FirstVet
Noskvalster hos hund

Noskvalster hos hund

Noskvalster, Pneumonyssoides caninum, är ett litet kvalster som lever i hundens nos och luftvägar. Kvalstret kan drabba alla hundar, men inte alla hundar får symptom. Här kan du läsa mer om symptom, diagnos och behandling av noskvalster hos hund!

Träffa veterinär i mobilen.

✓ Besöken ingår i de flesta djurförsäkringar
✓ Råd, behandling eller remiss
✓ Öppet alla dagar 06.00 - 02.00

Vad är noskvalster?

Noskvalster hos hund orsakas av ett litet kvalster, som kan få fäste i hunden nos och bihålor. Man vet inte helt säkert hur smittoöveröringen går till, men den sker troligen både via närkontakt mellan smittade hundar samt vid kontakt med infekterade omgivningar. Kvalstret kan överleva länge i miljön. Noskvalster är vanligtvis ofarligt för hunden, men kan ibland vara besvärande.

Symptom på noskvalster

De vanligaste symptomen på noskvalster är symptom från övre luftvägarna. Hunden kan få nysningar, inåtdragningar, klåda vid nosen samt nedsatt luktsinne. Nysningarna och inåtdragningerna kommer oftast i attacker och kan låta obehagligt. Det kan upplevas som att hunden inte får luft men är sällan farligt.

Diagnos

Diagnosen ställs oftast på misstanke utifrån djurägarens beskrivning av symptomen. Man har i vissa fall kunnat påvisa kvalstret i nossköljningar, men denna metod är inte helt pålitlig, då det kan vara svårt att komma åt kvalstren om dom sitter långt upp i tex bihålorna. Då symptomen kan påminna om andra luftvägsbesvär är det viktigt att hunden bedöms av veterinär.

Behandling av noskvalster

Hundar med symtom på noskvalster behöver inte alltid behandling. Då det många gånger kan vara svårt att skilja på noskvalster och en lindrig övre luftvägsinfektion är det vanligt att veterinären bedömer att man kan avvakta och hålla koll på hur hundens symtom utvecklar sig.
I vissa fall kan en veterinär bedöma att behandling är nödvändig och tabletter eller spot-on lösning kan förskrivas.

Kan man förebygga noskvalster?

Det är svårt att förebygga noskvalster, men ett sätt kan vara att inte låta sin hund träffa andra hundar med konstaterad noskvalster.

När bör man kontakta veterinär?

Om en hund har symptom från luftvägarna som tex nysningar eller inåtdragningar kan det var en god idé att låta en veterinär bedöma hunden.

Är du orolig för ditt husdjur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du boka ett videosamtal hos oss på FirstVet för att få en första bedömning av ditt djur.


Du kan läsa mer om noskvalster hos SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal i mobilen.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Råd, behandling eller lokal remiss.

Fler artiklar om Hund