Ögondroppar - Gnagare

Ögondroppar till marsvin, hamster och andra gnagare

Här hittar du våra ögondroppar för bättre ögonhälsa hos gnagare. Vi har valt ut smörjande geler och ögondroppar som lindrar vanliga besvär med ögonen hos smådjur. Till exempel rinnande ögon, klåda och irritation, som kan drabba marsvin, hamstrar och andra gnagare. Eftersom problem med ögonen är relativt vanligt är det viktigt att du som djurägare är förberedd med rätt produkter i hemmet. Allt för att du ska kunna ge bästa möjliga behandling i hemmiljön vid lindriga besvär. Därför är vårt sortiment utvalt av erfarna veterinärer, som säkerställer ögonvårdens höga kvalitet och funktion.

Se till att ha ögondroppar till gnagaren i hemmet

Med tanke på hur mycket våra gnagare rör på sig, gräver, leker och söker, är det inte så konstigt att de kan råka ut för olika skador och problem relaterade till ögonen. Det kan handla om att burmaterial såsom strö, halm och strån fastnar och irriterar ögat – eller bakomliggande sjukdomar och tandproblem. Även om många smådjur har relativt begränsad syn, är en god ögonhälsa avgörande för ett aktivt och stimulerande liv. 

 

Det är inte bara viktigt för att gnagaren ska kunna orientera sig ordentligt i sin omgivning. Ögonproblem som inte behandlas i tid kan få allvarliga följder, vilket visar på vikten av att se över sitt husdjurs ögon med jämna mellanrum och ha ögondroppar nära till hands när det behövs. Särskilt drabbade är ofta långhåriga gnagare, där olika saker lätt fastnar i pälsen. Dessutom kan själva pälshåret orsaka problem om pälsen är för lång runt omkring ögonen och på så vis irriterar. 

 

Hitta rätt ögondroppar till smådjur

Genom att stå redo med ögondroppar och annan ögonvård i hemmet kan du hjälpa din gnagare med vanliga symtom, såsom att ögonen rinner, är torra, irriterade eller kliar. Du bör alltid kontakta en veterinär vid osäkerhet kring hur allvarliga problemen är. Visar det sig att besvären är lindriga och kan behandlas i hemmet finns många smarta ögondroppar och geler, beroende på din gnagares specifika behov.

 

Vissa ögondroppar och ögongeler för smådjur tar sikte mot torra ögon, genom att återfukta och smörja ögonen under lång tid. Andra produkter är anpassade för rinnande ögon – ett vanligt problem hos många smådjur. Det finns även antiseptiska ögondroppar, som tagits fram för att motverka bakterier, jäst och svamp. Det kan exempelvis lindra klåda och irriterad hud, till följd av bakterie- eller svampinfektion. 

 

Förebygg ögonproblem hos smådjur  

En vanlig orsak till att gnagare drabbas av problem med ögonen är smuts i omgivningen. Smådjur har ofta utstickande ögon, som lätt kommer i kontakt med material som de lever på och gräver gångar i. Bakterier i burmiljön kan annars leda till såväl irritation och klåda som ögoninflammation – eller konjunktivit som är den medicinska termen. Ibland går det att behandla lindriga besvär med ögondroppar för gnagare. Om inte det fungerar kan djuret behöva hjälp hos veterinär. 

 

Att hålla en god burhygien är därför A och O för att förebygga besvär med ögonen hos gnagare. Det är en enkel åtgärd för att främja smådjurets allmänna hälsa och slippa dyra veterinärkostnader. Genom att byta ut burströ eller annat material samt rengöra toalett, skålar och flaskor dagligen, ger du ditt husdjur rätt förutsättningar för att hälsosamt liv. Eftersom även damm kan orsaka problem bör du leta efter ett hygieniskt och dammfritt underlag i buren.