Hästinfluensa - symptom och behandling

hastinfluensa

Hästinfluensa är en virusinfektion som ger hög feber, hosta och nedsatt allmäntillstånd hos häst. Här kan du läsa mer om infektionen och få tips kring vaccination och smittskydd.

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
  • Råd, behandling eller lokal remiss

Hästinfluensa orsakas av ett virus som kallas ekvint influensavirus och förkortas EIV. Det finns flera olika stammar av influensavirus. Den typ som orsakat utbrott de senaste åren kallas hästinfluensa typ A2. Infektionen förekommer över hela världen och då och då ses större utbrott. Under 2018 och 2019 var det ovanligt många utbrott i både Europa och USA.

Hästinfluensa är mycket smittsamt. Smitta sker vid direktkontakt mellan hästar men även indirekt, det vill säga via skötare och utrustning. När en sjuk häst hostar kan viruset färdas upp till 45 meter i luften. Även hundar kan få hästinfluensa och sprida smittan mellan stallar. Människor kan inte få hästinfluensa.

Man kan skydda hästen genom vaccination.

Symptom vid hästinfluensa

Symptomen vid hästinfluensa debuterar plötsligt med hög feber. 40-41 grader är inte ovanligt. Hästen har nedsatt allmäntillstånd och får en djup torrhosta. Snuva är vanligt. I det första skedet är snoret tunt och genomskinligt, men kan sedan bli tjockt och gult. Andra symptom som kan ses är ömhet i muskulaturen och svullna ben (ödem).

Diagnos av hästinfluensa

Diagnosen bekräftas med hjälp av ett svabbprov i hästens näshåla. Stallet/anläggningen där den smittade hästen står isoleras i avvaktan på provsvar.

Behandling och isolering

Det finns ingen behandling mot hästinfluensa. Hästen ska vila från arbete och ta det lugnt. Man bör tempa den morgon och kväll och göra en enkel undersökning för att snabbt se om det tillstöter någon komplikation, t ex bakteriell lunginflammation. Hästar som blir hårt drabbade kan behöva understödjande behandling. Rekonvalescenstiden efter hästinfluensa är lång. Räkna med att det tar minst en månad innan hästen försiktigt kan sättas i arbete igen och att dess prestationsförmåga kan var nedsatt en längre tid. De flesta hästar blir helt återställda.

Stall som drabbats av hästinfluensa ska isoleras och man ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra smittspridning. Läs mer här: SVA - Råd för isolering och rengöring vid smittsamma sjukdomar.

Reglerna gäller för hela stallet. Det innebär att även hästar som inte själva varit sjuka ska isoleras.

Vaccination mot hästinfluensa

För att skydda hästen mot hästinfluensa rekommenderas vaccination.

Grundvaccinationen består av tre sprutor som brukar benämnas A, B och C. Dessa ska ges med ett bestämt intervall från det att hästen är 4-6 månader gammal. Man kan även grundvaccinera äldre hästar. När hästen är grundvaccinerad behöver skyddet fyllas på minst en gång per år. På senare år har man sett att många hästar har ett dåligt skydd i slutet av perioden och det blir allt vanligare att rekommendera vaccination med 6 månaders intervall.

Hur ofta man väljer att vaccinera kan bero på risken hästen utsätts för. Faktorer att ta hänsyn till kan t ex vara hästens ålder och hur ofta den träffar hästar utanför stallet, t ex på träningar eller tävlingar. I stall med många hästar och mycket folk ökar också risken för smitta. Även om din häst inte åker på tävling/träning ökar risken om boxgrannen gör det.

Inom såväl trav-, galopp- och ridsporten är det krav på att alla hästar som deltar i tävling ska vara vaccinerade.

Inom ridsporten gäller nya bestämmelser sedan 2019. I korthet innebär detta att en häst ska grundvaccineras med tre sprutor (A, B och C) med följande intervall:

  • B-vaccinationen ska ges 21 till 56 dagar efter A
  • C-vaccinationen ska ges 90 till 180 dagar efter B
  • Därefter ska hästen revaccineras (R) minst en gång per år. Rekommendationen är att hästen vaccineras halvårsvis.

Inom trav- och galoppsporten gäller samma regler, men intervallen mellan vaccinationerna är annorlunda. Mellan A och B ska det ha gått 21-92 dagar och mellan B och C 150-215 dagar. Därefter ska hästarna vaccineras årligen.

Reglerna kan uppdateras.Det är din skyldighet som ägare att hålla dig uppdaterad. Kontrollera därför alltid med respektive förbund vad som gäller:

Undvik smitta!

I den här artikeln kan du få mer tips på: Skydda hästen mot smittsamma sjukdomar

När bör man kontakta en veterinär?

Om din häst hostar eller får feber bör du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du boka ett videosamtal hos oss på FirstVet för att få en första bedömning.

Fler artiklar om häst

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
  • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss