Salmonella hos katt

Kasey mccoy U Pyad P Lb Cr8 unsplash

Salmonella är en tarmbakterie som orsakar en hel del infektioner hos katter runt om i Sverige framför allt under vinter och tidig vår, även om det i jämförelse med resten av världen är mycket få fall.

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

 • Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
 • Råd, behandling eller lokal remiss

Salmonella är en zoonos, vilket innebär att bakterien kan smitta mellan djur och människa. 
Utekatter löper högre risk att få smittan, då de ofta kommer i kontakt med småfåglar som bär på bakterien. De kan också smittas genom kontakt med avföring från andra smittade katter, fåglar eller andra djur, samt via rå mat.
 Sjukdomen bryter oftare ut hos unga katter och katter med redan sänkt immunförsvar.

Symptom på salmonella

Många av katterna får inga eller endast lindriga symptom, men sjukdomen kan även bli allvarlig och livshotande. Vanliga symptom är:

 • Feber
 • Kräkningar
 • Diarréer (ibland blodiga)
 • Dålig aptit
 • Buksmärta
 • Nedsatt allmäntillstånd
 • Vätskebrist/uttorkning

I ovanliga fall kan salmonella även leda till infektioner i hjärna, blod, luftvägar och reproduktionsorgan.

När ska jag söka fysisk veterinär?

Ta alltid kontakt med veterinär om din katt uppvisar någon av ovan nämnda symptom. Här kan du boka ett videosamtal med en av våra erfarna veterinärer!

Diagnos

Fullständig diagnos ställs genom avföringsprover med bakterieodling från det sjuka djuret, men även blodprover och någon form av bilddiagnostik kan vara aktuellt om djuret har ovan nämnda symptom. Ibland följer man upp med nya avföringsprover senare för att se att katten helt tillfrisknat.Behandling

De flesta katter tillfrisknar på egen hand, men blir de väldigt sjuka bör de skrivas in för att få hjälp med understödjande behandling, beroende på vilka symptom de uppvisar. Understödjande behandling kan vara t ex dropp, smärtstillande, aptitstimulerande och/eller medicin för att lindra illamående och kräkning.
 Antibiotika ges inte på rutin, då man vill undvika resistensutveckling, men kan vara aktuellt i vissa fall.

En smittad katt kan sprida vidare smittan under flera veckor. Därför är det extra viktigt att vara noga med hygienen när man hanterar katten:

 • Låt inte katten komma i kontakt med ytor där livsmedel hanteras, eller foder till andra djur.
 • Var noggrann med handtvätt efter kontakt med katten, och då framförallt vid rengöring av kattlåda och kräkningar.
 • Håll katten inomhus första perioden, för att kunna ha koll på kattens allmäntillstånd och förhindra vidare smittspridning via kattens avföring.
 • Om möjligt håll katten borta från t ex fågelbord i framtiden.
 • Om flera djur finns i hushållet gäller hygienreglerna för samtliga djur, alla är potentiella smittbärare, även de symptomfria djuren.
 • Försök hålla det smittade djuret separerat från unga barn, och människor med nedsatt immunförsvar.

Läs mer om Salmonella hos katt på SVAs hemsida.

Fler artiklar om katt

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
 • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
 • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss