FirstVet
Kasey mccoy U Pyad P Lb Cr8 unsplash

Salmonella hos katt

Salmonella är en tarmbakterie som orsakar en hel del infektioner hos katter runt om i Sverige framför allt under vinter och tidig vår, även om det i jämförelse med resten av världen är mycket få fall.

Träffa veterinär i mobilen.

✓ Besöken ingår i de flesta djurförsäkringar
✓ Råd, behandling eller remiss
✓ Öppet alla dagar 06.00 - 02.00

Salmonella är en zoonos, vilket innebär att bakterien kan smitta mellan djur och människa. 
Utekatter löper högre risk att få smittan, då de ofta kommer i kontakt med småfåglar som bär på bakterien. De kan också smittas genom kontakt med avföring från andra smittade katter, fåglar eller andra djur, samt via rå mat.
 Sjukdomen bryter oftare ut hos unga katter och katter med redan sänkt immunförsvar.

Symtom på salmonella

Många av katterna får inga eller endast lindriga symtom, men sjukdomen kan även bli allvarlig och livshotande. Vanliga symptom är:

 • Feber
 • Kräkningar
 • Diarréer (ibland blodiga)
 • Dålig aptit
 • Buksmärta
 • Nedsatt allmäntillstånd
 • Vätskebrist/uttorkning

I ovanliga fall kan salmonella även leda till infektioner i hjärna, blod, luftvägar och reproduktionsorgan.

När ska jag söka fysisk veterinär?

Ta alltid kontakt med veterinär om din katt uppvisar någon av ovan nämnda symptom. Här kan du boka ett videosamtal med en av våra erfarna veterinärer!

Diagnos

Fullständig diagnos ställs genom avföringsprover med bakterieodling från det sjuka djuret, men även blodprover och någon form av bilddiagnostik kan vara aktuellt om djuret har ovan nämnda symptom. Ibland följer man upp med nya avföringsprover senare för att se att katten helt tillfrisknat.Behandling

De flesta katter tillfrisknar på egen hand, men blir de väldigt sjuka bör de skrivas in för att få hjälp med understödjande behandling, beroende på vilka symptom de uppvisar. Understödjande behandling kan vara te x dropp, smärtstillande, aptitstimulerande och/eller medicin för att lindra illamående och kräkning.
 Antibiotika ges inte på rutin, då man vill undvika resistensutveckling, men kan vara aktuellt i vissa fall.

En smittad katt kan sprida vidare smittan under flera veckor. Därför är det extra viktigt att vara noga med hygienen när man hanterar katten:

 • Låt inte katten komma i kontakt med ytor där livsmedel hanteras, eller foder till andra djur.
 • Var noggrann med handtvätt efter kontakt med katten, och då framförallt vid rengöring av kattlåda och kräkningar.
 • Håll katten inomhus första perioden, för att kunna ha koll på kattens allmäntillstånd och förhindra vidare smittspridning via kattens avföring.
 • Om möjligt håll katten borta från ex fågelbord i framtiden.
 • Om flera djur finns i hushållet gäller hygienreglerna för samtliga djur, alla är potentiella smittbärare, även de symptomfria djuren.
 • Försök hålla det smittade djuret separerat från unga barn, och människor med nedsatt immunförsvar.

Läs mer: Om salmonella hos katt på SVA:s hemsida

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal i mobilen.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Boka tid
 • Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Råd, behandling eller lokal remiss.

Fler artiklar om Katt