Mus- och råttgiftsförgiftning hos hund och katt

Cat and rat

Mus- och råttgift luktar och smakar gott för både hundar och katter. Även en liten dos är farlig och att äta möss som ätit råttgift kan också innebära problem. Här kan du läsa mer om symptom, diagnos och behandling av förgiftning med mus- och råttgift hos hund och katt.

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

 • Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
 • Råd, behandling eller lokal remiss

Rått- och musgifter innehåller vanligtvis ämnen som förhindrar blodets förmåga att levra sig. Det finns även bekämpningsmedel mot möss (Alfakloralos) som direkt påverkar nervsystemet och som kan göra våra djur väldigt sjuka. Om du misstänker att ditt djur har blivit förgiftat ska du genast kontakta veterinär!

Symptom på råttgiftsförgiftning hos hund och katt

Många vanliga råttgift förstör förmågan att koagulera blod med risk för inre blödningar i buk, lungor och andra organ. Symptomen på råttgiftsförgiftning kommer först efter några dagar.

Följande symptom är tecken på förgiftning av råttgift:

 • Slöhet och hängighet
 • Bleka slemhinnor
 • Häftig andning
 • Blod i avföringen eller urinen

Musgift med alfakloralos

Alfakloralos är ett bekämpningsmedel mot möss som har funnits på den svenska marknaden sedan 2013. Till skillnad från traditionella rått- och musgift, som gör så att blodet inte kan koagulera, verkar alfakloralos genom att påverka nervsystemet. Mössen tappar medvetandet och dör av kraftigt låg kroppstemperatur medan de är medvetslösa.

Symptom på förgiftning med alfakloralos

Om en hund eller katt får i sig låga doser av alfakloralos kan de få symptom som:

 • Hyperaktivitet
 • Svårigheter att samordna sina rörelser
 • Bli svaga och trötta
 • Ökad salivproduktion

Vid högre doser av alfakloralos kan hunden eller katten få symptom som:

 • Kraftig påverkan på centrala nervsystemet
 • Kramper
 • Ytlig andning
 • Låg kroppstemperatur
 • Medvetslöshet som ibland resulterar i koma

Katter är mer känsliga för alfakloralos än hundar och kan lättare hamna i koma om de får i sig stora mängder. Det finns inget motgift mot alfakloralos men om behandling sätts in i god tid vid en alfakloralos-förgiftning är prognosen oftast relativt god.

Ändrade villkor för musgift med alfakloralos

Alfakloralos förbjöds för försäljning till privatpersoner i december 2019 avKemikalieinspektionen på grund av ökat antal förgiftningsfall hos katt. Medlen har tidigare fått användas av privatpersoner men får nu endast användas av utbildade yrkesmässiga användare med särskilt tillstånd.

Behandling av mus- och råttgiftsförgiftning

Om man misstänker att djuret nyss ätit råttgift brukar veterinären välja att framkalla kräkning och ge aktivt kol för att förhindra upptag av giftet. Man ska inte själv försöka framkalla kräkning med salt då detta kan leda till saltförgiftning.

Då övrig behandling beror på vilken typ av råttgift djuret har ätit är det viktigt att försöka ta reda på vilken sort det rör sig om. Ta gärna med förpackningen eller ta ett kort på den om möjligt.

Vid antikoagulativa råttgift behandlar man med K-vitamininjektion samt K-vitamintabletter för att återfå blodets förmåga att koagulera. Vid allvarliga tillstånd kan även blodtransfusion vara aktuellt.

Det finns som sagt inget motgift mot Alfakloralos utan man behandlar istället understödjande och symptomatiskt med t.ex. dropp och värme.

Kan jag förebygga mus- och råttgiftsförgiftning hos mitt djur?

Det kan vara svårt att förebygga att en hund eller katt får i sig råttgift då man inte alltid är medveten om att råttgift finns utlagt i områden där man rör sig. Om man själv har råttgift hemma är det viktigt att förvara giftet i låsta utrymmen och lägga förgiftat bete där hunden eller katten inte kan komma åt det. Det är även viktigt att försöka se till att katten eller hunden inte kan komma åt de möss eller råttor som eventuellt fått i sig giftet.

Viktigt att söka hjälp i tid!

Om du misstänker att ditt husdjur har blivit förgiftat eller ditt djur uppvisar några av symtomen som vi nämnt ovan bör du genast uppsöka veterinär!

Om du är osäker på hur ditt djur mår eller vill ha hjälp med en första bedömning kan du alltid boka ett videosamtal hos oss på FirstVet. Observera att eventuell väntetid hos oss inte får fördröja ett akut veterinärbesök vid misstanke om förgiftning.Fler artiklar om hund

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
 • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
 • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss