationer, kroppsvärme och koldioxid i utandningsluft. Fästingen kryper över på sitt värddjur och biter sig fast med hjälp av sitt hullingförsedda munsvärd.

Fästingarna utvecklar sina livsstadier på olika djur, både vilda och tama. Larverna håller sig främst till mindre djur t.ex. sorkar, möss, näbbmöss och småfåglar. Nymferna kan ge sig på lite större djur, t.ex. harar, katter, hundar och hönsfåglar. Den vuxna honan kan ge sig på ännu större djur, t.ex. rådjur, älgar, hjortar, kor, hästar och människor. Fästingarna är beroende av att det finns olika värddjur, detta innebär att om det inte finns djur av olika storlekar för fästingarna att suga blod ifrån, så minskar antalet fästingar.

Det är inte helt fastställt exakt hur de fästingburna smittämnena sprids i naturen. Man tror dock att smittade värddjur (t.ex. hare, räv, hjortdjur) sprider smittämnet till fästingen. Man vet dock inte riktigt vilka djur som är viktigast för smittspridningen.

Fästingen och därmed även smittorna har spridit sig långt upp i norra Sverige och inåt landet i och med att de senaste decennierna har varit varmare än tidigare. Redan när temperaturen överstiger ca 5 plusgrader dagtid blir fästingarna aktiva.

Fästingöverförda smittor

Granulocytär anaplasmos

Sjukdomen kallades tidigare för ehrlichios och kan spridas av den vanliga fästingen. Både hundar och katter kan infekteras, men hos katter är det mycket ovanligt att infektionen leder till sjukdom.

Bakterien överförs efter att fästingen sugit blod från djuret i 1-2 dagar. Om djuret blir sjukt får det vanligen symptom ca en till två veckor efter fästingbettet. Många djur blir dock inte sjuka, trots att de träffat på bakterien. Bara för att djuret har antikroppar mot anaplasmabakterien innebär det inte med säkerhet att det är sjukt.

Ifall djuret blir sjukt får det ofta ganska ospecifika symtom som t.ex. feber, slöhet och aptitlöshet. Djuret kan få ont i kroppen och lederna och bli stelt och ovilligt att röra sig. Om man tar blodprov på ett djur i det akuta skedet kan det ha lägre antal blodplättar (trombocyter) än normalt, och ibland kan man också se bakterien som små prickar inuti en viss typ av vita blodkroppar (neutrofilerna) om man gör ett blodutstryk och tittar i mikroskop.

Hos människor verkar sjukdomen vara mindre vanlig. Om en människa blir sjuk får den ofta influensaliknande symptom, i enstaka fall har personer fått mer allvarliga symptom såsom lunginflammation, problem med njurarna och symptom från nervsystemet.

Läs mer: Granulocytär anaplasmos hos hund och katt

Borrelios

Det är ganska vanligt att fästingar bär på borreliabakterien, man uppskattar att 5-40 % av fästingarna i Sverige bär på bakterien. Fästingen behöver suga blod i 1–2 dagar innan smittan överförs. Detta beror på att borreliabakterierna normalt befinner sig i fästingens tarmkanal, och det tar lite tid för smittämnet att via spottkörtlarna hamna i fästingens saliv och föras över till värddjuret.

Sjukdomen borrelios är ovanlig hos hundar i Sverige. Antikroppar mot borreliabakterien kan förekomma hos helt friska hundar och innebär då inte att hunden är sjuk, utan enbart att den träffat på borreliabakterien. De flesta hundar som blir smittade, ca 95 % av hundarna, blir inte sjuka utan hundens kropp klarar av att hantera smittämnet på egen hand. Katter kan också infekteras och bilda antikroppar, men det är inte vetenskapligt visat att de skulle kunna utveckla sjukdomen borrelios.

Borrelios är vanligare hos människa än hos hund. Ett vanligt symptom på borrelios hos människa är att det kan utvecklas ett flera centimeter stort rött hudutslag som efter hand bleknar i mitten där fästingen suttit. Ibland kan man få andra symptom i samband med utslaget och de liknar då ofta influensasymtom med feber, trötthet och värk i leder, muskler och huvud.

Läs mer: Borreleios hos hund

TBE

Fästingburen hjärninflammation (TBE) Tick–borne encephalitis, är en allvarlig sjukdom som främst drabbar människor. Sjukdomen orsakas av ett virus och sprids liksom de andra fästingburna sjukdomarna med den saliv som överförs vid fästingens bett.

TBE kan förekomma hos hundar, men sjukdomen är ovanlig. Man tror att de flesta hundar som smittas av TBE klarar av infektionen själva och de blir därmed inte allvarligt sjuka. De sjuka hundarna har fått symptom ganska snabbt efter fästingbettet (ca 7-10 dagar efteråt), de har haft hög feber, nedsatt medvetande, kramper och förlamningssymptom. Det finns inget vaccin till hundar, det viktiga är att förhindra att hunden får fästingbett. Sjukdomen finns inte beskriven hos katter.

För människor tar det ca 1–2 veckor efter fästingbettet innan man får symptom. Symtomen är influensaliknande symtom med feber, trötthet och värk i kroppen. Om viruset sprider sig till hjärnhinnorna eller hjärnan så får man efter ytterligare någon vecka svåra symptom såsom huvudvärk, yrsel, kräkningar, ljuskänslighet och ibland också förlamning i ansikte, armar eller ben. Någon effektiv behandling mot sjukdomen finns inte, men det går att skydda sig genom vaccination.

Förebygg fästingbett

Fästingar trivs bäst i fuktig miljö med högt gräs och buskar. För att skydda dig själv och hunden/katten mot fästingbett kan du tänka på följande:

 • Använd långbyxor, långärmat och gärna stövlar. Ha byxorna istoppade i stövlarna och stoppa in den långärmade tröjan innanför byxorna.
 • Använd gärna ljusa kläder då det är lättare att se fästingar på ljusa kläder, borsta bort fästingen från kläderna om du ser någon.
 • Om du vet att du varit i ett fästingrikt område – gå igenom kroppen när du kommer in. Glöm inte ljumskar, hals, bakom öronen, armhålor och hårfästet och ta gärna en dusch. Detsamma gäller för hunden och katten.
 • Klippt gräset kort hemma på gräsmattan, då trivs fästingarna sämre.
 • Undvik att låta hunden springa i fuktiga diken med högt gräs eller sly.
 • Om man bor i ett område med mycket fästingar och fästingburna sjukdomar så kan det vara idé att behandla hunden/katten med någon typ av läkemedel som förebygger fästingangrepp.

Fästingförebyggande medel

Det finns flera olika medel, både receptbelagda och receptfria, som skyddar hundar och katter mot fästingar. Bland annat finns så kallade spot-on-preparat som består av en lösning som kläms ut på huden mellan bogbladen. Det finns även skydd i form av olika halsband som överför ett skyddande ämne till djurets päls. Halsbanden har effekt i upp till ett halvår beroende på innehåll. Till hundar finns de relativt nya och receptbelagda fästingförebyggande tabletterna, som har effekt mot fästingar i en till tre månader beroende på val av preparat. I denna artikel finns mer information om de olika fästingförebyggande medel som finns att välja mellan: Fästingförebyggande medel.

Att ta bort en fästing

Fästingen ska bort så fort som möjligt, det är alla överens om. Men hur gör man bäst för att plocka bort en fästing?

 • Fästingborttagare eller pincett rekommenderas
 • Försök få tag om fästingen så nära huden som möjligt och dra sedan rakt ut, undvik att vrida fästingen
 • Rengör hudområdet där fästingen suttit
 • Det finns risk att en liten del av fästingen blir kvar. Ibland kan det uppstå en mindre inflammation runt de kvarvarande delarna, avvakta ett par dagar. Ofta lyckas kroppen själv ta hand om och stöta bort delarna inom 1-2 veckor, annars kan man försöka plocka bort dom med till exempel en finspetsig pincett eller ren nål
 • Lägg inte på olja, smör eller något annat på fästingen innan du tar bort den. Risken är att fästingen kräks och på så sätt överför smittämne

Källor: www.sva.se, www.folkhälsomyndigheten.se samt www.fassvet.se

Boka ett fästingsamtal

Vi erbjuder tjänsten fästingskydd där du tillsammans med en av våra veterinärer tar reda på vilket skydd som är bäst för just dig och ditt husdjur. Boka tid för att hitta rätt fästingmedel här!

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal i mobilen.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Boka tid
 • Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Råd, behandling eller lokal remiss.

Fler artiklar om Hund

Träffa veterinär i mobilen