Katter som slickar bort päls

Article 42 20170619034805

Den vanligaste orsaken till att katten får stora kala fläckar på kroppen är att den har slickat bort pälsen. Här tas vanliga orsaker upp till att katten slickar bort päls, och vi förklarar hur en utredning kan gå till.

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

 • Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
 • Råd, behandling eller lokal remiss

Inledning

Veterinärer träffar ofta katter som har mer eller mindre utbredda kala eller tunnhåriga fläckar. Vanligen ses dessa fläckar på till exempel buken, i ljumskarna, insidan av bakbenen, men ibland också på frambenen, ryggen och andra ställen på kroppen där katten kommer åt att slicka sig.

Varför får katten kala fläckar?

En av de vanligaste orsakerna till att katter får lite större, hårlösa fläckar på kroppen är att de själva har slickat bort pälsen. En del katter slickar sig när ägaren inte ser, vilket gör att man kan tro att katten har tappat pälsen.

Om man är osäker på om katten slickat bort pälsen eller tappat den av någon annan anledning så kan veterinären ta några hårstrån och titta i mikroskop på dem – om katten har slickat bort håren så ser de ”avhuggna” ut i mikroskopet, eftersom kattens tunga bryter av hårstråna. Normala hårstrån har en avsmalnande spets.

Se vårt utbud inom beteende för katt

Orsaker till att katten slickar bort päls

Det finns flera olika orsaker som kan leda till att katten slickar bort päls.

Några orsaker är t ex:

 • Klåda/irritation i huden – detta är den vanligaste orsaken och kan t ex bero på parasitangrepp, ringorm eller överkänslighet/allergi mot något i maten eller omgivningen
 • Smärta, t ex problem med urinvägarna, smärta från buken av annan orsak, ryggont mm
 • Vissa typer av tumörer
 • Psykisk stress (så kallad psykogen alopeci), dvs att katten slickar bort hår för att det är något som stressar den psykiskt. Förr trodde man att detta vara en vanlig orsak till att katter slickar bort hår, nu har man börjat förstå att det inte är så vanligt och att man alltid bör utesluta andra orsaker till att katten slickar bort päls innan man misstänker en psykisk problematik

Hur gör man för att ta reda på vad problemet beror på?

Om man är osäker på om katten verkligen har slickat bort pälsen så kan veterinären ta prov och titta på hårstrån i mikroskop. Hårstrån som har slickats av har ”avkapad” topp, normala hårstrån har avsmalnande topp.

Parasiter och ringorm

Det första veterinären gör brukar vara att kontrollera om katten har några parasiter (t ex mjällkvallster, löss, loppor, demodex eller ringorm) som kan orsaka de kala fläckarna. Om det visar sig att det finns fler djur i hushållet och att de andra djuren också kliar/slickar sig mer än vanligt så är det större risk att det handlar om någon parasit. Ibland ser veterinären med blotta ögat att katten t ex har löss eller loppor, men mer vanligt är att veterinären behöver ta prov från huden och titta i mikroskop för att leta efter parasiter. Ofta passar veterinären då på att ta prov för att se om det finns överdrivet med bakterier eller jästsvamp på kattens hud. Ibland kan även avföringsprov vara till hjälp för att leta efter parasiter.

Om man misstänker att katten kan ha ringorm så behöver man ta prov från kattens päls och skicka för analys. Om man hittar parasiter eller ringorm så behandlas katten för det. Om katten har mycket bakterier eller jästsvamp på huden så behandlas det vanligen genom att kattens hud tvättas regelbundet med antibakteriella och/eller svamphämmande medel tills infektionen är borta. Det är ovanligt att veterinären behöver sätta in antibiotika.

Smärta

Om det finns något i kattens historik, i ägarens beskrivning, eller om veterinären upptäcker något vid sin undersökning av katten som kan tyda på att den har ont någonstans så utreds det.

Exempel på problem som man tror kan vara orsak till att katten slickar bort päls kan vara:

 • Urinvägsproblem, om katten har ändrat sitt kissbeteende så kan det vara klokt att undersöka urinvägarna mer utförligt
 • Ont i ryggen, om katten inte vill hoppa upp och ned på saker som vanligt eller visar smärta när veterinären tar katten på ryggen så kan veterinären vilja utreda vidare med t ex röntgen
 • Ont i magen/magproblem, om katten t ex har problem med kräkningar eller lös mage, förstoppning eller dålig aptit emellanåt så kan det vara idé att utreda det

Överkänslighet/allergi

En vanlig orsak till att katter slickar bort päls är att den har klåda. Efter att veterinären uteslutit parasitinfektion och smärta så är ofta nästa steg att gå vidare med en allergiutredning. Om katten är allergisk så är den vanligen antingen allergisk mot något i maten som den äter (vanligtvis mot någon speciell typ av protein, men inte mot alla sorter av protein) eller mot något i omgivningen (t ex kvalster). Katten kan också vara allergisk både mot något i maten och mot något i omgivningen.

I en allergiutredning ingår vanligen att katten får äta en specialdiet (som veterinären hjälper till att välja, detta kallas för eliminationsdiet). Eliminationsdieten pågår under 8–10 veckor, därefter ska katten äta samma mat som den åt tidigare igen (detta kallas provokation). Om katten blir bra under specialdieten (eliminationsdieten) och dålig igen när den får sin tidigare mat (provokationen), så vet man att den är allergisk mot något i maten. Om det inte blir någon skillnad så är den sannolikt inte allergisk mot något i maten. Om katten blir bra på sin specialdiet så får den gå tillbaka till att äta specialdieten efter provokationen, och om den fungerar bra på det så behövs ingen annan behandling.

Om det visar sig att kattens mat inte har något med klådan att göra så kan man gå vidare och utreda ifall det verkar vara något i omgivningen som orsakar problemen, och isåfall låta katten få speciellt tillverkat vaccin mot det som den är allergisk mot (vaccin ges vanligen med regelbundna intervall, ca 1 gång/månad, hemma av kattägaren) för att se om det kan dämpa problemen. Ofta behöver katten också få klåddämpande medicinering (t ex kortison eller ciklosporin), samt tillskott med fettsyror.

Andra prover

Om katten inte fungerar bra på sin behandling eller om hudförändringen ser ovanlig ut så kan veterinären ta hudbiopsier (små bitar av huden skärs bort och skickas för analys). Det kan också vara bra att ta ett blodprov, dels för att se att det inte finns någon bakomliggande sjukdom som kan orsaka kattens problem samt för att se att allt ser bra ut inför eventuell medicinering.

Vilken behandling är bäst?

Veterinären försöker hitta den underliggande orsaken till att katten slickar bort päls och behandla den. Det innebär att en katt som har ont i ryggen kan få smärtlindrande medicin och sjukgymnastik medan en allergisk katt kanske får specialfoder, tillskott med fettsyror och klåddämpande medicin. Om man inte hittar någon underliggande orsak till problemen och katten inte heller svarar på klåddämpande medicin så kan veterinären prova att behandla med någon form av stress- och ångestdämpande medicinering.

Kan man förebygga?

Det man kan göra själv är att titta igenom sin katt dagligen för att se att den ser fin ut i pälsen och huden, på så sätt upptäcker man eventuella problem tidigt och då är de ofta lättare att behandla.

Det är också bra att vara noga med att katten får mat av god kvalitet, och att katten håller sig normalviktig (väg gärna katten regelbundet och anteckna för att ha koll på vikten), samt att se till att man gör kattens hemmiljö så trivsam för den som möjligt.Fler artiklar om katt

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
 • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
 • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss