FirstVet
Hogt blodtryck hund

Högt blodtryck hos hund

På hund ser man framför allt högt blodtryck till följd av annan sjukdom och då ofta på medelålders till äldre hundar. Här kan du läsa mer om orsaken bakom högt blodtryck, vilka tecken man bör hålla koll på och vad man kan göra åt det om ens hund skulle drabbas!

Träffa veterinär i mobilen.

✓ Besöken ingår i de flesta djurförsäkringar
✓ Råd, behandling eller remiss
✓ Öppet alla dagar 06.00 - 02.00

Vad är högt blodtryck och vad kan det bero på?

Blodtrycket i kroppen regleras av vilken kraft hjärtmuskeln har, när den pumpar ut blod i kroppen, samt vilket motstånd det är i kärlen. Det kan även påverkas av både sjukdomar och yttre faktorer, som stress. På hund ses förhöjt blodtryck framför allt vid njursjukdom och hjärtproblem men även vid vissa hormonsjukdomar.

Symptom på högt blodtryck hos hund

Förhöjt blodtryck påverkar hela cirkulationen och alla organ som blodet passerar. Det leder till ökat tryck i blodkärlen, de inre organen och kan leda till påfrestningar på njurar, hjärta, ögon och nervsystemet.

Symtomen beror ofta på de underliggande orsakerna. Njurproblem visar sig ofta som ökad törst och urinering, varierande eller nedsatt aptit och kräkningar, ibland i kombination med viktnedgång.

Hjärtproblem kan yttra sig som andningsproblem, hosta, trötthet, att hunden sover mer eller inte orkar motionera som vanligt, ibland går hunden ner i vikt.

Högt blodtryck kan påverka ögonen så att hunden får förändrade pupiller, ser sämre eller blir blind. Det kan även orsaka neurologiska symtom som vinglighet eller kramper.

Diagnos av högt blodtryck

Hundens blodtryck mäts på kliniken med en blodtrycksmanschett runt svansen eller benet. Ibland får man mäta vid flera olika tillfällen. Underliggande sjukdomar utvärderas med blodprover, röntgen och ultraljud.

Behandling av högt blodtryck hos hund

I första hand behöver man behandla den primära sjukdomen, ibland i kombination med blodtryckssänkande läkemedel för att undvika sekundära problem. Ibland kan hunden behöva äta specialkost.

Kan jag göra något för att förebygga högt blodtryck hos min hund?

Var alltid uppmärksam på om din hund utvecklar symtom, tappar vikt eller ändrar beteende. Ofta är de initiala förändringarna vid blodtrycksförhöjning små och smygande.

När bör man ta kontakt med en veterinär?

Om din hund inte mår bra eller uppvisar symtom på förändrat beteende, ökad törst, viktnedgång eller om du ser förändringar på ögon eller syn är det bra med en kontroll hos veterinär. Du kan i många fall börja med att boka ett videosamtal med veterinär på FirstVet för att få hjälp med en första bedömning!

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal i mobilen.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Råd, behandling eller lokal remiss.

Fler artiklar om Hund